۲تِسالونیکیان ۳‏:‏۱‏-‏۱۸

  • پیوسته دعا کنید ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • هشدار در مورد بی‌انضباطی ‏(‏۶-‏۱۵‏)‏

  • سلام‌های پایانی ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

۳  در آخر ای برادران،‏ پیوسته برای ما دعا کنید تا کلام یَهُوَه* همچنان به‌سرعت گسترش یافته،‏ در میان مردم تمجید شود،‏ چنان که در میان شما تمجید می‌شود ۲  و نیز دعا کنید که از دست مردمان بدکار و شریر رهایی یابیم،‏ چون همهٔ مردم از ایمان برخوردار نیستند.‏ ۳  اما سَرور امین است.‏ او شما را قوّت خواهد بخشید و از شما در مقابل آن شریر* محافظت خواهد کرد.‏ ۴  به علاوه،‏ ما چون از سَرور پیروی می‌کنیم،‏ به شما اعتماد داریم که به دستورهای ما عمل می‌کنید و همچنان نیز خواهید کرد.‏ ۵  باشد که سَرور همواره دل‌های شما را هدایت کند تا خدا را دوست داشته باشید و در راه مسیح پایداری کنید.‏ ۶  ای برادران،‏ اکنون به نام سَرورمان عیسی مسیح به شما حکم می‌کنیم که از هر برادری که بی‌انضباطی را پیش گرفته است و مطابق آنچه* از ما آموختید،‏* رفتار نمی‌کند،‏ دوری کنید.‏ ۷  چون شما خود می‌دانید که چگونه باید ما را سرمشق قرار دهید؛‏ زیرا ما در میان شما با بی‌انضباطی رفتار نکردیم ۸  و نان کسی را مفت نخوردیم،‏ بلکه شب و روز با تلاش و زحمت کار کردیم تا سربار هیچ یک از شما نباشیم.‏ ۹  البته نه این که اختیار نداشته باشیم از شما چیزی بگیریم،‏ بلکه می‌خواستیم نمونه‌ای برای شما بگذاریم تا از آن سرمشق گیرید.‏ ۱۰  در واقع زمانی که با شما بودیم،‏ این حکم را بارها به شما دادیم:‏ «اگر کسی نمی‌خواهد کار کند،‏ چیزی هم نباید بخورد.‏» ۱۱  زیرا شنیده‌ایم که برخی در میان شما بی‌انضباطی را پیش گرفته‌اند و نه تنها به هیچ وجه تن به کار نمی‌دهند،‏ بلکه در آنچه به ایشان مربوط نیست،‏ فضولی نیز می‌کنند.‏ ۱۲  به نام سَرورمان عیسی مسیح،‏ به چنین کسانی حکم می‌کنیم و پند می‌دهیم که به کار خود مشغول باشند و نان دسترنج خود را بخورند.‏ ۱۳  شما ای برادران،‏ از انجام اعمال نیکو خسته مشوید.‏ ۱۴  اما اگر کسی از سخنان ما در این نامه اطاعت نکرد،‏ او را نشان گذارید و دیگر با او معاشرت مکنید تا شرمنده شود.‏ ۱۵  البته او را دشمن مشمارید،‏ بلکه همچنان او را برادر خود دانسته،‏ به او تذکر دهید.‏ ۱۶  سَرورِ آرامش همواره از هر جهت به شما آرامش بخشد!‏ سَرور با همهٔ شما باشد!‏ ۱۷  من،‏ پولُس،‏ این سلام را به دست خود می‌نویسم که نشانه‌ای در همهٔ نامه‌های من است؛‏ این دست‌خط من است.‏ ۱۸  لطف سَرورمان عیسی مسیح با همهٔ شما باد!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «سنّتی که؛‏ تعلیمی که».‏
یا احتمالاً:‏ «آموخته است».‏