۱تیموتائوس ۶‏:‏۱‏-‏۲۱

  • غلامان،‏ اربابان خود را حرمت نهند ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • تعالیم نادرست و پول‌دوستی ‏(‏۳-‏۱۰‏)‏

  • راهنمایی‌هایی به مرد خدا ‏(‏۱۱-‏۱۶‏)‏

  • در نیکوکاری ثروتمند بودن ‏(‏۱۷-‏۱۹‏)‏

  • از آنچه نزدت امانت است،‏ پاس بدار ‏(‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏

۶  کسانی که زیر یوغ بردگی هستند،‏ باید اربابان خود را مستحق حرمت کامل بدانند تا مردم هرگز نام خدا و تعالیم او را بد نگویند.‏ ۲  به علاوه،‏ اگر غلامی اربابی دارد که هم‌ایمان اوست،‏ نباید به دلیل این که برادر است،‏ به او کمتر احترام بگذارد،‏ بلکه حتی باید با اشتیاق بیشتر به او خدمت کند؛‏ زیرا کسی را از خدمت نیکوی خود بهره‌مند می‌سازد که هم‌ایمان و عزیزش است.‏ این امور را همچنان به دیگران تعلیم ده و آنان را به انجام دادن آن ترغیب کن.‏ ۳  اگر کسی با تعالیم صحیح* سَرورمان عیسی مسیح و با تعالیمی که هماهنگ با وقفمان به خداست،‏ موافق نباشد و تعلیمی دیگر بدهد،‏ ۴  غرور،‏ او را کور کرده است و هیچ نمی‌فهمد.‏ چنین شخصی تمایلی بیمارگونه به جرّوبحث و مجادله روی کلمات دارد.‏ این بحث‌ها به حسد،‏ نزاع،‏ افترا* و بدگمانی می‌انجامد.‏ ۵  همچنین باعث مشاجره‌های دائم بر سر مسائل جزئی میان کسانی می‌شود که ذهنشان فاسد است،‏ از حقیقت محرومند و گمان می‌کنند که می‌توانند وقفشان را به خدا وسیله‌ای برای سودجویی قرار دهند.‏ ۶  در این شکی نیست که وقف کردن خود به خدا،‏ همراه با قناعت،‏ نفعی فراوان دارد؛‏ ۷  زیرا هیچ چیز با خود به این دنیا نیاورده‌ایم و هیچ چیز هم از آن نمی‌توانیم ببریم.‏ ۸  پس اگر خوراک،‏ پوشاک و سقفی بالای سرمان داریم،‏ به آن‌ها قانع خواهیم بود.‏ ۹  اما کسانی که ثروتمند شدن را هدف خود ساخته‌اند،‏ به وسوسه و دام و بسیاری امیال بیهوده و مضر گرفتار می‌شوند؛‏ امیالی که انسان را در گرداب تباهی و ویرانی فرو می‌برد؛‏ ۱۰  زیرا پول‌دوستی ریشهٔ همه گونه بدی‌هاست و برخی در پی آن از راه ایمان منحرف شده‌اند و خود را به دردهای بسیار گرفتار کرده،‏ گویی خود را با ضربات خنجر مجروح ساخته‌اند.‏ ۱۱  اما تو ای مرد خدا،‏ از این چیزها بگریز.‏ تو در پی درستکاری،‏* وقف خود به خدا،‏ ایمان،‏ محبت،‏ پایداری و ملایمت باش.‏ ۱۲  در نبرد نیکوی ایمان بجنگ.‏ زندگی جاودان را که برای آن فراخوانده شده‌ای محکم نگاه دار؛‏ تو در مقابل شاهدان بسیار در مورد آن به‌خوبی شهادت دادی.‏ ۱۳  در برابر خدایی که همه چیز را زنده نگاه می‌دارد و مسیحْ عیسی که با شهامت نزد پُنتیوس پیلاتُس به‌خوبی شهادت داد،‏ به تو امر می‌کنم ۱۴  که تا آشکار شدن سَرورمان عیسی مسیح،‏ احکام را بی‌نقص* و به نحوی که ایرادی به آن وارد نباشد،‏ به جا آوری.‏ ۱۵  او یگانه حاکم متبارک و شاد است که خود را در زمان مقرّر آشکار خواهد ساخت.‏ اوست پادشاهِ پادشاهان و سَرورِ سَروران.‏ ۱۶  او تنها وجود فناناپذیر است و در نوری چنان درخشان ساکن است که کسی نمی‌تواند به آن نزدیک شود و هیچ انسانی او را ندیده و نمی‌تواند ببیند.‏ قدرت ابدی و حرمت بر او باد!‏ آمین.‏ ۱۷  به ثروتمندان این دنیا* حکم کن که متکبّر نباشند و امیدشان را نه به ثروت ناپایدار،‏ بلکه به خدا ببندند؛‏ خدایی که هر آنچه برای لذّت ماست،‏ به‌وفور برایمان مهیا می‌کند.‏ ۱۸  به ایشان بگو نیکویی پیشه کنند و در نیکوکاری ثروتمند باشند.‏ همچنین سخاوتمند بوده،‏ آنچه دارند مشتاقانه با دیگران سهیم شوند،‏ ۱۹  برای خود گنجی بیندوزند که زیربنایی خوب برای زندگی آینده‌شان باشد تا بدین سان امید به زندگی واقعی را در خود استوار نگاه دارند.‏ ۲۰  ای تیموتائوس،‏ آنچه را به تو به امانت سپرده شده است،‏ حفظ کن.‏ از سخنان پوچ که آنچه را مقدّس است بی‌حرمت می‌سازد،‏ دوری کن.‏ همچنین از عقایدی که به غلط «شناخت» خوانده می‌شود،‏ اما پر از تناقض است،‏ برحذر باش.‏ ۲۱  برخی چون با این «شناخت» خودنمایی کرده‌اند،‏ از ایمان منحرف شده‌اند.‏ لطف خدا با شما باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «سالم؛‏ مفید».‏
یا:‏ «سخنان اهانت‌آمیز».‏
یا:‏ «عدالت».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بی‌لکه».‏
یا:‏ «نظام کنونی؛‏ عصر کنونی»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏