۱تیموتائوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۶

  • شرایط لازم برای انتصاب سرپرستان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • شرایط لازم برای انتصاب خادمان ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • راز وقف به خدا ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

۳  این گفته درخور اعتماد است که اگر کسی تلاش کند واجد شرایط سرپرستی شود،‏ خواهان کاری نیکوست.‏ ۲  از این رو،‏ سرپرست باید از اتهام مبرّا باشد،‏ نباید بیش از یک زن داشته باشد،‏ باید در عادات خود تعادل را حفظ کند و فهمیده،‏* منظم،‏ مهمان‌نواز بوده،‏ صلاحیت تعلیم دادن را داشته باشد.‏ ۳  نباید میگسار و خشونت‌طلب،‏ بلکه باید معقول و از ستیزه‌جویی و پول‌دوستی به دور باشد،‏ ۴  کسی باشد که خانوادهٔ خود را به‌خوبی اداره* کند و فرزندانی مطیع و مؤدب داشته باشد ۵  ‏(‏زیرا اگر شخصی نداند که چگونه خانوادهٔ خود را اداره* کند،‏ چگونه می‌تواند از جماعت خدا مراقبت نماید؟‏)‏ ۶  نوایمان نباشد،‏ مبادا مغرور شده،‏ به محکومیتی گرفتار شود که ابلیس گرفتار شد.‏ ۷  علاوه بر این،‏ در میان افراد خارج از جماعت نیز نیکنام باشد تا مورد سرزنش قرار نگیرد* و در دام ابلیس نیفتد.‏ ۸  خادمان جماعت* نیز باید جدّی باشند،‏ دورو نباشند،‏* در نوشیدن شراب افراط نکنند،‏ با حرص و فریب در پی منافع خود نباشند ۹  و با وجدانی پاک به آن راز مقدّسِ ایمان* پای‌بند بمانند.‏ ۱۰  همچنین،‏ نخست باید آزموده شوند.‏ اگر قابلیت خود را نشان دادند،‏* می‌توانند همچون خدمتگزار در جماعت خدمت کنند،‏ چون از اتهام بری هستند.‏ ۱۱  زنان نیز باید جدّی باشند،‏ افترا نزنند،‏ تعادل را در عاداتشان حفظ کنند و در هر امری وفادار باشند.‏ ۱۲  خادمان جماعت* نباید بیش از یک زن داشته باشند و باید فرزندان و خانوادهٔ خود را به‌خوبی اداره کنند؛‏ ۱۳  زیرا آنانی که به‌خوبی خدمت می‌کنند،‏ در نظر دیگران نامی نیک برای خود خواهند ساخت و می‌توانند در مورد ایمانشان به مسیحْ عیسی با آزادی بسیار سخن بگویند.‏* ۱۴  با این که امیدوارم به‌زودی نزدت آیم،‏ این‌ها را برایت می‌نویسم ۱۵  تا اگر تأخیر کردم،‏ بدانی که در میان اهل خانهٔ خدا که جماعت خدای زنده و ستون و محافظ حقیقت است،‏ چگونه رفتار کنی.‏ ۱۶  به‌راستی که راز وقف به خدا بسیار عظیم است:‏ «او* در جسم ظاهر شد،‏ در روح درستکار خوانده شد،‏ به فرشتگان نمایان گشت،‏ به ملت‌ها در مورد او موعظه شد،‏ مردم دنیا به او ایمان آوردند و با جلال به آسمان برده شد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «معقول؛‏ خردمند».‏
یا:‏ «سرپرستی».‏
یا:‏ «سرپرستی».‏
یا:‏ «به رسوایی گرفتار نشود».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «خادم جماعت».‏
یا:‏ «سخن فریبنده نگویند».‏
منظور از «راز مقدّسِ ایمان» تعالیم آشکارشدهٔ ایمان مسیحی است.‏
یا:‏ «اگر ثابت کردند که صلاحیت دارند».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «خادم جماعت».‏
یا:‏ «با شهامت بسیار سخن بگویند»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏
منظور عیسی است.‏