۱تِسالونیکیان ۳‏:‏۱‏-‏۱۳

  • پولُس نگران و منتظر در آتن ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • گزارش تسلّی‌بخش تیموتائوس ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

  • دعا برای تِسالونیکیان ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

۳  پس چون دیگر طاقت بی‌خبری از شما را نداشتیم،‏ صلاح دیدیم که در آتن تنها بمانیم.‏ ۲  آنگاه تیموتائوس را که برادر ما و خادم* خداست و در مورد مسیح بشارت می‌دهد،‏ فرستادیم تا برای تقویت ایمانتان،‏ شما را استوار و دلگرم سازد ۳  تا ایمان کسی از این مصیبت‌ها سست* نشود؛‏ زیرا خود می‌دانید که ما از این‌ها راه گریزی نداریم.‏* ۴  در واقع،‏ حتی زمانی که نزدتان بودیم،‏ به شما می‌گفتیم که مصیبت‌هایی پیش رو خواهیم داشت و همان طور که می‌دانید،‏ چنین نیز شد.‏ ۵  از این رو،‏ چون دیگر طاقت بی‌خبری از شما را نداشتم،‏ تیموتائوس را فرستادم تا از ایمانتان آگاه شوم،‏ مبادا آن وسوسه‌کننده شما را به نحوی وسوسه کند و زحمات ما به هدر رفته باشد.‏ ۶  اما اکنون تیموتائوس از پیش شما آمده و برای ما از ایمان و محبتتان خبر خوش آورده است؛‏ این که شما همواره از ما به‌خوبی یاد می‌کنید و همان طور که ما شوق دیدارتان را داریم،‏ شما نیز مشتاق دیدار ما هستید.‏ ۷  از این رو،‏ ای برادران،‏ با وجود همهٔ نگرانی‌ها و مصیبت‌هایی که با آن‌ها روبرو هستیم،‏* به خاطر شما و ایمانتان دلگرمی یافته‌ایم.‏ ۸  استواری شما در پیروی از سَرور،‏ به ما جان تازه بخشیده است.‏* ۹  به‌راستی که چگونه می‌توانیم به سبب شادی عظیمی که از بابت شما در حضور خدا داریم،‏ از او قدردانی کنیم؟‏ ۱۰  ما شب و روز از صمیم دل در دعا التماس می‌کنیم که رویتان را ببینیم تا هر کاستی ایمان شما را برطرف کنیم.‏ ۱۱  باشد که پدرمان خدا و سَرورمان عیسی راهی برای ما بگشایند که نزد شما بیاییم.‏ ۱۲  به علاوه،‏ همان گونه که محبت ما به شما افزون می‌شود،‏ باشد که سَرور،‏ محبت شما را به یکدیگر و به همگان فزونی بخشد،‏ آری،‏ سرشار سازد ۱۳  و بدین طریق دلتان را استوار گرداند تا در زمان حضورِ* سَرورمان عیسی با همهٔ مقدّسانش،‏ در پیشگاه پدرمان خدا بی‌عیب و مقدّس باشید.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «همکار».‏
یا:‏ «متزلزل».‏
یا:‏ «که این‌ها برای ما مقرّر شده است».‏
یا:‏ «با وجود این که محتاجیم و مصیبت می‌بینیم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «سبب شده است که ما زیست کنیم».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏