یوحنا ۱۶‏:‏۱‏-‏۳۳

  • ممکن است شاگردان عیسی کشته شوند ‏(‏۱-‏۴الف‏)‏

  • اعمال روح‌القدس ‏(‏۴ب-‏۱۶‏)‏

  • غم شاگردان به شادی مبدّل خواهد شد ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

  • غالب آمدن عیسی بر دنیا ‏(‏۲۵-‏۳۳‏)‏

۱۶  ‏«من این‌ها را به شما گفتم تا لغزش نخورید.‏ ۲  مردم شما را از کنیسه اخراج خواهند کرد.‏* در واقع،‏ زمانی می‌رسد که هر که شما را بکشد،‏ گمان می‌کند که خدمتی* به خدا کرده است.‏ ۳  آنان چنین خواهند کرد؛‏ زیرا نه پدر را می‌شناسند و نه مرا.‏ ۴  با این حال،‏ این‌ها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع آن‌ها رسید،‏ به یاد آورید که به شما گفته بودم.‏ ‏«در ابتدا این‌ها را به شما نگفتم؛‏ زیرا با شما بودم.‏ ۵  اکنون نزد کسی که مرا فرستاد،‏ می‌روم.‏ با این حال،‏ هیچ یک از شما از من نمی‌پرسد:‏ ‹به کجا می‌روی؟‏› ۶  اما چون این‌ها را به شما گفتم،‏ دل شما پر از اندوه شده است.‏ ۷  با وجود این،‏ من حقیقت را به شما می‌گویم،‏ رفتن من به نفع شماست؛‏ زیرا اگر نروم،‏ آن یاور* به هیچ وجه نزد شما نخواهد آمد.‏ اما اگر بروم،‏ او را نزد شما می‌فرستم.‏ ۸  هنگامی که او بیاید،‏ در خصوص گناه،‏ عدالت و داوری،‏ گواهی قانع‌کننده به دنیا خواهد داد:‏ ۹  نخست،‏ گواه در خصوص گناه؛‏ این که به من ایمان نمی‌ورزند.‏ ۱۰  سپس گواه در خصوص عدالت؛‏ این که نزد پدر می‌روم و آنگاه شما دیگر مرا نخواهید دید.‏ ۱۱  همچنین گواه در خصوص داوری؛‏ این که حکمران این دنیا محکوم شده است.‏ ۱۲  ‏«من هنوز بسیار چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم،‏ ولی اکنون توان درک آن‌ها را ندارید.‏ ۱۳  اما وقتی همان،‏* یعنی روح راستی بیاید،‏ او شما را در درک کامل حقیقت راهنمایی خواهد کرد؛‏ زیرا از خود چیزی نمی‌گوید،‏ بلکه آنچه می‌شنود،‏ خواهد گفت و آنچه در پیش است،‏ به شما اعلام خواهد کرد.‏ ۱۴  همان مرا جلال خواهد داد؛‏ زیرا او از آنچه از آنِ من است،‏ خواهد گرفت و به شما اعلام خواهد کرد.‏ ۱۵  هر چه پدر دارد،‏ از آنِ من است.‏ به همین دلیل است که گفتم از آنچه از آنِ من است،‏ خواهد گرفت و به شما اعلام می‌کند.‏ ۱۶  بعد از اندک زمانی،‏ دیگر مرا نخواهید دید،‏ اما باز اندکی پس از آن مرا خواهید دید.‏»‏ ۱۷  آنگاه برخی از شاگردانش به یکدیگر گفتند:‏ «منظور او چیست که به ما می‌گوید:‏ ‹بعد از اندک زمانی،‏ دیگر مرا نخواهید دید،‏ اما باز اندکی پس از آن مرا خواهید دید›؟‏ همچنین این که می‌گوید:‏ ‹زیرا نزد پدر می‌روم› به چه معنی است؟‏» ۱۸  در واقع به یکدیگر می‌گفتند:‏ «منظور او از گفتن ‹اندک زمانی› چیست؟‏ نمی‌فهمیم که در مورد چه سخن می‌گوید.‏» ۱۹  عیسی که دریافت شاگردانش می‌خواهند از او سؤال کنند،‏ به آنان گفت:‏ «آیا در این مورد با یکدیگر بحث می‌کنید،‏ چون گفتم:‏ ‹بعد از اندک زمانی،‏ دیگر مرا نخواهید دید،‏ اما باز اندکی پس از آن مرا خواهید دید›؟‏ ۲۰  حقیقتاً به شما می‌گویم،‏ شما گریه و شیون خواهید کرد،‏ اما دنیا شادی خواهد نمود؛‏ شما غمگین خواهید بود،‏ اما غمتان به شادی مبدّل خواهد شد.‏ ۲۱  زن هنگام زایمان درد می‌کشد،‏ چون وقت او رسیده است.‏ اما پس از به دنیا آوردن فرزندش،‏ دیگر آن درد و رنج را به یاد نمی‌آورد؛‏ زیرا از این که انسانی به دنیا آمده است،‏ شاد است.‏ ۲۲  شما نیز اکنون غمگین هستید؛‏ اما من بار دیگر شما را خواهم دید و دلتان شاد خواهد شد و هیچ کس این شادی را از شما نخواهد گرفت.‏ ۲۳  در آن روز،‏ دیگر از من هیچ چیز نخواهید خواست.‏ حقیقتاً به شما می‌گویم،‏ هر چه از پدر به نام من بخواهید،‏ آن را به شما خواهد داد.‏ ۲۴  تا به حال حتی یک چیز هم به نام من نخواسته‌اید.‏ بخواهید و آن را خواهید یافت؛‏ آنگاه شادی‌تان کامل خواهد شد.‏ ۲۵  ‏«من این چیزها را با تشبیه به شما گفتم.‏ زمانی می‌رسد که دیگر با تشبیه با شما سخن نخواهم گفت،‏ بلکه به‌روشنی با شما در مورد پدر صحبت خواهم کرد.‏ ۲۶  در آن روز،‏ از پدر به نام من درخواست خواهید کرد.‏ البته نمی‌گویم که من از طرف شما درخواست خواهم کرد؛‏ ۲۷  زیرا خودِ پدر،‏ شما را دوست دارد،‏* چون شما مرا دوست داشته‌اید* و ایمان آورده‌اید که من به نمایندگی از پدر آمده‌ام.‏ ۲۸  من از جانب پدر به این دنیا آمده‌ام و حال،‏ این دنیا را ترک می‌کنم و نزد پدر می‌روم.‏»‏ ۲۹  شاگردانش گفتند:‏ «اکنون دیگر نه با تشبیه،‏ بلکه به‌روشنی سخن می‌گویی.‏ ۳۰  حال می‌دانیم که از همه چیز آگاهی و چون افکار ما را هم می‌دانی،‏ نیازی نیست که کسی از تو سؤال کند.‏ از این رو،‏ ایمان داریم که از جانب خدا آمده‌ای.‏» ۳۱  عیسی به آنان گفت:‏ «آیا به‌راستی اکنون ایمان دارید؟‏ ۳۲  زمانی می‌رسد و اکنون رسیده است که همهٔ شما پراکنده خواهید شد و هر یک به خانه‌های خود گریخته،‏ مرا تنها خواهید گذاشت.‏ اما من تنها نیستم؛‏ زیرا پدر با من است.‏ ۳۳  من این چیزها را به شما گفتم تا از طریق من آرامش یابید.‏ شما در این دنیا سختی خواهید کشید،‏ اما قوی‌دل باشید!‏ من بر دنیا غالب آمده‌ام.‏»‏

پاورقی‌ها

اخراج از کنیسه به این مفهوم بود که جامعهٔ یهودیان کاملاً با شخص قطع رابطه می‌کرد.‏
تحت‌اللفظی:‏ «خدمت مقدّس».‏
یا:‏ «تسلّی‌دهنده»؛‏ در اینجا به روح‌القدس شخصیت داده شده است.‏
واژه‌های «همان» و «او» در آیات ۱۳ و ۱۴ به «یاور» در آیهٔ ۷ اشاره دارد.‏ عیسی از واژهٔ «یاور» استفاده کرد (‏واژه‌ای که به زبان یونانی مذکر است)‏ تا به روح‌القدس شخصیت بدهد؛‏ روحی که در واقع شخص نیست،‏ بلکه نیرو است.‏ واژهٔ «روح» به زبان یونانی خنثی است.‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏