یعقوب ۳‏:‏۱‏-‏۱۸

  • مهار کردن زبان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

    • بسیاری نباید در پی معلّم شدن باشند ‏(‏۱‏)‏

  • آن حکمت که از بالاست ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

۳  برادران من،‏ بسیاری از شما نباید در پی معلّم شدن باشید؛‏ زیرا می‌دانید که داوری برای ما سخت‌تر* خواهد بود.‏ ۲  البته همهٔ ما بسیار می‌لغزیم.‏* اگر کسی در سخن گفتن نلغزد،‏ شخصی کامل است که می‌تواند تمام بدن خود را نیز مهار کند.‏ ۳  با گذاشتن دهنه در دهان اسب می‌توانیم حیوان را مطیع خود سازیم و تمام بدنش را به هر سو هدایت کنیم.‏ ۴  ببینید که چطور یک کشتی عظیم نیز که فقط بادهای نیرومند می‌تواند آن را به حرکت درآورد،‏ با سکّانی کوچک به هر جا که ناخدا بخواهد هدایت می‌شود!‏ ۵  زبان نیز عضوی کوچک از بدن است،‏ اما بسیار فخر می‌فروشد.‏ تنها آتشی کوچک،‏ می‌تواند جنگلی بزرگ را به آتش بکشد!‏ ۶  آری،‏ زبان نیز آتش است.‏ زبان در میان اعضای بدن ما تجسّم دنیایی از بدی است؛‏ زیرا تمام بدن را آلوده می‌سازد و تمام زندگی شخص را به آتش می‌کشد–‏آتشی که از درّهٔ هِنّوم* افروخته شده است.‏ ۷  انسان هر گونه حیوان وحشی،‏ پرنده،‏ خزنده و جانور دریایی را رام کرده و می‌کند.‏ ۸  اما هیچ انسانی نمی‌تواند زبان را رام کند.‏ زبان،‏ سرکش و زیان‌آور و پر از زهر کشنده است.‏ ۹  با زبان،‏ یَهُوَه* پدرمان را متبارک می‌خوانیم و با همان زبان،‏ انسان‌ها را که «به شباهت خدا» هستی یافته‌اند،‏ لعنت می‌کنیم.‏ ۱۰  از یک دهان،‏ هم برکت و هم لعنت جاری می‌شود.‏ آری،‏ ای برادران،‏ درست نیست که چنین باشد.‏ ۱۱  مگر می‌شود که از چشمه‌ای،‏ هم آب شیرین بجوشد و هم آب شور؟‏ ۱۲  برادران من،‏ مگر ممکن است که درخت انجیر زیتون آورد یا درخت انگور انجیر آورد؟‏ چشمهٔ آب شور نیز نمی‌تواند آب شیرین جاری سازد.‏ ۱۳  اگر کسی در میان شما حکیم و فهمیده است،‏ بگذارید با رفتار نیکوی خود نشان دهد که اعمالش با ملایمتی همراه است که از حکمت برمی‌خیزد.‏ ۱۴  اما اگر در دل خود حسادتِ تلخ و ستیزه‌جویی* داشته باشید،‏ به خود فخر مکنید و بر ضد حقیقت دروغ مگویید.‏ ۱۵  این حکمتی نیست که از بالا می‌آید،‏ بلکه زمینی،‏ نفسانی* و شیطانی است؛‏ ۱۶  زیرا هر جا که حسادت و ستیزه‌جویی* باشد،‏ بی‌نظمی و هر گونه شرارت نیز خواهد بود.‏ ۱۷  اما حکمتی که از بالاست،‏ نخست پاک،‏ سپس صلحجو،‏ معقول،‏ آمادهٔ اطاعت،‏ پر از رحمت،‏ سرشار از ثمرات نیکو،‏ عاری از تبعیض و ریا است.‏ ۱۸  به علاوه،‏ ثمرهٔ درستکاری حاصل بذری است که در شرایط صلح‌آمیز و در میان* صلحجویان کاشته می‌شود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «سنگین‌تر».‏
یا:‏ «خطا می‌کنیم».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «جاه‌طلبی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «حیوانی».‏
یا احتمالاً:‏ «جاه‌طلبی».‏
یا احتمالاً:‏ «به دست».‏