یوحنا ۲۱‏:‏۱‏-‏۲۵

  • عیسی بر شاگردانش ظاهر می‌شود ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • پِطرُس بر محبتش به عیسی تأکید می‌کند ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

    • ‏«به گوسفندان کوچکم خوراک بده» ‏(‏۱۷‏)‏

  • آیندهٔ شاگردی که عیسی دوستش می‌داشت ‏(‏۲۰-‏۲۳‏)‏

  • سخن پایانی ‏(‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏

۲۱  پس از آن،‏ عیسی بار دیگر خود را در کنار دریای تیبِریه* بر شاگردان آشکار ساخت.‏* شرح آشکار شدن او به این ترتیب است:‏ ۲  شَمعونِ پِطرُس،‏ توما (‏که «دوقلو» خوانده می‌شد)‏،‏ نَتَنائیل از قانای جلیل،‏ پسران زِبِدی و دو نفر از شاگردان دیگر عیسی،‏ همگی با هم بودند.‏ ۳  شَمعونِ پِطرُس به آنان گفت:‏ «من به ماهیگیری می‌روم.‏» ایشان گفتند:‏ «ما نیز با تو می‌آییم.‏» پس بیرون رفتند و سوار قایق شدند،‏ اما طی آن شب هیچ چیز صید نکردند.‏ ۴  سپیده‌دم،‏ عیسی در ساحل ایستاده بود،‏ اما شاگردان درنیافتند که او عیسی است.‏ ۵  عیسی به آنان گفت:‏ «فرزندان عزیز،‏ آیا چیزی* برای خوردن دارید؟‏» پاسخ دادند:‏ «خیر!‏» ۶  عیسی گفت:‏ «تور را به طرف راست قایق بیندازید و ماهی‌هایی خواهید یافت.‏» پس تور را انداختند.‏ اما به دلیل ماهی‌های فراوان در آن تور،‏ قادر نبودند آن را به داخل قایق بکشند.‏ ۷  آنگاه آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت،‏ به پِطرُس گفت:‏ «او سَرور است!‏» شَمعونِ پِطرُس تا این را شنید،‏ چون بالاپوشی بر تن نداشت،‏* ردایش را به تن کرده،‏ دور خود پیچید و به دریا پرید.‏ ۸  اما شاگردان دیگر با آن قایق کوچک آمدند و چون از ساحل چندان دور نبودند و تنها کمتر از ۱۰۰ متر* فاصله داشتند،‏ تور پر از ماهی را با خود کشیدند.‏ ۹  هنگامی که به خشکی پا گذاشتند،‏ آتشی دیدند که با زغال افروخته و ماهی‌هایی روی آن گذاشته شده بود.‏ آنجا نان هم بود.‏ ۱۰  عیسی به آنان گفت:‏ «تعدادی از ماهی‌هایی را که اکنون صید کرده‌اید،‏ بیاورید.‏» ۱۱  شَمعونِ پِطرُس بر قایق سوار شد و تور را که پر از ماهی‌های بزرگ بود،‏ به ساحل کشید.‏ در آن تور ۱۵۳ ماهی بود،‏ اما با وجود تعداد زیاد ماهی تور پاره نشد.‏ ۱۲  عیسی به آنان گفت:‏ «بیایید و صبحانه بخورید.‏» هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد که از او بپرسد:‏ «تو کیستی؟‏» زیرا می‌دانستند که سَرور است.‏ ۱۳  عیسی پیش آمده،‏ نان و همین طور ماهی‌ها را گرفت و به آنان داد.‏ ۱۴  این بار سوم بود که عیسی پس از برخاستن از مردگان،‏ بر شاگردان ظاهر می‌شد.‏ ۱۵  پس از خوردن صبحانه،‏ عیسی به شَمعونِ پِطرُس گفت:‏ «شَمعون،‏ پسر یوحنا* آیا به من بیشتر از این‌ها* محبت داری؟‏» پِطرُس پاسخ داد:‏ «بله سَرور،‏ می‌دانی که دوستت دارم.‏»‏* عیسی به او گفت:‏ «برّه‌هایم را خوراک بده.‏» ۱۶  عیسی برای بار دوم پرسید:‏ «شَمعون،‏ پسر یوحنا آیا به من محبت داری؟‏» پِطرُس پاسخ داد:‏ «بله سَرور،‏ می‌دانی که دوستت دارم.‏»‏* عیسی به او گفت:‏ «گوسفندان کوچکم را شبانی کن.‏» ۱۷  بار سوم عیسی پرسید:‏ «شَمعون،‏ پسر یوحنا آیا مرا دوست داری؟‏»‏* پِطرُس از این که عیسی برای بار سوم از او پرسید:‏ «آیا مرا دوست داری؟‏»‏* غمگین شد و پاسخ داد:‏ «سَرور،‏ تو که خود از همه چیز آگاهی و می‌دانی که دوستت دارم.‏»‏* عیسی به او گفت:‏ «به گوسفندان کوچکم خوراک بده.‏ ۱۸  حقیقتاً به تو می‌گویم،‏ وقتی جوان‌تر بودی،‏ خود لباس به تن می‌کردی و هر جا که می‌خواستی می‌رفتی.‏ اما وقتی سالخورده شوی،‏ دست خود را دراز خواهی کرد و کسی دیگر لباس بر تنت خواهد پوشاند و تو را به جایی که نمی‌خواهی خواهد برد.‏» ۱۹  عیسی این را گفت تا به نوع مرگی اشاره کند که پِطرُس خدا را با آن جلال می‌داد.‏ پس از این سخن به پِطرُس گفت:‏ «پیوسته مرا پیروی کن.‏»‏ ۲۰  پِطرُس برگشت و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت،‏ به دنبالشان می‌آید.‏ این همان شاگردی بود که هنگام شام بر سینهٔ عیسی تکیه زده،‏ از او پرسیده بود:‏ «سَرور،‏ چه کسی به تو خیانت می‌کند؟‏» ۲۱  پِطرُس با دیدن او از عیسی پرسید:‏ «سَرور،‏ بر سر او چه خواهد آمد؟‏» ۲۲  عیسی به او گفت:‏ «اگر خواست من برای او این باشد که تا آمدن من بماند،‏ چه فرقی برای تو دارد؟‏ تو پیوسته مرا پیروی کن.‏» ۲۳  پس این گفته در میان برادران پیچید که آن شاگرد نخواهد مرد.‏ در واقع،‏ عیسی به پِطرُس نگفت که آن شاگرد نخواهد مرد،‏ بلکه گفت:‏ «اگر خواست من برای او این باشد که تا آمدن من بماند،‏ چه فرقی برای تو دارد؟‏»‏ ۲۴  این همان شاگردی است که بر این امور شهادت می‌دهد و این‌ها را نوشته است و می‌دانیم شهادت او راست است.‏ ۲۵  در واقع،‏ عیسی بسیاری کارهای دیگر نیز انجام داد که اگر با جزئیات کامل نوشته می‌شد،‏ گمان می‌کنم دنیا گنجایش طومارهای آن را نمی‌داشت.‏

پاورقی‌ها

دریاچه‌ای است که در کتاب مقدّس به نام‌های دریاچهٔ جِنیسارِت،‏ دریای جلیل و دریای تیبِریه خوانده شده است.‏
یا:‏ «بار دیگر بر شاگردان ظاهر شد».‏
یا:‏ «ماهی‌ای».‏
تحت‌اللفظی:‏ «چون برهنه بود».‏
تحت‌اللفظی:‏ «حدود ۲۰۰ ذراع»؛‏ حدود ۹۰ متر.‏
یا:‏ «یونا».‏
ظاهراً عیسی به هر آنچه به کار ماهیگیری مربوط می‌شود،‏ اشاره می‌کند.‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏