۲تیموتائوس ۲‏:‏۱‏-‏۲۶

  • سپردن پیام به مردانی با صلاحیت ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • تحمّل سختی برای بشارت ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • به کار بستن درست کلام خدا ‏(‏۱۴-‏۱۹‏)‏

  • گریز از امیال جوانی ‏(‏۲۰-‏۲۲‏)‏

  • رفتار با مخالفان ‏(‏۲۳-‏۲۶‏)‏

۲  پس تو ای فرزندم،‏ پیوسته زیر سایهٔ لطفی که در راه مسیحْ عیسی عطا می‌شود،‏ قوّت بگیر ۲  و آنچه را از من شنیده‌ای و بسیاری بر درستی آن شهادت داده‌اند،‏ به اشخاص وفادار بسپار تا آنان نیز صلاحیت لازم را برای تعلیم دادن به دیگران به دست آورند.‏ ۳  همچون سربازِ شایستهٔ مسیحْ عیسی،‏ در رنج کشیدن سهیم باش.‏ ۴  هیچ کس به هنگام سربازی،‏ خود را درگیر* کسب و کار* نمی‌کند؛‏ زیرا می‌خواهد خشنودی فرماندهٔ خود را به دست آورد.‏ ۵  حتی در مسابقات ورزشی اگر کسی قوانین مسابقه را رعایت نکرده باشد،‏ تاج پیروزی را نمی‌برد.‏ ۶  کشاورزِ زحمت‌کش باید نخستین کسی باشد که از محصول بهره می‌برد.‏ ۷  در گفته‌هایم خوب تفکّر کن و خداوند برای درک همه چیز به تو فهم* خواهد بخشید.‏ ۸  این را به یاد داشته باش که عیسی مسیح از مردگان برخاست و از نسل داوود بود.‏ این است بشارتی که من موعظه می‌کنم ۹  و از این روست که سختی می‌کشم و مرا مانند مجرمی در بند کشیده‌اند.‏ اما کلام خدا در بند نیست.‏ ۱۰  به این دلیل همه چیز را به خاطر برگزیدگان همچنان متحمّل می‌شوم تا آنان نیز به نجاتی که از طریق مسیحْ عیسی میسر می‌شود،‏ برسند و به جلال ابدی دست یابند.‏ ۱۱  این گفته درخور اعتماد است که اگر ما با او مُردیم،‏ با او نیز حیات را خواهیم یافت.‏ ۱۲  اگر همچنان تحمّل کنیم،‏ با او نیز در مقام پادشاه حکمرانی خواهیم کرد.‏ اگر او را انکار کنیم،‏ او نیز ما را انکار خواهد کرد.‏ ۱۳  اگر ما وفادار نباشیم،‏ او وفادار می‌ماند؛‏ زیرا نمی‌تواند برخلاف ذات خود عمل کند.‏* ۱۴  این امور را پیوسته به آنان یادآوری کن و در حضور خدا به ایشان حکم کن* که بر سر کلمات مجادله نکنند.‏ این مجادله‌ها هیچ فایده‌ای ندارد و حتی برای شنوندگان مضر است.‏* ۱۵  همچون کارگری که از کار خود سرافکنده نیست،‏ سخت تلاش کن که همواره مقبول خدا باشی و کلام حقیقت را به‌درستی به کار بندی.‏ ۱۶  اما سخنان بیهوده را که آنچه مقدّس است بی‌حرمت می‌کند،‏ رد کن؛‏ زیرا سخنان بیهوده‌گویان شخص را بیشتر و بیشتر به رفتاری می‌کشاند که در نظر خدا ناپسند است.‏ ۱۷  سخنان آنان همچون زخم قانقاریا پخش می‌شود.‏ هیمِنائوس و فیلیتوس از آن جمله‌اند.‏ ۱۸  این مردان از حقیقت منحرف شده‌اند؛‏ زیرا می‌گویند که رستاخیز هم‌اکنون صورت گرفته است و ایمان برخی را با این سخنان تباه می‌سازند.‏ ۱۹  با وجود این،‏ شالودهٔ مستحکمی که خدا ریخته است،‏ پابرجاست و چنین مُهر شده است:‏ «یَهُوَه* کسانی را که به او تعلّق دارند،‏ می‌شناسد» و «هر کس که نام یَهُوَه* را می‌خواند،‏ باید از بدکاری کناره جوید.‏»‏ ۲۰  در خانه‌ای بزرگ نه فقط ظروفی از طلا و نقره،‏ بلکه ظروفی از چوب و سفال هم هست؛‏ بعضی ظروف برای کاری پرعزّت* استفاده می‌شود و بعضی دیگر برای کاری پست.‏* ۲۱  از این رو،‏ اگر کسی از ظروفی که برای کاری پست* استفاده می‌شود،‏ دوری جوید،‏ خودْ ظرفی برای استفاده در کارهای پرعزّت* خواهد بود؛‏ ظرفی مقدّس و مفید برای صاحب خود و آماده برای هر کار نیکو.‏ ۲۲  پس،‏ از امیال جوانی بگریز و در کنار کسانی که خداوند را با دلی پاک می‌خوانند در پی درستکاری،‏* ایمان،‏ محبت و صلح باش.‏ ۲۳  به علاوه،‏ از بحث‌های پوچ و بی‌معنی دوری کن،‏ چون خود می‌دانی که به نزاع می‌انجامد؛‏ ۲۴  زیرا خادم خداوند نباید نزاع کند،‏ بلکه باید با همه مهربان باشد،‏* صلاحیت تعلیم دادن داشته و در مقابل بدرفتاری بر خود مسلّط باشد.‏ ۲۵  همچنین با ملایمت به مخالفان اندرز دهد؛‏ شاید خدا اجازه دهد که آنان توبه کنند* و به شناخت دقیق حقیقت برسند ۲۶  و پی ببرند که چطور برای انجام دادن خواست ابلیس،‏ به دام او افتاده‌اند و به خود آمده،‏ از دام او برهند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «گرفتار».‏
یا احتمالاً:‏ «امور روزمرهٔ زندگی».‏
یا:‏ «بصیرت».‏
یا:‏ «نمی‌تواند خود را انکار کند».‏
تحت‌اللفظی:‏ «کاملاً شهادت بده».‏
یا:‏ «حتی باعث تباهی شنوندگان می‌شود».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «پراهمیت».‏
یا:‏ «پیش پا افتاده».‏
یا:‏ «پیش پا افتاده».‏
یا:‏ «پراهمیت».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «سنجیده رفتار کند؛‏ ملایم باشد».‏
یا:‏ «تغییر عقیده دهند».‏