یعقوب ۵‏:‏۱‏-‏۲۰

  • هشدار به ثروتمندان ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • خدا صبر و پایداری را برکت می‌دهد ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • بله‌تان بله باشد ‏(‏۱۲‏)‏

  • دعای از روی ایمان،‏ مؤثر است ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • کمک به گناهکار برای بازگشت ‏(‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏

۵  ای ثروتمندان،‏ به سبب آن سیه‌روزی که بر شما می‌آید،‏ گریه و شیون کنید.‏ ۲  ثروتتان فاسد شده و لباس‌هایتان را بید زده است.‏ ۳  طلا و نقره‌تان زنگ زده و تباه شده است.‏ زنگ آن‌ها شهادتی علیه شما خواهد بود و جسم شما را خواهد خورد.‏ هر آنچه اندوخته‌اید،‏ در روزهای آخر چون آتش خواهد بود.‏* ۴  دستمزد کارگرانی که برای حصاد مزرعه‌هایتان کار کردند و شما آن را از ایشان دریغ داشتید،‏ همچنان فریاد می‌زند و فریاد دروگران نیز به گوش یَهُوَه* خدای لشکرها* رسیده است.‏ ۵  شما بر زمین برای تجمّل و خوشگذرانی زندگی کرده‌اید.‏ شما در روز کشتارتان،‏ دل‌های خود را فربه ساختید.‏ ۶  آن درستکار* را محکوم کردید.‏ او را به قتل رساندید.‏ آیا او با شما به مخالفت برنمی‌خیزد؟‏ ۷  پس ای برادران،‏ تا حضور* سَرور،‏ صبر داشته باشید.‏ کشاورز برای ثمرهٔ پرارزش زمین،‏ انتظار می‌کشد و تا آمدن باران پاییزی و بهاری صبر اختیار می‌کند.‏ ۸  شما نیز صبر اختیار کنید،‏ دل خود را قوی سازید؛‏ زیرا حضور سَرور نزدیک شده است.‏ ۹  برادران،‏ از یکدیگر شکایت مکنید* تا داوری نشوید.‏ داور،‏ مقابل در ایستاده است.‏ ۱۰  برادران،‏ پیامبران را در تحمّل سختی‌ها و در صبر سرمشق قرار دهید؛‏ پیامبرانی که به نام یَهُوَه* سخن گفتند.‏ ۱۱  ما آنانی را که پایداری کرده‌اند،‏ شاد* می‌خوانیم.‏ شما در مورد صبر* ایّوب شنیده‌اید و می‌دانید که یَهُوَه* سرانجام برای او چه کرد؛‏ آری،‏ یَهُوَه* بسیار مهربان* و رحیم است.‏ ۱۲  اما برادران من،‏ مهم‌تر از همه این که دیگر سوگند مخورید،‏ نه به آسمان،‏ نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر.‏ بگذارید بله‌تان بله و نه‌تان نه باشد،‏ مبادا محکوم شوید.‏ ۱۳  آیا کسی در میان شما سختی می‌کشد؟‏ پس مرتب دعا کند.‏ آیا کسی روحیهٔ شاد دارد؟‏ پس سرود حمد بخواند.‏ ۱۴  آیا کسی در میان شما بیمار* است؟‏ پس پیران جماعت را نزد خود فراخوانَد و آنان برای او دعا کرده،‏ او را به نام یَهُوَه* با روغن تدهین کنند.‏* ۱۵  دعایی که از روی ایمان باشد،‏ شخص بیمار* را شفا می‌بخشد و یَهُوَه* او را برمی‌خیزاند.‏ همچنین اگر گناهی کرده باشد،‏ بخشیده خواهد شد.‏ ۱۶  پس آشکارا نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید.‏ دعای شخص درستکار پرقدرت و مؤثر است.‏* ۱۷  ایلیّا نیز با این که انسانی بود با احساساتی همچون ما،‏ وقتی از ته دل دعا کرد که باران نبارد،‏ سه سال و شش ماه بر آن سرزمین باران نبارید.‏ ۱۸  سپس بار دیگر دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین ثمر آورد.‏ ۱۹  برادران من،‏ اگر شخصی،‏ کسی را که در میان شماست از حقیقت منحرف سازد و دیگری او را بازگردانَد،‏ ۲۰  بداند که هر کس گناهکاری را از راه خطای خود بازگرداند،‏ جان او را از مرگ نجات خواهد بخشید و گناهان فراوانی را خواهد پوشانید.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «چون آتش جسم شما را خواهد خورد؛‏ شما که در روزهای آخر ثروت اندوخته‌اید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور لشکرهای آسمانی است.‏
یا:‏ «عادل».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «زیر لب غرغر مکنید»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «آه مکشید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «مبارک».‏
یا:‏ «پایداری».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «بسیار دلسوز».‏
ظاهراً به عدم سلامت روحانی شخص اشاره دارد.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
ظاهراً منظور به کارگیری کلام خداست.‏
تحت‌اللفظی:‏ «خسته».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «دعای شخص درستکار به هنگام عمل بسیار پرقدرت است».‏