۲تیموتائوس ۴‏:‏۱‏-‏۲۲

  • ‏«خدمت خود را به طور کامل انجام ده» ‏(‏۱-‏۵‏)‏

    • کلام را موعظه کن و فوریت آن را مد نظر داشته باش ‏(‏۲‏)‏

  • ‏«من در نبردِ نیکو جنگیده‌ام» ‏(‏۶-‏۸‏)‏

  • سخنان شخصی ‏(‏۹-‏۱۸‏)‏

  • سلام‌های پایانی ‏(‏۱۹-‏۲۲‏)‏

۴  تو را در پیشگاه خدا و مسیحْ عیسی که زندگان و مردگان را داوری خواهد کرد و به خاطر ظهور او و پادشاهی‌اش،‏ اینچنین موظف می‌سازم:‏ ۲  کلام را موعظه کن،‏ فوریت این کار را همواره مد نظر داشته باش و در هر زمان،‏ چه در شرایط مساعد و چه در شرایط سخت در آن فعال باش.‏ با استفاده از هنر تعلیم و در کمال بردباری توبیخ کن،‏ هشدار بده* و ترغیب نما؛‏ ۳  زیرا زمانی خواهد آمد که مردم دیگر به تعالیم صحیح* گوش نخواهند داد،‏ بلکه برای شنیدن سخنان گوشنواز،‏ معلّمانی بر حسب امیالشان دور خود جمع خواهند کرد.‏ ۴  آنان از گوش کردن به حقیقت روی برمی‌گردانند و به افسانه‌ها گوش می‌سپارند.‏ ۵  اما تو در همه حال هوشیار باش،‏ در سختی‌ها پایداری کن،‏ وظیفهٔ مبشّری را به جا آور* و خدمت خود را به طور کامل انجام ده.‏ ۶  زیرا من اکنون همچون هدیه‌ای ریختنی* هستم که به زمین ریخته می‌شود و زمان رفتنم* نزدیک شده است.‏ ۷  من در نبردِ نیکو جنگیده‌ام،‏ مسابقه را به پایان رسانده‌ام و در ایمان استوار مانده‌ام.‏ ۸  از هم‌اکنون تاج درستکاران* برای من محفوظ نگاه داشته شده است که آن را سَرور،‏ آن داور عادل،‏ در آن روز به من پاداش خواهد داد؛‏ البته نه فقط به من،‏ بلکه به همهٔ کسانی که مشتاق ظهور او بوده‌اند.‏ ۹  سعی کن هر چه زودتر نزد من بیایی.‏ ۱۰  زیرا دیماس مرا به دلیل عشقش به دنیا* ترک کرده و به تِسالونیکی رفته است.‏ کِریسکیس نیز به غَلاطیه رفته است و تیتوس به دَلماتیه.‏ ۱۱  تنها لوقا با من است.‏ مَرقُس را با خود بیاور؛‏ زیرا در خدمت کمک خوبی برایم است.‏ ۱۲  اما تیخیکوس را خودم به اِفِسُس فرستادم.‏ ۱۳  وقتی می‌آیی،‏ ردایی را که در تِروآس نزد کارپوس گذاشتم،‏ طومارها و به‌ویژه طومارهای پوستی را با خود بیاور.‏ ۱۴  اسکندر مسگر به من بسیار آزار رسانده است.‏ یَهُوَه* او را به سزای اعمالش خواهد رساند.‏ ۱۵  تو نیز از او برحذر باش؛‏ زیرا شدیداً با پیام ما مخالفت کرده است.‏ ۱۶  در نخستین دفاعیهٔ من،‏ همه مرا ترک کردند و هیچ کس در کنارم نبود؛‏ خدا این را به حسابشان نگذارد.‏ ۱۷  اما سَرورمان در کنارم بود و به من قدرت بخشید تا موعظه از طریق من،‏ به طور کامل انجام شود و به گوش همهٔ قوم‌ها برسد؛‏ من که از دهان شیر رهایی یافتم.‏ ۱۸  سَرورمان مرا از همهٔ شرارت‌ها رهایی خواهد داد و برای پادشاهی آسمانی خود حفظ خواهد کرد.‏ جلال همیشه و تا ابد بر او باد!‏ آمین.‏ ۱۹  سلام مرا به پِریسکا،‏* آکیلا و اهل خانهٔ اُنیسیفوروس برسان.‏ ۲۰  اِراستوس در قُرِنتُس ماند،‏ اما من تِروفیموس را چون بیمار شد،‏ در میلیتوس گذاشتم.‏ ۲۱  سعی کن تا قبل از زمستان به اینجا برسی.‏ اوبولوس به تو سلام می‌رساند،‏ همچنین پودِنس،‏ لینوس،‏ کِلودیا و همهٔ برادران.‏ ۲۲  سَرورمان به روحیه‌ای که از خود نشان می‌دهی،‏ برکت دهد.‏ لطف او با شما باد!‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «توبیخ کن».‏
یا:‏ «سالم؛‏ مفید».‏
یا:‏ «همواره بشارت را موعظه کن».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «رحلتم».‏
یا:‏ «عادلان».‏
یا:‏ «نظام کنونی؛‏ عصر کنونی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
‏«پِریسکیلا» نیز خوانده شده است.‏