کولُسیان ۴‏:‏۱‏-‏۱۸

  • پند برای اربابان ‏(‏۱‏)‏

  • ‏«در دعا پشتکار داشته باشید» ‏(‏۲-‏۴‏)‏

  • با مردم حکیمانه رفتار کنید ‏(‏۵،‏ ۶‏)‏

  • سلام‌های پایانی ‏(‏۷-‏۱۸‏)‏

۴  ای اربابان،‏ با غلامان خود با عدل و انصاف رفتار کنید؛‏ زیرا می‌دانید شما نیز اربابی در آسمان دارید.‏ ۲  در دعا پشتکار داشته باشید و بدین‌سان هوشیار و شکرگزار بمانید.‏ ۳  در عین حال برای ما نیز دعا کنید که خدا دری را برای ما بگشاید تا بتوانیم کلام او را موعظه کنیم و راز مقدّسی را که در مورد مسیح است،‏ اعلام نماییم؛‏ رازی که من به خاطر آن در بند هستم.‏ ۴  همچنین دعا کنید تا بتوانم چنان که شایسته است،‏ آن را به‌روشنی اعلام کنم.‏ ۵  با مردمِ بیرون* حکیمانه رفتار کنید و از وقت خود به بهترین نحو استفاده نمایید.‏* ۶  سخنان شما همواره دلنشین و نمکین باشد تا بدانید چگونه به هر کس پاسخ دهید.‏ ۷  تیخیکوس،‏ برادر عزیز من که خادم وفادار و همکار من در خدمت به سَرور است،‏ شما را کاملاً از احوال من باخبر خواهد ساخت.‏ ۸  من او را نزد شما می‌فرستم تا هم از احوال ما باخبر شوید و هم او شما را دلگرمی* دهد.‏ ۹  او با اُنیسیموس،‏ برادر عزیز و وفادار من که از خود شماست،‏ خواهد آمد.‏ آنان شما را در جریان همهٔ وقایع اینجا خواهند گذاشت.‏ ۱۰  آریستارخوس که با من در زندان است و مَرقُس،‏ پسر عموی بَرنابا،‏ به شما سلام می‌رسانند.‏ مَرقُس همان کسی است که ما به شما سفارش کرده بودیم که اگر نزد شما بیاید،‏ از او استقبال کنید.‏ ۱۱  عیسای ملقّب به یوستوس نیز برای شما سلام دارد.‏ اینان از یهودی‌نژادان* هستند.‏ فقط این چند نفرند که در راه پیشبرد پادشاهی خدا با من همکاری می‌کنند و بسیار مایهٔ دلگرمی من بوده‌اند.‏ ۱۲  اِپافْراس که غلام مسیحْ عیسی و از خود شماست،‏ به شما سلام می‌رساند.‏ او در دعا کردن برای شما،‏ همّت بسیار به خرج می‌دهد تا سرانجام بتوانید همچون انسان‌هایی بالغ،‏ استوار بایستید و از هر آنچه خواست خداست،‏ یقین حاصل کنید.‏ ۱۳  من شاهدم که او برای شما و برای کسانی که در لائودیکیه و هیراپولیس هستند،‏ زحمت بسیار می‌کشد.‏ ۱۴  لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس،‏ سلام خود را برای شما می‌فرستند.‏ ۱۵  سلام مرا به برادرانی که در لائودیکیه هستند و به خواهرمان نیمفا و به جماعتی که در خانهٔ اوست،‏ برسانید.‏ ۱۶  وقتی این نامه در میان شما خوانده شد،‏ ترتیبی دهید تا در جماعت لائودیکیه نیز خوانده شود و شما نیز نامه‌ای را که به جماعت لائودیکیه نوشتم،‏ بخوانید.‏ ۱۷  همچنین به آرخیپوس چنین بگویید:‏ «به خدمتی که در راه سَرور پذیرفتی،‏ توجه کن تا آن را به انجام برسانی.‏»‏ ۱۸  من،‏ پولُس،‏ این سلام را به دست خود می‌نویسم.‏ زنجیرهای مرا در نظر داشته باشید.‏ لطف الٰهی با شما باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «با کسانی که به جماعت مسیحی تعلق ندارند».‏
تحت‌اللفظی:‏ «و وقت تعیین‌شده را بخرید».‏
یا:‏ «تسلّی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ختنه‌شدگان».‏