۱پِطرُس ۱‏:‏۱‏-‏۲۵

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • تولّدی تازه به امیدی زنده ‏(‏۳-‏۱۲‏)‏

  • همچون فرزندانِ مطیع،‏ مقدّس باشید ‏(‏۱۳-‏۲۵‏)‏

۱  از طرف پِطرُس،‏ رسول عیسی مسیح به ساکنان موقت که در سراسر پونتوس،‏ غَلاطیه،‏ کاپادوکیه،‏ آسیا* و بیطینیه پراکنده‌اند؛‏ یعنی به برگزیدگان،‏ ۲  به آنان که مطابق پیش‌آگاهی پدرمان خدا و از طریق روحی که تقدیس می‌کند،‏ برگزیده شده‌اند تا مطیع باشند و خون عیسی مسیح بر آنان پاشیده شود:‏ لطف و آرامش بر شما روزافزون باد!‏ ۳  سپاس بر خدا،‏ پدر سَرورمان عیسی مسیح؛‏ زیرا مطابق رحمت عظیم خود،‏ از طریق رستاخیز عیسی مسیح از میان مردگان،‏ به ما تولّدی تازه بخشید تا از امیدی زنده ۴  و میراثی فسادناپذیر،‏ پاک و ناپژمردنی برخوردار باشیم.‏ این است آنچه در آسمان برای شما نگاه داشته شده است.‏ ۵  شما نیز به سبب ایمانتان و به قدرت خدا برای نجات،‏ محفوظ هستید؛‏ نجاتی که اکنون آماده شده است تا در زمان آخر آشکار شود.‏ ۶  به همین خاطر بسیار شادمانید،‏ هر چند اکنون لازم است که زمانی کوتاه به سبب آزمایش‌های گوناگون متحمّل سختی‌ها گردید ۷  تا خالص بودن ایمان شما آزموده شود و سبب گردد که هنگام ظهور* عیسی مسیح،‏ مورد تحسین و تجلیل و حرمت قرار گیرید.‏ چنین ایمانی بسیار پرارزش‌تر از طلایی است که هرچند با آتش آزموده* شده باشد،‏ سرانجام از میان می‌رود.‏ ۸  گرچه هرگز مسیح را ندیده‌اید،‏ او را دوست می‌دارید و گرچه اکنون او را نمی‌بینید،‏ به او ایمان می‌ورزید و از شادی عظیم،‏ غیرقابل توصیف و باشکوه برخوردارید؛‏ ۹  زیرا به هدف نهایی ایمان خود که نجاتتان* است،‏ دست می‌یابید.‏ ۱۰  انبیا در مورد این نجات با دقت و پشتکار به بررسی و تحقیق پرداختند؛‏ آری،‏ آن انبیایی که در مورد آنچه لطف الٰهی برای شما به ارمغان می‌آورد،‏ پیشگویی کردند.‏ ۱۱  آنان پیوسته بررسی می‌کردند تا دریابند،‏ روحی که در ایشان است،‏ در مورد مسیح به چه زمان یا چه دوره‌ای اشاره می‌کند؛‏ زیرا روح در مورد رنج‌هایی که مسیح باید متحمّل می‌شد و همچنین جلال پس از آن،‏ از پیش گواهی می‌داد.‏ ۱۲  بر آنان آشکار شد که خدمتشان نه برای خود،‏ بلکه برای شماست.‏ ایشان اموری را اعلام می‌کردند که حال به گوشتان رسیده است.‏ این امور به یاری روح‌القدس که از آسمان فرستاده شد،‏ به شما بشارت داده شده است.‏ دقیقاً در همین‌هاست که فرشتگان مشتاقند نظر کنند.‏ ۱۳  پس ذهن خود را آمادهٔ عمل سازید؛‏ کاملاً هوشیار باشید؛‏ به آن لطفی امید ببندید که هنگام ظهور* عیسی مسیح شامل حالتان خواهد شد.‏ ۱۴  همچون فرزندانی مطیع،‏ دیگر مگذارید امیالی که مربوط به گذشته و دوران جهالت شماست،‏ زندگی‌تان را شکل دهد،‏ ۱۵  بلکه همچون آن قدّوس که شما را فراخواند،‏ در تمام رفتار خود مقدّس باشید؛‏ ۱۶  زیرا نوشته شده است:‏ «مقدّس باشید،‏ چون من قدّوسم.‏»‏ ۱۷  اگر آن پدر را می‌خوانید که هر کس را مطابق اعمالش بی‌طرفانه قضاوت می‌کند،‏ پس رفتار شما مادامی که ساکن موقت هستید،‏ با خداترسی همراه باشد؛‏ ۱۸  زیرا می‌دانید آزاد شدن* شما از شیوهٔ زندگی پوچی که از پدرانتان* به شما رسید،‏ نه با چیزهای فانی،‏ همچون نقره یا طلا،‏ ۱۹  بلکه با خونی گرانبها همچون خون برّه‌ای بی‌عیب و بی‌لکه بود؛‏ یعنی با خون مسیح.‏ ۲۰  درست است که او پیش از آغاز دنیا* تعیین شد،‏ اما به خاطر شما در پایان این دوران آشکار گشت.‏ ۲۱  شما از طریق او به خدا ایمان آورده‌اید؛‏ خدایی که او را از میان مردگان برخیزانید و جلال داد تا ایمان و امید شما به خدا باشد.‏ ۲۲  پس حال که با اطاعت از حقیقت،‏ خود* را پاک ساخته‌اید تا محبت برادرانه و بی‌ریا داشته باشید،‏ از صمیم دل و با تمام وجود به یکدیگر محبت کنید؛‏ ۲۳  زیرا شما از کلام خدای زنده و جاودان تولّد تازه یافته‌اید.‏ این تولّد تازه نه از بذر* فانی،‏ بلکه از بذری بی‌زوال است.‏ ۲۴  چنان که در نوشته‌های مقدّس آمده است:‏ «همهٔ انسان‌ها همچون علف هستند و تمام جلال ایشان همچون گُل صحرایی؛‏ علف خشک می‌شود و گُل می‌ریزد،‏ ۲۵  اما سخنان* یَهُوَه* تا ابد باقی می‌ماند.‏» این «سخنان»‏* همان بشارتی است که به شما اعلام شد.‏

پاورقی‌ها

منظور ایالت آسیا است؛‏ به پاورقی اعمال ۲:‏۹ رجوع شود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «مکاشفهٔ».‏
یا:‏ «خالص».‏
یا:‏ «نجات جان‌هایتان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «مکاشفهٔ».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بازخرید شدن».‏
یا:‏ «سنّت‌هایتان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پیش از این که [نسلی] گذاشته شود»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
یا:‏ «جان خود».‏
به تخمی اشاره دارد که قادر است تکثیر شود یا ثمر آورد.‏
یا:‏ «کلام».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «کلام».‏