۱یوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۲۴

  • ما فرزندان خداییم ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • فرزندان خدا در مقایسه با فرزندان ابلیس ‏(‏۴-‏۱۲‏)‏

    • عیسی اعمال ابلیس را خنثی می‌سازد ‏(‏۸‏)‏

  • به یکدیگر محبت کنید ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • خدا از دل ما بزرگ‌تر است ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

۳  ببینید که پدر چه محبت عظیمی به ما ابراز داشته است!‏ ما را فرزندان خود* خوانده است و به‌راستی که ما فرزندان او هستیم!‏ از این روست که دنیا ما را نمی‌شناسد؛‏ زیرا او را نمی‌شناسد.‏ ۲  عزیزان،‏ حال ما فرزندان خدا هستیم،‏ اما هنوز آشکار نشده است که چگونه خواهیم بود.‏ می‌دانیم زمانی که او آشکار شود،‏ مانند وی خواهیم بود؛‏ زیرا او را چنان که هست خواهیم دید.‏ ۳  هر کس که این امید را به او* دارد،‏ خود را پاک می‌سازد،‏ چنان که او پاک است.‏ ۴  هر که گناه پیشه کند،‏ در واقع قانون‌شکنی نیز می‌کند.‏ پس گناه،‏ قانون‌شکنی است.‏ ۵  همچنین می‌دانید که عیسی آشکار شد که گناهان ما را بردارد و در او هیچ گناهی نیست.‏ ۶  هر که در اتحاد با او بماند،‏ گناه پیشه نمی‌کند.‏ کسی که گناه پیشه می‌کند،‏ نه او را دیده است و نه او را می‌شناسد.‏ ۷  فرزندان عزیز،‏ مگذارید کسی شما را گمراه کند.‏ کسی که درستکاری پیشه می‌کند،‏ درستکار* است،‏ همان طور که عیسی درستکار است.‏ ۸  آن که گناه پیشه می‌کند از ابلیس است؛‏ زیرا ابلیس از آغاز* گناه می‌کرد.‏ به همین دلیل پسر خدا آشکار شد تا اعمال ابلیس را خنثی سازد.‏* ۹  هر که از خدا زاده شده است،‏ گناه پیشه نمی‌کند؛‏ زیرا بذر ثمربخش خدا در چنین شخصی می‌ماند و او نمی‌تواند گناه پیشه کند،‏ چون از خدا زاده شده است.‏ ۱۰  فرزندان خدا و فرزندان ابلیس چنین آشکار می‌شوند:‏ هر که درستکاری پیشه نکند،‏ از خدا نیست.‏ هر که برادر خود را دوست نداشته باشد نیز از خدا نیست.‏ ۱۱  این است آن پیامی که از آغاز شنیدید:‏ باید به یکدیگر محبت کنیم،‏ ۱۲  نه همچون قائن که از آنْ شریر* بود و برادر خود را بی‌رحمانه به قتل رساند.‏ چرا او را به قتل رساند؟‏ زیرا اعمال او بد،‏ اما اعمال برادرش درست بود.‏ ۱۳  ای برادران،‏ تعجب نکنید که دنیا از شما نفرت دارد.‏ ۱۴  ما می‌دانیم که از مرگ به حیات پا گذاشته‌ایم؛‏ زیرا به برادران محبت می‌کنیم.‏ هر که محبت نمی‌کند،‏ در مرگ می‌ماند.‏ ۱۵  هر که از برادر خود نفرت داشته باشد،‏ قاتل است و می‌دانید که هیچ قاتلی زندگی جاودان نخواهد داشت.‏ ۱۶  محبت را از این شناخته‌ایم که او جان خود را برای ما داد و ما نیز موظفیم جان خود را برای برادرانمان بدهیم.‏ ۱۷  حال اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و با این که برادر خود را محتاج می‌بیند،‏ رحمت خود را از او دریغ کند،‏ چگونه می‌توان گفت خدا را دوست دارد؟‏ ۱۸  فرزندان عزیز،‏ ما باید محبت کنیم،‏ اما نه در کلام یا زبان،‏ بلکه در عمل و راستی.‏ ۱۹  اینچنین،‏ خواهیم دانست که جانب حقیقت را گرفته‌ایم و در دل خود اطمینان خواهیم داشت که خدا ما را دوست دارد،‏* ۲۰  حتی اگر دلمان در اموری ما را محکوم کند.‏ پس بیایید به یاد داشته باشیم که خدا از دل ما بزرگ‌تر است و همه چیز را می‌داند.‏ ۲۱  عزیزان،‏ اگر دلمان ما را محکوم نکند،‏ در حضور خدا با آزادی سخن خواهیم گفت* ۲۲  و هر آنچه درخواست کنیم،‏ از او خواهیم یافت؛‏ زیرا از احکامش اطاعت می‌کنیم و آنچه از دید او پسندیده است،‏ انجام می‌دهیم.‏ ۲۳  آری،‏ حکم او این است:‏ به نام پسرش عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و به یکدیگر محبت کنیم،‏ چنان که او به ما حکم کرد.‏ ۲۴  به علاوه،‏ هر که از احکام او اطاعت می‌کند،‏ در اتحاد با وی می‌ماند.‏ او نیز در اتحاد با چنین شخصی می‌ماند و از طریق آن روحی که به ما بخشید،‏ می‌دانیم که او در اتحاد با ما می‌ماند.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «فرزندان خدا».‏
یا:‏ «در خود».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «از زمانی که راه خود را پیش گرفت».‏
یا:‏ «از میان بردارد؛‏ نابود سازد».‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «و دل خود را در حضور او قانع خواهیم ساخت؛‏ و دل خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏