کولُسیان ۳‏:‏۱‏-‏۲۵

  • شخصیت کهنه و شخصیت نو ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

    • تمایلات زمینی خود را بکشید ‏(‏۵‏)‏

    • محبت،‏ پیوند می‌دهد و متحد می‌سازد ‏(‏۱۴‏)‏

  • پندهایی برای خانواده‌های مسیحی ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

۳  پس حال که با مسیح برخیزانده شده‌اید،‏ پیوسته در پی آنچه باشید که در بالاست،‏ جایی که مسیح به دست راست خدا نشسته است.‏ ۲  همواره به آنچه در بالاست بیندیشید،‏ نه به آنچه بر زمین است؛‏ ۳  زیرا مُردید و اکنون زندگی شما به خواست خدا در دست مسیح پنهان است.‏ ۴  وقتی مسیح که زندگی ماست،‏ آشکار شود،‏ آنگاه شما نیز همراه او با جلال آشکار خواهید شد.‏ ۵  پس تمایلات* خود را که زمینی است،‏ بکُشید؛‏ یعنی امیال نامشروع جنسی،‏* ناپاکی،‏ شهوت عنان‌گسیخته،‏ میل به بدکاری و همچنین طمع که بت‌پرستی است.‏ ۶  به سبب این‌هاست که غضب خدا خواهد آمد.‏ ۷  شما نیز در شیوهٔ زندگی پیشین خود* این گونه رفتار می‌کردید.‏ ۸  اما اکنون باید همهٔ این‌ها را از خود دور کنید؛‏ یعنی خشم،‏ عصبانیت،‏ بدی و بدزبانی را.‏ همچنین دیگر سخنان قبیح از دهان شما بیرون نیاید.‏ ۹  به یکدیگر دروغ مگویید.‏ شخصیت* کهنه را با اعمال آن از تن به در آورید ۱۰  و شخصیت نو را در بر کنید که از طریق شناخت دقیق،‏ همواره تازه می‌شود تا به صورت کسی که آن را آفرید،‏ درآید.‏ ۱۱  در اینجا دیگر تفاوتی میان یونانی و یهود،‏ ختنه‌شده و ختنه‌نشده،‏ بیگانه و سَکایی،‏* غلام و آزاد وجود ندارد؛‏ بلکه مسیح همه چیز و در همه است.‏ ۱۲  پس همچون برگزیدگان خدا که مقدّس و محبوبند،‏ شفقت،‏* مهربانی،‏ فروتنی،‏* ملایمت و بردباری را مانند جامه‌ای در بر کنید.‏ ۱۳  حتی اگر دلیلی برای شکایت از دیگری داشته باشید،‏ همچنان یکدیگر را تحمّل کنید و همدیگر را بدون قید و شرط ببخشید.‏ آری،‏ همان طور که یَهُوَه* بدون قید و شرط شما را بخشید،‏ شما نیز یکدیگر را ببخشید.‏ ۱۴  اما بر روی همهٔ این‌ها محبت را در بر کنید؛‏ زیرا محبت است که پیوند می‌دهد و کاملاً متحد می‌سازد.‏ ۱۵  همچنین بگذارید آرامش مسیح بر دل شما حاکم باشد؛‏* زیرا شما فراخوانده شده‌اید تا به عنوان اعضای یک بدن از آن آرامش برخوردار گردید.‏ به علاوه نشان دهید که شکرگزار هستید.‏ ۱۶  بگذارید کلام مسیح به‌وفور در شما ساکن باشد و شما را از کمال حکمت برخوردار سازد.‏ پیوسته یکدیگر را با مزامیر،‏ سرودهای حمد و سرودهای پرستش* که برای سپاسگزاری خوانده می‌شود،‏ تعلیم و دلگرمی* دهید و از صمیم دل برای یَهُوَه* بسرایید.‏ ۱۷  هر چه می‌کنید،‏ چه در گفتار باشد،‏ چه در رفتار،‏ همه را به نام عیسای سَرور بکنید و پدرمان خدا را از طریق او شکر گویید.‏ ۱۸  ای زنان،‏ چنان که شایستهٔ پیروان سَرور است،‏ مطیع* شوهران خود باشید.‏ ۱۹  ای شوهران،‏ پیوسته به زنان خود محبت کنید و با آنان به‌تندی و تلخی رفتار مکنید.‏ ۲۰  ای فرزندان،‏ در هر امری مطیع والدین خود باشید؛‏ زیرا این مایهٔ خشنودی سَرور است.‏ ۲۱  ای پدران،‏ فرزندان خود را رنجیده‌خاطر* مکنید،‏ مبادا دلسرد* شوند.‏ ۲۲  ای غلامان،‏ در هر امری از اربابان بشری خود اطاعت کنید،‏ البته نه فقط زمانی که شما را زیر نظر دارند،‏ آن گونه که صرفاً در پی جلب رضایت مردم باشید،‏ بلکه با خلوص نیّت و با ترس از یَهُوَه* مطیع آنان باشید.‏ ۲۳  هر چه می‌کنید،‏ با جان و دل انجام دهید،‏ گویی برای یَهُوَه* می‌کنید،‏ نه برای انسان؛‏ ۲۴  زیرا می‌دانید که پاداشتان میراثی است که از جانب یَهُوَه* خواهید یافت.‏ پس همچون غلام،‏ ارباب خود مسیح را خدمت کنید.‏ ۲۵  بی‌شک کسی که بدی کند،‏ سزای عمل خود را خواهد دید؛‏ زیرا خدا تبعیض قائل نمی‌شود.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «اعضای بدن».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «شما نیز زمانی که به این شیوه زندگی می‌کردید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «انسان».‏
به افراد غیرمتمدن اشاره دارد.‏
منظور مهربانی همراه با دلسوزی است.‏
یا:‏ «افتادگی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «بر دل شما تسلط داشته باشد».‏
یا:‏ «روحانی».‏
یا:‏ «پند».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «تسلیم؛‏ فرمانبردار».‏
یا:‏ «ناراحت؛‏ عصبانی».‏
یا:‏ «دلشکسته».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏