۱قُرنتیان ۱۱‏:‏۱‏-‏۳۴

  • ‏«مرا سرمشق قرار دهید» ‏(‏۱‏)‏

  • اصل سَروری و پوشاندن سر ‏(‏۲-‏۱۶‏)‏

  • برگزاری مراسم شام سَرور ‏(‏۱۷-‏۳۴‏)‏

۱۱  مرا سرمشق قرار دهید،‏ چنان که من نیز مسیح را سرمشق قرار می‌دهم.‏ ۲  من شما را تحسین می‌کنم،‏ چون در همهٔ امور مرا به یاد می‌آورید و تعالیم* را به همان گونه که در اختیار شما قرار دادم،‏ حفظ می‌کنید.‏ ۳  اما می‌خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است،‏ سر زن مرد است و سر مسیح خداست.‏ ۴  پس هر مردی که با سرِ پوشیده دعا یا نبوّت بکند،‏ سر خود را شرمسار می‌کند ۵  و هر زنی که با سرِ برهنه دعا یا نبوّت بکند،‏ سر خود را شرمسار می‌کند؛‏ این عمل او درست همچون زنی است که سر خود را تراشیده باشد.‏ ۶  زیرا اگر زنی سر خود را نمی‌پوشاند،‏ پس باید موهای خود را از ته بزند.‏ اما اگر برای زن شرم‌آور است که موهای خود را از ته بزند یا بتراشد،‏ پس باید سر خود را بپوشاند.‏ ۷  مرد نباید سر خود را بپوشاند؛‏ زیرا صورت و جلال خداست.‏ اما زن جلال مرد است؛‏ ۸  زیرا مرد از زن به وجود نیامد،‏ بلکه زن از مرد به وجود آمد.‏ ۹  در ضمن،‏ مرد برای زن آفریده نشد،‏ بلکه زن برای مرد آفریده شد.‏ ۱۰  به همین سبب و به خاطر فرشتگان،‏ زن باید سر خود را به نشان مطیع بودن* بپوشاند.‏ ۱۱  با این حال،‏ در میان پیروان سَرور،‏ نه زن از مرد جداست و نه مرد از زن؛‏ ۱۲  زیرا همان طور که زن از مرد به وجود آمد،‏ مرد نیز از زن زاده می‌شود؛‏ اما خالقِ همه چیز خداست.‏ ۱۳  حال خود قضاوت کنید،‏ آیا شایسته است که زن بدون پوشاندن سرش به خدا دعا کند؟‏ ۱۴  آیا طبیعت به شما نمی‌آموزد که موی بلند برای مرد شرم‌آور است،‏ ۱۵  اما اگر زنی موی بلند داشته باشد،‏ موی بلندش مایهٔ جلال اوست؟‏ در واقع،‏ مو به جای پوشش سر به زن داده شده است.‏ ۱۶  اما اگر کسی بخواهد در این مورد مخالفت کند،‏ باید بگویم که نه ما رسمی دیگر داریم و نه هیچ یک از جماعت‌های خدا.‏ ۱۷  من این راهنمایی‌ها را به شما می‌دهم،‏ اما شما را تحسین نمی‌کنم؛‏ زیرا وقتی گرد هم می‌آیید،‏ این گردهمایی‌ها بیشتر مضرند تا مفید.‏ ۱۸  اول این که شنیده‌ام در گردهمایی‌های شما در جماعت،‏ تفرقه در میانتان وجود دارد و تا حدّی نیز آن را باور می‌کنم.‏ ۱۹  البته در این شکی نیست که فرقه‌هایی در میان شما به وجود خواهد آمد و این آشکار خواهد ساخت که چه کسانی مورد تأیید خدا هستند.‏ ۲۰  هنگامی که در یک جا گرد هم می‌آیید،‏ در واقع برای خوردن شام سَرور نیست؛‏ ۲۱  زیرا وقتی زمان خوردن آن فرا می‌رسد،‏ برخی شام خود را خورده‌اند و در نتیجه یکی گرسنه می‌ماند و دیگری مست می‌شود.‏ ۲۲  مگر شما برای خوردن و نوشیدن،‏ خانه ندارید؟‏ یا آیا می‌خواهید جماعت خدا را خوار شمارید و مستمندان را شرمسار کنید؟‏ به شما چه بگویم؟‏ آیا برای این کار تحسینتان کنم؟‏ خیر،‏ تحسینتان نمی‌کنم!‏ ۲۳  آنچه سَرور به من داد،‏ من نیز به شما سپردم.‏ آری،‏ عیسای سَرور در شبی که قرار بود به او خیانت شود،‏ نانی گرفت ۲۴  و پس از دعای شکرگزاری،‏ آن را شکست و گفت:‏ «این مظهر بدن من است* که برای شما داده خواهد شد.‏ این را پیوسته به یاد من به جا آورید.‏» ۲۵  او پس از شام،‏ جام را نیز گرفت و گفت:‏ «این جام مظهر عهد جدید بر مبنای خون من است.‏ هر بار که از آن می‌نوشید،‏ به یاد من باشید.‏» ۲۶  زیرا هر بار که این نان را می‌خورید و از این جام می‌نوشید،‏ مرگ سَرور را اعلام می‌کنید تا هنگامی که بیاید.‏ ۲۷  در نتیجه هر کسی که به ناشایستگی نان را بخورد یا از جام سَرور بنوشد،‏ به بدن و خون سَرور گناه کرده است.‏ ۲۸  بگذارید هر کس پیش از آن که نان را بخورد و از جام بنوشد،‏ نخست خود را محک بزند که آیا شایستگی آن را دارد یا نه.‏ ۲۹  زیرا اگر کسی بی‌آنکه مفهوم بدن سَرور را درک کرده باشد،‏ بخورد و بنوشد،‏ در واقع حکم محکومیت خود را خورده و نوشیده است.‏ ۳۰  به همین دلیل است که بسیاری در میان شما ضعیف و بیمارند و برخی نیز به خواب مرگ* رفته‌اند.‏ ۳۱  اما اگر خود را محک می‌زدیم،‏ بر ما حکم نمی‌شد.‏ ۳۲  با این حال،‏ وقتی بر ما حکم می‌شود،‏ یَهُوَه* ما را تأدیب می‌کند تا با دنیا محکوم نشویم.‏ ۳۳  در نتیجه ای برادران،‏ هنگامی که برای خوردن این شام گرد هم می‌آیید،‏ برای یکدیگر صبر کنید.‏ ۳۴  اگر کسی گرسنه است،‏ در خانه غذا بخورد،‏ مبادا هنگامی که گرد هم می‌آیید،‏ محکوم شوید.‏ به باقی موضوعات وقتی به آنجا بیایم،‏ رسیدگی خواهم کرد.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «سنّت‌ها».‏
منظور این است که زن اصل سَروری را به رسمیت شناخته است.‏
به پاورقی مَتّی ۲۶:‏۲۶ رجوع شود.‏
ظاهراً به مرگ روحانی اشاره دارد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏