۱پِطرُس ۵‏:‏۱‏-‏۱۴

  • گلهٔ خدا را شبانی کنید ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • فروتن و هوشیار باشید ‏(‏۵-‏۱۱‏)‏

    • تمام نگرانی‌ها را به خدا بسپارید ‏(‏۷‏)‏

    • ابلیس همچون شیری غرّان است ‏(‏۸‏)‏

  • سخنان پایانی ‏(‏۱۲-‏۱۴‏)‏

۵  پس من که خود از پیران جماعت هستم و شاهد رنج‌های مسیح و شریک جلالی هستم که آشکار خواهد شد،‏ از پیرانی که در میان شما خدمت می‌کنند،‏ این خواهش را دارم:‏* ۲  گلهٔ خدا را که تحت مراقبت خود دارید،‏ شبانی و سرپرستی کنید،‏ اما نه به اجبار،‏ بلکه با میل و رغبت،‏ آن گونه که خدا می‌خواهد.‏ این کار را نه به خاطر عشق به منافع نامشروع،‏ بلکه با اشتیاق انجام دهید.‏ ۳  به علاوه،‏ بر کسانی که به شما سپرده شده‌اند،‏* سَروری مکنید،‏ بلکه برای گله نمونه باشید.‏ ۴  بدین سان،‏ هنگامی که شبان ارشد آشکار گردد،‏ تاج جلال را که پژمرده نمی‌شود،‏ خواهید یافت.‏ ۵  ای جوانان،‏ شما نیز از پیران* فرمانبرداری کنید.‏ همهٔ شما در خدمت به یکدیگر فروتنی* را بر کمر ببندید؛‏ زیرا خدا مخالف متکبّران است،‏ اما لطف خود را نصیب فروتنان می‌سازد.‏ ۶  پس خود را زیر دست پرقدرت خدا فروتن سازید تا شما را در وقت مناسب سرافراز سازد ۷  و تمام نگرانی‌های* خود را به او بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏ ۸  بیدار و هوشیار بمانید!‏ مراقب باشید!‏ دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان می‌گردد و کسی را می‌جوید تا ببلعد.‏* ۹  پس در مقابل او ایستادگی کنید و در ایمان استوار بمانید،‏ چون می‌دانید جمیع هم‌ایمانان شما در سراسر دنیا با همین گونه آزارها و سختی‌ها روبرو هستند.‏ ۱۰  اما پس از آن که برای مدتی کوتاه آزار و سختی دیدید،‏ خدایی که پر از لطف است و شما را در اتحاد با مسیح به جلال ابدی خود فراخوانده است،‏ آموزشتان را به پایان خواهد رساند.‏ او شما را استوار،‏ قوی و ثابت‌قدم خواهد ساخت.‏ ۱۱  قدرت تا ابد از آنِ او باد!‏ آمین.‏ ۱۲  من به کمک سیلوانوس* که او را برادری وفادار می‌دانم،‏ این چند کلام را به شما نوشتم.‏ آری،‏ این‌ها را نوشتم تا تشویقتان کنم و صمیمانه شهادت دهم که لطفی که خدا نصیبتان ساخته،‏ حقیقی است.‏ در آن استوار بمانید.‏ ۱۳  آن بانو* که همچون شما از برگزیدگان و در بابِل است،‏ همچنین پسر من مَرقُس به شما سلام می‌رسانند.‏ ۱۴  یکدیگر را با بوسهٔ محبت‌آمیز سلام گویید.‏ بر همگی شما که در اتحاد با مسیح هستید،‏ صلح و آرامش باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «به پیرانی که در میان شما خدمت می‌کنند،‏ این پند را می‌دهم».‏
یا:‏ «بر کسانی که میراث خدا هستند».‏
یا:‏ «مردان سالخورده؛‏ پیران جماعت».‏
یا:‏ «افتادگی».‏
یا:‏ «غصه‌های».‏
یا:‏ «می‌خواهد کسی را ببلعد».‏
‏«سیلاس» نیز خوانده شده است.‏
منظور از «بانو» احتمالاً یک شخص یا جماعتی در بابِل است.‏