۲پِطرُس ۱‏:‏۱‏-‏۲۱

  • سلام‌ها ‏(‏۱‏)‏

  • از فراخواندگی خود اطمینان حاصل کنید ‏(‏۲-‏۱۵‏)‏

    • خصوصیاتی که به ایمان افزوده می‌شود ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • اطمینان بیشتر به کلام نبوی ‏(‏۱۶-‏۲۱‏)‏

۱  از طرف شَمعونِ پِطرُس،‏ غلام و رسول عیسی مسیح،‏ به کسانی که به برکت عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات‌دهنده‌مان،‏ ایمانی گرانبها همچون ایمان ما یافته‌اند:‏* ۲  به یاری شناخت دقیق خدا و سَرورمان عیسی مسیح،‏ لطف و آرامش بر شما روزافزون گردد!‏ ۳  زیرا قدرت خدا هر آنچه را که نیاز داریم تا بر طبق وقفمان به او* زندگی کنیم،‏ به ما ارزانی داشته است.‏ این از طریق شناخت دقیق او امکان‌پذیر شده است که ما را به وسیلهٔ جلال و نیکویی خود فراخوانده است.‏ ۴  او به وسیلهٔ این‌ها وعده‌های گرانبها و بسیار بزرگی به ما عطا کرده است تا توسط آن‌ها در طبیعت الٰهی شریک شوید؛‏ زیرا از فسادی که در دنیا از امیال نادرست* به وجود می‌آید،‏ گریختید.‏ ۵  از این رو،‏ تمام تلاش خود را بنمایید تا بر ایمان خود نیکویی را بیفزایید و بر نیکویی خود شناخت را،‏ ۶  بر شناخت خود خویشتنداری را،‏ بر خویشتنداری خود پایداری را،‏ بر پایداری خود تقوا* را،‏ ۷  بر تقوای خود مِهر برادرانه را و بر مهر برادرانهٔ خود محبت را؛‏ ۸  زیرا اگر این‌ها در شما باشد و افزایش یابد،‏ نخواهد گذاشت که در به کار بستن شناخت دقیق سَرورمان عیسی مسیح غیرفعال یا بی‌ثمر شوید.‏ ۹  اما آن کسی که این خصوصیات را ندارد کور است،‏ چون در واقع چشمان خود را به روی نور بسته است* و فراموش کرده که از گناهانِ گذشتهٔ خود پاک شده است.‏ ۱۰  پس ای برادران،‏ هر چه سخت‌تر بکوشید تا از فراخواندگی و برگزیدگی خود اطمینان حاصل کنید؛‏ زیرا اگر چنین کنید هرگز از پا در نخواهید آمد.‏ ۱۱  در واقع،‏ به این طریق برکتی پرجلال به شما عطا خواهد شد،‏ یعنی راه یافتن به پادشاهیِ جاودانِ سَرور و نجات‌دهندهٔ ما عیسی مسیح.‏ ۱۲  از این رو،‏ در نظر دارم همواره این امور را به شما یادآوری کنم،‏ گرچه این‌ها را می‌دانید و در حقیقتی که آموخته‌اید،‏ به‌خوبی استوارید.‏ ۱۳  اما من تا وقتی در این خیمه* ساکنم،‏ صلاح می‌دانم که شما را با چنین یادآوری‌هایی برانگیزانم؛‏ ۱۴  زیرا می‌دانم که به‌زودی این خیمه برداشته خواهد شد،‏ چنان که سَرورمان عیسی مسیح مرا از این امر آگاه ساخت.‏ ۱۵  پس اکنون نهایت سعی خود را در این راه خواهم کرد تا پس از رفتنم،‏ بتوانید این‌ها را به یاد آورید.‏ ۱۶  ما برای این که شما را از قدرت و حضور* سَرورمان عیسی مسیح آگاه سازیم،‏ به افسانه‌هایی که زیرکانه طرح شده‌اند متوسل نشدیم،‏ بلکه ما خود شاهد عینی عظمت او بودیم؛‏ ۱۷  زیرا او از پدرمان خدا حرمت و جلال یافت،‏ هنگامی که چنین کلامی* از آن سرچشمهٔ جلالِ پرعظمت به او رسید:‏ «این است پسر من،‏ محبوب من که از او خشنودم.‏» ۱۸  آری،‏ در حالی که با او بر آن کوه مقدّس بودیم،‏ این کلام از آسمان به گوش ما رسید.‏ ۱۹  پس بدین سان،‏ اطمینان ما به کلام نبوی بیشتر شده است و چه نیکوست که شما نیز به این کلام توجه می‌کنید؛‏ کلامی که همچون چراغی تا هنگامی که سپیده بدمد و ستارهٔ صبح طلوع کند،‏ در مکانی تاریک در دل‌های شما می‌درخشد.‏ ۲۰  شما پیش از هر چیز به یاد داشته باشید که هیچ یک از پیشگویی‌های نوشته‌های مقدّس زاییدهٔ تفسیر شخصی نیست؛‏ ۲۱  زیرا پیشگویی هرگز به خواست انسان آورده نشد،‏ بلکه انسان‌ها تحت هدایت* روح‌القدس،‏ از جانب خدا سخن گفتند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «ایمانی همچون ایمان ما یافته‌اند که به آن افتخار می‌کنیم».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
یا:‏ «از شهوات».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «وقف به خدا».‏
یا احتمالاً:‏ «کور و کوته‌بین است».‏
منظور بدن جسمانی اوست.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ندایی».‏
یا:‏ «تأثیر؛‏ نفوذ».‏