۱یوحنا ۲‏:‏۱‏-‏۲۹

  • عیسی قربانی کفّاره ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • اطاعت از احکام خدا ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

    • حکمی قدیمی و تازه ‏(‏۷،‏ ۸‏)‏

  • دلیل نوشتن به شما ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

  • دنیا را دوست مدارید ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • هشدار در مورد ضدّ مسیح ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

۲  فرزندان عزیزم،‏ این را به شما می‌نویسم تا گناهی نکنید.‏ اما اگر کسی گناهی کند،‏ مددکننده‌ای* نزد پدر داریم؛‏ یعنی عیسی مسیحِ عادل.‏* ۲  او قربانی کفّاره* برای گناهان ماست و نه فقط برای گناهان ما،‏ بلکه همین طور برای گناهان مردم تمام دنیا.‏ ۳  اگر همواره از احکام او اطاعت کنیم،‏ نشانهٔ این است که او را می‌شناسیم.‏ ۴  کسی که می‌گوید:‏ «او را می‌شناسم،‏» اما از احکامش اطاعت نکند،‏ دروغگوست و حقیقت در او نیست.‏ ۵  اما هر که از کلام او اطاعت کند،‏ محبت به خدا در او به‌راستی کامل شده است؛‏ در واقع،‏ از این می‌دانیم که در اتحاد با او هستیم.‏ ۶  کسی که می‌گوید در اتحاد با او می‌ماند،‏ خود موظف است که درست همان گونه رفتار کند که عیسی رفتار کرد.‏* ۷  ای عزیزان،‏ حکمی برای شما می‌نویسم؛‏ البته نه حکمی تازه،‏ بلکه حکمی قدیمی که از آغاز داشته‌اید.‏ این حکمِ قدیمی کلامی است که شنیدید.‏ ۸  با این حال،‏ این حکمی که به شما می‌نویسم تازه است،‏ حکمی که هم مسیح در آن نمونه است و هم شما؛‏ زیرا تاریکی درگذر و نورِ حقیقی اکنون درخشان است.‏ ۹  کسی که می‌گوید در نور است،‏ اما از برادر خود نفرت دارد،‏ هنوز در تاریکی است.‏ ۱۰  آن که برادر خود را دوست دارد،‏ در نور می‌ماند و چیزی باعث لغزش او نمی‌شود.‏* ۱۱  اما کسی که از برادر خود نفرت دارد،‏ در تاریکی است و در تاریکی گام برمی‌دارد و نمی‌داند به کجا می‌رود؛‏ زیرا تاریکی چشمان او را کور کرده است.‏ ۱۲  ای فرزندان عزیز،‏ به شما می‌نویسم؛‏ زیرا به خاطر نام او گناهان شما بخشیده شده است.‏ ۱۳  ای پدران،‏ به شما می‌نویسم؛‏ زیرا کسی را که از آغاز بوده است،‏ می‌شناسید.‏ ای مردان جوان،‏ به شما می‌نویسم؛‏ زیرا بر آن شریر* غالب آمده‌اید.‏ ای فرزندان،‏ به شما می‌نویسم؛‏ زیرا پدر را می‌شناسید.‏ ۱۴  ای پدران،‏ به شما می‌نویسم؛‏ زیرا کسی را که از آغاز بوده است،‏ می‌شناسید.‏ ای مردان جوان،‏ به شما می‌نویسم؛‏ زیرا قوی هستید و کلام خدا در شما می‌ماند و بر آن شریر غالب آمده‌اید.‏ ۱۵  دنیا و آنچه را در دنیاست دوست مدارید.‏ اگر کسی دنیا را دوست بدارد،‏ محبت به پدر در او نیست؛‏ ۱۶  زیرا هر آنچه در دنیاست،‏ یعنی امیال نفس،‏ خواسته‌های چشم و فخر به مال و منال،‏ نه از پدر،‏ بلکه از دنیاست.‏ ۱۷  به علاوه،‏ دنیا و خواسته‌های آن گذراست،‏ اما کسی که خواست خدا را به جا می‌آورد،‏ تا ابد باقی خواهد ماند.‏ ۱۸  ای فرزندان عزیز،‏ این ساعت آخر است و چنان که شنیده‌اید «ضدّ مسیح» می‌آید.‏ هم‌اکنون نیز «ضدّ مسیح‌های» بسیاری ظاهر شده‌اند؛‏ از این رو می‌دانیم که ساعت آخر است.‏ ۱۹  آنان از میان ما بیرون رفتند،‏ اما در واقع از ما نبودند؛‏* زیرا اگر از ما بودند،‏ با ما می‌ماندند.‏ اما بیرون رفتند تا آشکار شود که در واقع هر کسی از ما نیست.‏ ۲۰  مسح شدن شما از آن قدّوس است و همگی شما شناخت دارید.‏ ۲۱  من به شما می‌نویسم،‏ نه چون حقیقت را نمی‌دانید،‏ بلکه چون آن را می‌دانید و این که هیچ دروغی از حقیقت به وجود نمی‌آید.‏ ۲۲  دروغگو کیست؟‏ مگر آن کسی نیست که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟‏ این همان «ضدّ مسیح» است،‏ همان که پدر و پسر را انکار می‌کند.‏ ۲۳  هر که پسر را انکار کند،‏ پدر را هم ندارد.‏ هر که پسر را تصدیق کند،‏ پدر را هم دارد.‏ ۲۴  اما آنچه از آغاز شنیده‌اید باید در شما بماند.‏ اگر آنچه از آغاز شنیده‌اید در شما بماند،‏ شما نیز در اتحاد با پسر و در اتحاد با پدر خواهید ماند.‏ ۲۵  به علاوه،‏ آنچه او خود به ما وعده داد این است:‏ زندگی جاودان.‏ ۲۶  این‌ها را در مورد کسانی به شما می‌نویسم که سعی دارند گمراهتان کنند.‏ ۲۷  اما مسحی که از او یافته‌اید در شما می‌ماند و نیاز ندارید کسی به شما تعلیم دهد؛‏ بلکه آن مسحی که از او یافته‌اید،‏ در مورد همه چیز به شما تعلیم می‌دهد و آن مسح راست است و دروغ نیست.‏ همان گونه که به شما تعلیم داده است،‏ در اتحاد با او بمانید.‏ ۲۸  پس حال فرزندان عزیز،‏ در اتحاد با او بمانید تا بتوانیم هنگام آشکار شدنش با اعتماد سخن گوییم* و هنگام حضورش،‏ خود را از روی شرمساری از او جدا نسازیم.‏ ۲۹  اگر می‌دانید که او عادل است،‏ پس همچنین می‌دانید هر کسی که عدالت را به جا می‌آورد،‏ از او زاده شده است.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «شفیعی؛‏ مدافعی».‏
یا:‏ «درستکار».‏
یا:‏ «آشتی‌دهنده؛‏ پوشاننده».‏
تحت‌اللفظی:‏ «درست همان گونه گام بردارد که او گام برداشت».‏
یا احتمالاً:‏ «و سبب لغزش دیگران نمی‌شود».‏
منظور شیطان است.‏
یا:‏ «در واقع به ما تعلق نداشتند».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏