۲پِطرُس ۳‏:‏۱‏-‏۱۸

  • تمسخرکنندگان نادیده می‌گیرند که نابودی می‌آید ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • یَهُوَه تأخیر نمی‌کند ‏(‏۸-‏۱۰‏)‏

  • دقت کنید که چگونه مردمانی باید باشید ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

    • آسمان‌های جدید و زمین جدید ‏(‏۱۳‏)‏

  • مراقب باشید به گمراهی کشیده نشوید ‏(‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏

۳  ای عزیزان،‏ اکنون این نامهٔ دومی است که به شما می‌نویسم و همچون نامهٔ اولم می‌خواهم شما را با یادآوری،‏ به تفکّری روشن برانگیزانم ۲  تا سخنانی* را که انبیای مقدّس در گذشته گفته‌اند و احکام سَرور و نجات‌دهندهٔ ما را که از طریق رسولان* گفته شد،‏ به یاد آورید.‏ ۳  نخست بدانید که در ایّام آخر تمسخرکنندگانی خواهند آمد که مطابق امیال خود رفتار خواهند کرد.‏ آنان با سخنانی تمسخرآمیز ۴  خواهند گفت:‏ «پس وعدهٔ آمدن* او چه شد؟‏ از روزی که پدران ما به خواب مرگ رفتند،‏ همه چیز درست همان گونه است که از آغاز آفرینش بود.‏»‏ ۵  در واقع،‏ ایشان عمداً این حقیقت را نادیده می‌گیرند که آسمان‌ها از ایّام قدیم بود و زمین به کلام خدا از میان آب سر بیرون آورد و با آب احاطه شد ۶  و توسط همین‌ها دنیای آن زمان در آب غرق شده،‏ نابود گشت.‏ ۷  اما به همان کلام،‏ آسمان‌ها و زمینی که اکنون وجود دارد،‏ برای آتش نگاه داشته شده است و تا روز داوری و نابودی مردمان خدانشناس حفظ می‌گردد.‏ ۸  حال ای عزیزان،‏ این حقیقت را فراموش مکنید که یک روز نزد یَهُوَه* همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز.‏ ۹  یَهُوَه* در به جا آوردن وعدهٔ خود تأخیر نمی‌کند،‏ چنان که برخی آن را تأخیر می‌پندارند،‏ بلکه او با شما بردبار است؛‏ زیرا نمی‌خواهد هیچ کس هلاک شود،‏ بلکه می‌خواهد همگان فرصت توبه یابند.‏ ۱۰  اما روز یَهُوَه* همچون دزد می‌آید که در آن آسمان‌ها با غرّش* از میان خواهند رفت و عناصر در اثر حرارت شدید از هم خواهند پاشید و زمین و کارهایی که در آن انجام می‌شود،‏ عیان خواهد شد.‏ ۱۱  پس حال که همهٔ این‌ها بدین طریق نابود خواهد شد،‏ دقت کنید که چگونه مردمانی باید باشید!‏ شما باید در رفتار خود مقدّس باشید و در اعمال خود نشان دهید که زندگی‌تان را به خدا وقف کرده‌اید.‏ ۱۲  همچنین برای آمدن* روز یَهُوَه* انتظار بکشید و همواره نزدیک بودن آن روز را مد نظر داشته باشید.‏* در آن روز آسمان‌ها در آتش نابود و عناصر در اثر حرارت شدید ذوب خواهند شد.‏ ۱۳  اما ما مطابق وعدهٔ او در انتظار آسمان‌هایی جدید و زمینی جدید هستیم که در آن‌ها عدالت برقرار خواهد بود.‏* ۱۴  پس ای عزیزان،‏ چون برای این‌ها انتظار می‌کشید،‏ تمام سعی خود را بنمایید تا او شما را سرانجام بی‌لکه،‏ بی‌عیب و در صلح بیابد.‏ ۱۵  به علاوه،‏ بردباری خداوندمان را فرصتی برای نجات بدانید،‏ همان طور که برادر عزیزمان پولُس مطابق حکمتی که به او داده شده است،‏ به شما نوشت.‏ ۱۶  او در تمام نامه‌های خود در مورد این امور سخن می‌گوید.‏ البته در نامه‌های او درک بعضی مطالب دشوار است و نادانان* و سست‌ایمانان* آن‌ها را تحریف می‌کنند،‏ همان کاری که با بقیهٔ نوشته‌های مقدّس انجام می‌دهند و این سبب نابودی‌شان خواهد شد.‏ ۱۷  پس شما ای عزیزان،‏ چون این را از پیش می‌دانید،‏ مراقب باشید،‏ مبادا به سبب فریب شریران به گمراهی کشیده شوید و پایداری* خود را از دست بدهید،‏ ۱۸  بلکه در لطف و شناخت سَرور و نجات‌دهنده‌مان عیسی مسیح ترقی کنید.‏ اکنون و تا ابد بر او جلال باد!‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پیشگویی‌هایی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «رسولان شما».‏
تحت‌اللفظی:‏ «حضور».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «صدایی رعدآسا و زودگذر».‏
تحت‌اللفظی:‏ «حضور».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «همواره مشتاق آمدن آن باشید»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «آن را بشتابانید».‏
یا:‏ «که منزلگه درستکاری خواهد بود».‏
یا:‏ «تعلیم‌نیافتگان».‏
یا:‏ «اشخاص بی‌ثبات».‏
یا:‏ «ثبات».‏