۱قُرنتیان ۱۶‏:‏۱‏-‏۲۴

  • جمع‌آوری اعانات برای مسیحیان اورشلیم ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • برنامهٔ سفر پولُس ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • برنامهٔ دیدار تیموتائوس و آپولُس ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • سفارش‌ها و سلام‌ها ‏(‏۱۳-‏۲۴‏)‏

۱۶  اما در خصوص جمع‌آوری اعانات برای مقدّسان،‏ شما نیز می‌توانید به راهنمایی‌هایی که به جماعت‌های غَلاطیه دادم،‏ عمل کنید.‏ ۲  روز اول هر هفته،‏ هر یک از شما به نسبت درآمد خود،‏ مبلغی کنار بگذارد تا هنگامی که نزد شما می‌رسم،‏ دیگر لزومی به جمع‌آوری اعانات نباشد.‏ ۳  وقتی به آنجا رسیدم،‏ کسانی را که شما در نامه‌ای تأیید کنید،‏ می‌فرستم تا هدایای محبت‌آمیز شما را به اورشلیم ببرند ۴  و اگر صلاح باشد که من نیز به آنجا بروم،‏ آنان با من همسفر خواهند شد.‏ ۵  اما پس از گذشتن از مقدونیه نزد شما خواهم آمد؛‏ زیرا می‌خواهم از مقدونیه عبور کنم.‏ ۶  شاید بتوانم مدتی نزد شما بمانم یا حتی زمستان را با شما بگذرانم.‏ پس از آن می‌توانید مرا در سفرم به هر جا که باشد،‏ تا مسافتی بدرقه کنید؛‏ ۷  زیرا نمی‌خواهم اکنون شما را بر سر راه و کوتاه ملاقات کنم،‏ بلکه امیدوارم اگر یَهُوَه* اجازه دهد،‏ مدتی را با شما بگذرانم.‏ ۸  اما تا عید پِنتیکاست در اِفِسُس می‌مانم؛‏ ۹  زیرا دری بزرگ برای خدمت در برابر من گشوده شده است،‏ البته مخالفان نیز بسیارند.‏ ۱۰  اگر تیموتائوس آمد،‏ مراقب باشید که در میان شما از چیزی واهمه نداشته باشد؛‏ زیرا او نیز همچون من به انجام دادن کار یَهُوَه* مشغول است.‏ ۱۱  پس نگذارید کسی به دیدهٔ حقارت به او بنگرد.‏ او را به‌سلامتی راهی سفر کنید تا نزد من بازگردد؛‏ زیرا من و برادران منتظر او هستیم.‏ ۱۲  حال در مورد برادرمان آپولُس؛‏ او را بسیار ترغیب کردم تا با برادران نزد شما بیاید.‏ هرچند تمایلی نداشت که اکنون بیاید،‏ اما هرگاه فرصت کند،‏ خواهد آمد.‏ ۱۳  هوشیار باشید،‏ در ایمان پایدار بمانید،‏ همچون مردان به پیش روید* و قوی گردید.‏ ۱۴  همهٔ کارهای خود را با محبت انجام دهید.‏ ۱۵  می‌دانید که اهل خانهٔ استفاناس،‏ اولین کسانی بودند که در اَخائیه* ایمان آوردند و خود را وقف خدمت به مقدّسان کردند.‏ حال ای برادران،‏ می‌خواهم شما را ترغیب کنم ۱۶  که شما نیز مطیع چنین افرادی باشید،‏ همچنین مطیع همهٔ کسانی که با ما همکاری می‌کنند و سخت زحمت می‌کشند.‏ ۱۷  من از حضور استفاناس،‏ فورتوناتوس و اَخائیکوس در اینجا شادمانم؛‏ زیرا جای خالی شما را پر کرده‌اند.‏ ۱۸  اینان به روح من و شما طراوت بخشیده‌اند.‏ پس قدر چنین افرادی را بدانید.‏ ۱۹  جماعت‌های ایالت آسیا به شما سلام می‌رسانند.‏ آکیلا و پِریسکا* همراه با جماعتی که در خانه‌شان گرد هم می‌آیند،‏ به شما پیروان سَرور قلباً سلام می‌گویند.‏ ۲۰  همهٔ برادران به شما سلام می‌رسانند.‏ یکدیگر را با بوسهٔ مقدّس سلام گویید.‏ ۲۱  من،‏ پولُس این سلام را به دست خود می‌نویسم.‏ ۲۲  اگر کسی سَرور را دوست ندارد،‏* لعنت بر او باد.‏ ای سَرور ما بیا!‏ ۲۳  لطف عیسای سَرور با شما باد!‏ ۲۴  همهٔ شما که پیروان مسیحْ عیسی هستید،‏ محبت مرا بپذیرید!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «پایدار بمانید؛‏ شجاع باشید».‏
ایالتی رومی واقع در جنوب یونان که مرکز آن قُرِنتُس بود.‏
‏«پِریسکیلا» نیز خوانده شده است.‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏