۲قُرنتیان ۹‏:‏۱‏-‏۱۵

  • انگیزهٔ بخشش به دیگران ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

    • خدا بخشندهٔ شاد را دوست دارد ‏(‏۷‏)‏

۹  لزومی ندارد در خصوص خدمت به مقدّسان چیزی برایتان بنویسم؛‏ ۲  زیرا از اشتیاق شما به کمک کردن آگاهم.‏ من نزد مسیحیان مقدونیه در این خصوص به شما فخر کرده‌ام و به آنان گفته‌ام:‏ «اهالی ایالت اَخائیه یک سال است که آمادهٔ کمک هستند.‏» در واقع،‏ اکثرشان به دلیل غیرت شماست که به این کار برانگیخته شده‌اند.‏ ۳  اما من آن برادران را می‌فرستم تا فخر ما به شما در این خصوص بیهوده نباشد و همان طور که به ایشان گفتم،‏ شما آمادهٔ کمک باشید؛‏ ۴  زیرا اگر مسیحیان مقدونیه با من بیایند و متوجه شوند که آماده نیستید،‏ ما از اطمینانی که به شما داشته‌ایم،‏ شرمسار خواهیم شد–‏البته این مایهٔ شرمساری خود شما نیز خواهد بود.‏ ۵  پس من لازم دیدم برادران را ترغیب کنم که پیش از ما نزد شما بیایند و هدایایی را که وعده داده بودید،‏ برای ما آماده سازند.‏ بدین ترتیب وقتی به آنجا می‌رسیم،‏ هدایا آماده خواهد بود و این نشان خواهد داد که شما این هدایا را از روی سخاوت داده‌اید،‏ نه به اجبار.‏ ۶  در این خصوص باید بگویم،‏ آن که اندک بکارد،‏ اندک نیز درو خواهد کرد و آن که به‌فراوانی بکارد،‏ به‌فراوانی نیز درو خواهد کرد.‏ ۷  پس هر کس آن طور که در دل خود عزم کرده است،‏ انجام دهد،‏ نه با اکراه* یا به اجبار؛‏ زیرا خدا بخشندهٔ شاد را دوست می‌دارد.‏ ۸  به علاوه،‏ خدا قادر است لطف بی‌کرانش را به‌فراوانی نصیب شما گرداند تا همواره در رفع همهٔ نیازهای خود کاملاً خودکفا باشید و آنچه برای انجام دادن هر کار نیکو لازم است،‏ به‌فراوانی داشته باشید.‏ ۹  ‏(‏همان طور که نوشته شده است:‏ «او با گشاده‌دستی پاشیده و به فقیران بخشیده است.‏ نیکوکاری* او تا ابد می‌ماند.‏» ۱۰  حال او که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن به‌فراوانی مهیا می‌کند،‏ برای شما نیز بذر فراهم خواهد کرد و آن را زیاد خواهد ساخت و محصول نیکوکاری* شما را خواهد افزود.‏)‏* ۱۱  شما در همه چیز برکت می‌یابید تا بتوانید از هر لحاظ سخاوتمند باشید.‏ این سخاوت،‏ مردم را به شکرگزاری از خدا برمی‌انگیزد؛‏ ۱۲  زیرا انجام دادن این خدمت نه تنها نیازهای مقدّسان را برآورده می‌سازد،‏ بلکه سبب می‌شود که شمار کثیری خدا را سپاس گویند.‏ ۱۳  وقتی مردم می‌بینند که چگونه در این خدمت به دیگران کمک می‌کنید،‏ چگونه خود مطیع همان بشارتی هستید که در مورد مسیح اعلام می‌نمایید و چگونه با سخاوتمندی به آنان و همگان یاری می‌رسانید،‏ خدا را جلال خواهند داد.‏ ۱۴  آنان به سبب لطف بی‌کران خدا که شامل حال شما شده است،‏ برای شما دعا و التماس می‌کنند و مهر خود را به شما ابراز می‌دارند.‏ ۱۵  خدا را برای عطیهٔ وصف‌ناپذیرش سپاس باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «بی‌میلی».‏
یا:‏ «عدالت؛‏ درستی».‏
یا:‏ «عدالت؛‏ درستکاری».‏
ظاهراً سخنان پولس در این آیه به اِشَعْیا ۵۵:‏۱۰ و هوشَع ۱۰:‏۱۲ اشاره دارد.‏