۱تیموتائوس ۵‏:‏۱‏-‏۲۵

  • رفتار با پیر و جوان ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • حمایت از بیوه‌زنان ‏(‏۳-‏۱۶‏)‏

    • برآورده کردن نیاز اهل خانهٔ خویش ‏(‏۸‏)‏

  • حرمت به پیران زحمت‌کش ‏(‏۱۷-‏۲۵‏)‏

    • ‏‹نوشیدن کمی شراب برای معده‌ات› ‏(‏۲۳‏)‏

۵  مرد سالمند را به‌شدّت سرزنش مکن،‏ بلکه هنگام پند دادن،‏ همچون پدر خود با او رفتار کن و با مردان جوان همچون برادر خود،‏ ۲  با زنان سالمند همچون مادر خود و با زنان جوان همچون خواهر خود در کمال پاکدامنی رفتار کن.‏ ۳  به بیوه‌زنانی که واقعاً بی‌کس و نیازمندند،‏ توجه نشان بده.‏* ۴  اما اگر بیوه‌زنی فرزندان یا نوه‌هایی دارد،‏ نخست آنان باید بیاموزند که چگونه بر طبق وقفشان به خدا با اهل خانهٔ خود عمل کنند و دِین خود را به والدین و اجدادشان* ادا نمایند؛‏ زیرا این نزد خدا پسندیده است.‏ ۵  بیوه‌زنی که واقعاً تهی‌دست و بی‌کس است،‏ به خدا توکّل دارد و شبانه‌روز التماس و دعا می‌کند.‏ ۶  اما بیوه‌زنی که عشرت‌طلبی را پیشه می‌کند،‏ اگرچه زنده است،‏ در واقع مرده است.‏ ۷  پس،‏ این نکات را به ایشان حکم کن تا از اتهام مبرّا باشند.‏ ۸  بی‌شک اگر کسی نیاز خویشان،‏* به‌خصوص اهل خانهٔ خود را برآورده نکند،‏ منکر ایمان و بدتر از بی‌ایمان است.‏ ۹  نام بیوه‌زنانی را در فهرست ثبت کن که بیش از ۶۰ سال دارند،‏ به شوهر خود وفادار بوده‌اند* ۱۰  و به نیکوکاری شهرت دارند؛‏ به این معنی که فرزندانشان را خوب تربیت کرده‌اند،‏ مهمان‌نواز بوده‌اند،‏ پاهای مقدّسان را شسته‌اند،‏* به رنج‌دیدگان یاری رسانده‌اند و خود را وقف هر عمل نیکو کرده‌اند.‏ ۱۱  اما نام بیوه‌زنان جوان‌تر را در فهرست منویس،‏ چون وقتی امیال جنسی سبب می‌شود که از مسیح دور شوند،‏ خواهان ازدواج می‌شوند.‏ ۱۲  آنان با زیر پا گذاشتن عهد نخستین* خود،‏ خویشتن را محکوم می‌کنند.‏ ۱۳  در عین حال بیکارگی نیز عادتشان می‌شود و از خانه‌ای به خانهٔ دیگر سر می‌کشند؛‏ آری،‏ نه فقط به بیکارگی،‏ بلکه به غیبت‌گویی و فضولی نیز عادت می‌کنند و چیزهایی می‌گویند که نباید بگویند.‏ ۱۴  از این رو،‏ می‌خواهم که بیوه‌زنان جوان ازدواج کنند،‏ فرزند بیاورند،‏ خانه‌دار باشند و بهانه‌ای برای انتقاد به دست دشمن ندهند.‏ ۱۵  در واقع،‏ برخی از آنان اکنون نیز منحرف شده‌اند و در پی شیطان رفته‌اند.‏ ۱۶  اگر زنی ایماندار خویشاوندانی بیوه دارد،‏ باید به آنان کمک کند تا سربار جماعت نباشند.‏ به این ترتیب،‏ جماعت می‌تواند به بیوه‌زنانی که واقعاً بی‌کس و نیازمندند،‏ کمک کند.‏ ۱۷  پیرانی که امور را به‌خوبی اداره می‌کنند،‏ دوچندان مستحق حرمتند،‏ به‌ویژه آنان که در سخنرانی و تعلیم زحمت می‌کشند؛‏ ۱۸  زیرا در نوشته‌های مقدّس آمده است:‏ «به گاوی که خرمن می‌کوبد،‏ دهان‌بند مبند.‏» همچنین آمده است:‏ «کارگر مستحق دریافت مزدش است.‏» ۱۹  اتهام به یکی از پیران را تنها زمانی بپذیر که دو یا سه شاهد آن را گواهی دهند.‏ ۲۰  شخصی را که گناه پیشه کرده است،‏ در مقابل همگان توبیخ کن تا هشداری برای دیگران باشد.‏* ۲۱  من تو را در پیشگاه خدا و مسیحْ عیسی و فرشتگانِ برگزیده سوگند می‌دهم که این احکام را بدون هیچ گونه پیشداوری یا جانبداری رعایت کنی.‏ ۲۲  هرگز برای منصوب کردن کسی عجولانه بر او دست مگذار؛‏* در گناهان دیگران نیز شریک مشو؛‏ خود را پاکدامن نگاه دار.‏ ۲۳  از این پس،‏ فقط آب منوش،‏ بلکه برای معدهٔ خود و ناخوشی‌های مکرّرت،‏ کمی هم شراب بنوش.‏ ۲۴  گناهان برخی بر همگان آشکار است و فوراً به داوری‌شان می‌انجامد،‏ اما گناهان برخی دیگر بعدها آشکار خواهد شد.‏ ۲۵  به همین ترتیب،‏ اعمال نیک نیز بر همگان آشکار است و اعمال نیکی را که آشکار نیست،‏ نمی‌توان پنهان نگاه داشت.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «حرمت بگذار».‏
در اینجا منظور پدربزرگ و مادربزرگ است.‏
منظور کسانی هستند که شخص مسئولیت نگهداری از آنان را بر عهده دارد.‏
‏«به شوهر خود وفادار بوده‌اند» تحت‌اللفظی:‏ «زن یک شوهر بوده‌اند».‏
در آن زمان شستن پاهای مهمان،‏ ابراز مهربانی به او و نشانهٔ مهمان‌نوازی بود.‏
تحت‌اللفظی:‏ «ایمان نخست».‏
تحت‌اللفظی:‏ «تا دیگران بترسند».‏
تحت‌اللفظی:‏ «هرگز عجولانه بر کسی دست مگذار».‏