۲قُرنتیان ۵‏:‏۱‏-‏۲۱

  • ‏«مشتاق خانهٔ آسمانی خود هستیم» ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • خدمت آشتی ‏(‏۱۱-‏۲۱‏)‏

    • آفرینشی جدید ‏(‏۱۷‏)‏

    • سفیران مسیح ‏(‏۲۰‏)‏

۵  ما می‌دانیم که اگر خانهٔ* زمینی ما،‏ یعنی این خیمه،‏ فرو ریخته شود،‏ خدا به ما خانه‌ای دیگر خواهد داد،‏ خانه‌ای که به دست انسان ساخته نشده است و در آسمان‌ها جاودان است؛‏ ۲  زیرا به‌راستی که در این خانه،‏* آه و ناله می‌کنیم و مشتاق خانهٔ* آسمانی خود هستیم تا آن را همچون جامه‌ای در بر کنیم ۳  و هنگامی که آن را در بر کنیم،‏ عریان نخواهیم بود.‏ ۴  در واقع،‏ ما که در این خیمه هستیم،‏ زیر بارهای سنگین،‏ آه و ناله می‌کنیم؛‏ زیرا نمی‌خواهیم این خیمه را همچون جامه‌ای به در آوریم،‏ بلکه می‌خواهیم جامهٔ آسمانی را در بر کنیم تا آنچه فانی است،‏ غرق حیات شود.‏ ۵  اما خداست که ما را برای چنین حیاتی آماده ساخته است و روح‌القدس را به عنوان بیعانهٔ* برکات آینده به ما عطا کرده است.‏ ۶  پس همواره این اطمینان خاطر را داریم و می‌دانیم که تا وقتی در این بدن ساکنیم،‏ از حضور سَرور به دور هستیم؛‏ ۷  زیرا ما مطابق ایمان گام برمی‌داریم،‏ نه مطابق آنچه می‌بینیم.‏ ۸  آری،‏ ما با این اطمینان خاطر،‏ ترجیح می‌دهیم که از بدن خود به دور باشیم و نزد سَرور مسکن گزینیم.‏ ۹  پس چه نزد او ساکن باشیم،‏ چه از او به دور،‏ هدف ما این است که او را خشنود سازیم؛‏ ۱۰  زیرا همهٔ ما باید در مقابل مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر یک از ما مطابق اعمالی که هنگام سکونت در بدن انجام داده است،‏ حال چه خوب و چه بد،‏* عوض بگیرد.‏ ۱۱  پس چون می‌دانیم ترس از سَرور به چه معناست،‏ می‌کوشیم مردمان را متقاعد سازیم.‏ اما آنچه هستیم به‌خوبی بر خدا آشکار است و امیدوارم که بر شما* نیز آشکار باشد.‏ ۱۲  هدف ما این نیست که بار دیگر به شما توصیه کنیم ما را بپذیرید،‏ بلکه می‌خواهیم دلیلی در اختیارتان قرار دهیم که به ما فخر کنید تا بتوانید پاسخ کسانی را بدهید که به ظاهرِ انسان‌ها فخر می‌کنند و نه به آنچه در دل است.‏ ۱۳  اگر عقل خود را از دست داده‌ایم،‏ به خاطر خداست و اگر عاقلیم،‏ به خاطر شماست.‏ ۱۴  در واقع،‏ محبت مسیح است که در ما انگیزهٔ عمل به وجود می‌آورد،‏ چون دریافته‌ایم که یک نفر برای همه مرد؛‏ زیرا همه محکوم به مرگ بودند.‏ ۱۵  آری،‏ او برای همه مرد تا آنان که زنده‌اند،‏ دیگر نه برای خود،‏ بلکه برای آن کسی زندگی کنند که به خاطر آنان مرد و برخیزانده شد.‏ ۱۶  از این پس،‏ هیچ کس را با دید انسانی نمی‌نگریم.‏ حتی اگر پیش از این،‏ مسیح را با دید انسانی می‌نگریستیم،‏ دیگر او را چنین نمی‌نگریم.‏* ۱۷  پس اگر کسی در اتحاد با مسیح باشد،‏ آفرینشی جدید است؛‏ آری،‏ چیزهای کهنه درگذشت؛‏ بنگرید!‏ چیزهای جدید به وجود آمده است.‏ ۱۸  اما همه چیز از خداست،‏ خدایی که ما را از طریق مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است؛‏ ۱۹  به این مفهوم که خدا از طریق مسیح،‏ مردم دنیا را با خود آشتی می‌دهد،‏ خطاهای آنان را به حسابشان نمی‌گذارد و به ما این وظیفه را سپرده است که پیام آشتی او را به مردم اعلام کنیم.‏ ۲۰  از این رو،‏ ما سفیران مسیح هستیم،‏ گویی خدا از طریق ما،‏ مردم را به آشتی دعوت می‌کند.‏ پس ما از جانب مسیح از مردم چنین استدعا می‌کنیم:‏ «با خدا آشتی کنید.‏» ۲۱  خدا آن کس را که گناه را نشناخت،‏ برای ما قربانی گناه ساخت،‏* تا از طریق او در چشم خدا درستکار* شمرده شویم.‏

پاورقی‌ها

‏«خانه» یا «مسکن» در اینجا به طور مجازی برای بدن جسمی یا روحی به کار رفته است.‏
یا:‏ «مسکن».‏
یا:‏ «مسکن».‏
یا:‏ «ضامن؛‏ پیش‌پرداخت».‏
یا:‏ «ناشایست؛‏ زننده».‏
تحت‌اللفظی:‏ «وجدان‌های شما».‏
یا:‏ «حتی اگر ما پیش از این مسیح را به صورت انسان می‌شناختیم،‏ دیگر او را چنین نمی‌شناسیم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «برای ما گناه ساخت».‏
یا:‏ «عادل».‏