۱تِسالونیکیان ۵‏:‏۱‏-‏۲۸

  • آمدن روز یَهُوَه ‏(‏۱-‏۵‏)‏

    • اعلام صلح و امنیت ‏(‏۳‏)‏

  • بیدار و هوشیار بمانید ‏(‏۶-‏۱۱‏)‏

  • سفارش‌ها ‏(‏۱۲-‏۲۴‏)‏

  • سلام‌های پایانی ‏(‏۲۵-‏۲۸‏)‏

۵  ای برادران،‏ لازم نیست که در خصوص زمان‌ها و ایّام،‏* چیزی برای شما نوشته شود؛‏ ۲  زیرا خود به‌خوبی می‌دانید که روز یَهُوَه* درست همچون دزدی که در شب می‌آید،‏ خواهد آمد.‏ ۳  آن زمان که بگویند:‏ «صلح و امنیت است!‏» ناگهان نابودی به نحوی غیرمنتظره بر ایشان خواهد آمد،‏ درست همان طور که درد زایمان گریبانگیر زن آبستن می‌شود و آنان راه گریزی از آن نخواهند داشت.‏ ۴  اما ای برادران،‏ شما در تاریکی نیستید تا آن روز به گونه‌ای شما را غافلگیر کند که نورِ روز،‏ دزد را غافلگیر می‌کند؛‏ ۵  زیرا همهٔ شما پسران نور و پسران روز هستید.‏ ما نه به شب تعلّق داریم و نه به تاریکی.‏ ۶  پس همچون دیگران که در خوابند نباشیم،‏ بلکه بیدار و هوشیار بمانیم؛‏ ۷  زیرا کسانی که می‌خوابند،‏ شب می‌خوابند و کسانی که مست می‌کنند،‏ شب مست می‌کنند.‏ ۸  اما بیایید ما که به روز تعلّق داریم،‏ هوشیار بمانیم و ایمان و محبت را همچون سینه‌پوش بر تن کنیم و امیدِ نجات را همچون کلاهخود بر سر گذاریم؛‏ ۹  زیرا خدا ما را برنگزیده است تا مورد غضب قرار دهد،‏ بلکه برگزیده است تا از طریق سَرورمان عیسی مسیح نجات یابیم.‏ ۱۰  او برای ما مُرد تا چه بیدار باشیم و چه خواب،‏* با او زندگی کنیم.‏ ۱۱  پس همیشه یکدیگر را تشویق کرده،‏* بنا کنید،‏ چنان که اکنون نیز می‌کنید.‏ ۱۲  حال ای برادران،‏ از شما تقاضا می‌کنیم به آنان که در میان شما زحمت بسیار می‌کشند،‏ آری آنان که در خدمت به سَرور سرپرستی شما را بر عهده دارند و به شما تذکر می‌دهند،‏ احترام بگذارید.‏ ۱۳  به خاطر زحماتشان،‏ در کمال محبت به ایشان حرمت نهید.‏ در رفتار با یکدیگر صلحجو باشید.‏ ۱۴  از سوی دیگر،‏ ای برادران،‏ از شما استدعا می‌کنیم که به افراد بی‌نظم هشدار دهید،‏* به افسردگان* دلگرمی بخشید،‏ از ضعیفان حمایت کنید و با همه بردبار باشید.‏ ۱۵  مراقب باشید که هیچ یک از شما بدی را با بدی پاسخ ندهد،‏ بلکه همیشه در پی نیکویی به هم‌ایمانان و دیگر مردمان باشید.‏ ۱۶  همواره شادمان باشید.‏ ۱۷  پیوسته دعا کنید.‏ ۱۸  برای همه چیز شکرگزار باشید.‏ این خواست خدا برای شما،‏ پیروان مسیحْ عیسی است.‏ ۱۹  آتش روح را خاموش مکنید.‏ ۲۰  نبوّت‌ها را حقیر مشمارید.‏ ۲۱  از درستی هر چیز اطمینان یابید؛‏ آنچه را نیکوست،‏ سخت حفظ کنید.‏ ۲۲  از هر گونه شرارت بپرهیزید.‏ ۲۳  باشد که همان خدای آرامش،‏ شما را برای خدمت خود تقدیس کند.‏ ای برادران،‏ باشد که روح* و جان و بدن شما از هر جهت سالم بوده،‏ در زمان* حضور سَرورمان عیسی مسیح،‏ از عیب به دور بماند.‏ ۲۴  آن که شما را فرا می‌خواند،‏ امین است و قطعاً چنین خواهد کرد.‏ ۲۵  ای برادران،‏ از دعا کردن برای ما دست مکشید.‏ ۲۶  همهٔ برادران را با بوسهٔ مقدّس سلام گویید.‏ ۲۷  من شما را به نام سَرور،‏ جداً ملزم می‌سازم که این نامه را برای همهٔ برادران بخوانید.‏ ۲۸  لطف سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «فصل‌ها؛‏ ایّام مقرر».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «چه در خواب مرگ».‏
یا:‏ «دلگرمی داده؛‏ تسلّی داده».‏
یا:‏ «تذکر دهید».‏
یا:‏ «به کسانی که دلسرد شده‌اند».‏
به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
یا:‏ «تا زمان».‏