۱یوحنا ۴‏:‏۱‏-‏۲۱

  • گفته‌های الهام‌شده را بیازمایید ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • شناخت خدا و محبت به او ‏(‏۷-‏۲۱‏)‏

    • ‏«خدا محبت است» ‏(‏۸‏،‏ ۱۶‏)‏

    • در محبت ترس نیست ‏(‏۱۸‏)‏

۴  ای عزیزان،‏ هر گفتهٔ الهام‌شده* را باور مکنید،‏ بلکه آن‌ها* را بیازمایید که آیا از جانب خداست یا نه؛‏ زیرا پیامبران دروغین بسیاری در دنیا ظهور کرده‌اند.‏ ۲  به این طریق تشخیص می‌دهید که گفته‌ای الهام‌شده از خداست:‏ هر گفتهٔ الهام‌شده که تصدیق کند عیسی مسیح به صورت انسان* آمد،‏ از جانب خداست.‏ ۳  اما هر گفتهٔ الهام‌شده که عیسی را تصدیق نکند،‏ از جانب خدا نیست.‏ در واقع،‏ چنین گفته‌ای از «ضدّ مسیح» است که خبر آمدنش را شنیده بودید و اکنون در دنیاست.‏ ۴  فرزندان عزیز،‏ شما از خدایید و بر آنان* غالب آمده‌اید؛‏ زیرا او که با شماست،‏ بزرگ‌تر از کسی است که با دنیاست.‏ ۵  آنان از دنیا هستند،‏ به همین دلیل آنچه می‌گویند از دنیاست و دنیا به سخنانشان گوش می‌دهد.‏ ۶  ما از خدا هستیم و هر که خدا را می‌شناسد،‏ به سخنان ما گوش می‌دهد؛‏ هر که از خدا نیست،‏ به سخنان ما گوش نمی‌دهد.‏ به این طریق گفتهٔ الهام‌شدهٔ حقیقی را از گفتهٔ الهام‌شدهٔ دروغین تشخیص می‌دهیم.‏ ۷  عزیزان،‏ بیایید همچنان به یکدیگر محبت کنیم؛‏ زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌کند،‏ از خدا زاده شده است و خدا را می‌شناسد.‏ ۸  کسی که محبت نمی‌کند،‏ خدا را نمی‌شناسد؛‏ زیرا خدا محبت است.‏ ۹  بدین گونه محبت خدا بر ما آشکار شد که خدا یگانه پسر خود را به دنیا فرستاد تا ما از طریق او حیات یابیم.‏ ۱۰  منظور از محبت همین است؛‏ نه این که ما به خدا محبت کرده باشیم،‏ بلکه او به ما محبت کرد و پسرش را فرستاد تا قربانی کفّاره* برای گناهان ما باشد.‏ ۱۱  ای عزیزان،‏ اگر خدا به ما چنین محبتی کرده است،‏ پس ما نیز موظفیم به یکدیگر محبت کنیم.‏ ۱۲  هیچ کس هرگز خدا را ندیده است.‏ اگر همچنان به یکدیگر محبت کنیم،‏ خدا در ما می‌ماند و محبت او در ما کامل شده است.‏ ۱۳  ما می‌دانیم که در اتحاد با او می‌مانیم و او در اتحاد با ما؛‏ زیرا روح خود را به ما بخشیده است.‏ ۱۴  به علاوه،‏ ما خود دیده‌ایم و شهادت می‌دهیم که پدر،‏ پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهندهٔ مردم دنیا باشد.‏ ۱۵  کسی که تصدیق کند عیسی پسر خداست،‏ خدا در اتحاد با او می‌ماند و او در اتحاد با خدا.‏ ۱۶  ما محبتی را که خدا به ما دارد،‏ می‌شناسیم و به آن اطمینان داریم.‏ خدا محبت است و هر که در محبت می‌ماند،‏ در اتحاد با خدا و خدا در اتحاد با او می‌ماند.‏ ۱۷  به این طریق،‏ محبت در ما کامل شده است تا بتوانیم در روز داوری،‏ با آزادی* سخن بگوییم؛‏* زیرا ما در این دنیا آن گونه هستیم که او* هست.‏ ۱۸  در محبت ترس نیست،‏ بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون می‌راند؛‏* زیرا ترس،‏ ما را محدود می‌سازد.‏* آری،‏ کسی که می‌ترسد در محبت کامل نشده است.‏ ۱۹  ما محبت می‌کنیم؛‏ زیرا او نخست به ما محبت کرد.‏ ۲۰  اگر کسی بگوید:‏ «خدا را دوست دارم،‏» اما از برادر خود نفرت داشته باشد دروغگوست؛‏ زیرا هر که برادر خود را که دیده است دوست نداشته باشد،‏ نمی‌تواند خدایی را که ندیده است دوست داشته باشد.‏ ۲۱  ما این حکم را از او داریم:‏ کسی که خدا را دوست دارد،‏ باید برادر خود را نیز دوست داشته باشد.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «هر روح».‏
تحت‌اللفظی:‏ «روح‌ها».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در جسم».‏
منظور پیامبران دروغین است.‏
یا:‏ «آشتی‌دهنده؛‏ پوشاننده».‏
یا:‏ «با اطمینان».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏
منظور عیسی مسیح است.‏
یا:‏ «می‌افکند».‏
یا:‏ «ترس مانعی است بر سر راه ما؛‏ ترس ما را فلج می‌سازد».‏