کولُسیان ۲‏:‏۱‏-‏۲۳

  • مسیح،‏ راز مقدّس خدا ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • مراقب فریبکاران باشید ‏(‏۶-‏۱۵‏)‏

  • واقعیت،‏ مسیح است ‏(‏۱۶-‏۲۳‏)‏

۲  می‌خواهم آگاه باشید که به خاطر شما و آنانی که در لائودیکیه هستند،‏ همچنین به خاطر تمام کسانی که شخصاً مرا ندیده‌اند،‏* با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنم.‏ ۲  هدفم این است که ایشان دلگرم شوند و در محبت،‏ با هماهنگی متحد گردند و با برخوردار شدن از همهٔ برکاتی* که از درکی روشن و قطعی حاصل می‌شود،‏ شناختی دقیق از راز مقدّس خدا کسب کنند؛‏ آری،‏ آن راز مقدّس همان مسیح است.‏ ۳  در او همهٔ گنج‌های حکمت و شناخت نهفته است.‏ ۴  من این را می‌گویم تا کسی شما را با استدلال‌های زیرکانه فریب ندهد.‏ ۵  هرچند جسماً غایبم،‏ روحاً نزد شما حاضرم و از دیدن نظم شما و ایمان استواری که به مسیح دارید،‏ شادمانم.‏ ۶  پس همان گونه که سَرورمان مسیحْ عیسی را پذیرفته‌اید،‏ همچنان در اتحاد با او گام بردارید؛‏ ۷  همان طور که تعلیم یافتید،‏ در او ریشه بگیرید و بنا شوید و در ایمان پابرجا مانده،‏ لبریز از شکرگزاری گردید.‏ ۸  مراقب باشید که کسی شما را از طریق فلسفه‌ها و عقاید پوچ و فریبنده اسیر نسازد.‏* این فلسفه‌ها و عقاید بر اساس سنّت انسان‌ها و اصول ابتدایی دنیاست،‏ نه بر اساس تعالیم مسیح؛‏ ۹  زیرا تمامی صفات الٰهی به طور کامل در وجود او ساکن است ۱۰  و شما از طریق او که سر همهٔ حکومت‌ها و قدرت‌هاست،‏ هیچ کمبودی ندارید.‏* ۱۱  شما نیز از طریق رابطه‌ای که با او دارید،‏ ختنه شدید،‏ البته نه ختنه‌ای که به دست انسان انجام شده باشد،‏ بلکه این ختنه در واقع درآوردن شخصیت نفسانی است،‏ آن گونه که خادمان مسیح باید ختنه گردند.‏ ۱۲  در واقع شما با گرفتن تعمیدی همچون تعمید مسیح،‏ با او دفن شدید و به خاطر رابطهٔ خود با مسیح و از طریق ایمان به قدرت خدا که او را از میان مردگان برخیزانید،‏ با او نیز برخیزانده شدید.‏ ۱۳  به علاوه،‏ هرچند که به سبب خطاهای خود و در جسمِ ختنه‌نشدهٔ خویش مرده بودید،‏ خدا شما را با مسیح زنده ساخت.‏ او با بزرگواری همهٔ خطاهای ما را بخشید ۱۴  و آن سند دست‌نوشته را که حاوی احکام بود و بر ضدّ ما عمل می‌کرد،‏ باطل نمود.‏* خدا با میخکوب کردن آن بر تیر شکنجه،‏* آن را از میان برداشت.‏ ۱۵  او حکومت‌ها و قدرت‌ها را از طریق تیر شکنجه* مغلوب و نزد همگان رسوا ساخت و به این ترتیب،‏ پیروزی خود را بر آن‌ها به نمایش گذاشت.‏ ۱۶  پس مگذارید کسی شما را در مورد آنچه می‌خورید و می‌نوشید یا در مورد نگاه داشتن اعیاد یا ماه نو یا روز سَبَّت* محکوم کند.‏ ۱۷  این‌ها سایهٔ امور آینده است،‏ اما واقعیت،‏ خود مسیح است.‏ ۱۸  مگذارید کسی که پرستش فرشتگان و تظاهر به فروتنی را دوست می‌دارد،‏ شما را از رسیدن به جایزه محروم کند.‏ چنین کسی بر رؤیاهایی که خود دیده است «پابرجا می‌ایستد»‏* و به سبب طرز فکر نفسانی خود،‏ دستخوش غروری بی‌جا می‌شود.‏ ۱۹  او پیوند خود را که با سر دارد،‏ از دست داده است؛‏ یعنی کسی که توسط او تمام بدن از طریق مفاصل و بندها با هماهنگی به هم پیوند داده می‌شود و نیازهای آن فراهم شده،‏ مطابق رشدی که خدا می‌بخشد،‏ نموّ می‌کند.‏ ۲۰  حال که با مسیح نسبت به اصول ابتدایی این دنیا مُردید،‏ چرا به گونه‌ای زندگی می‌کنید که گویی هنوز به دنیا تعلّق دارید؟‏ چرا به دستورهای آن تن می‌دهید،‏ دستورهایی از قبیل:‏ ۲۱  ‏«به این دست مزن،‏ آن را مچش،‏ این را لمس مکن»؟‏ ۲۲  این دستورها به چیزهایی اشاره دارد که مصرف می‌شود و از بین می‌رود و مطابق احکام و تعالیم انسان‌هاست.‏ ۲۳  هرچند که این دستورها در شیوهٔ پرستشی که شخص به خود تحمیل می‌کند و در تظاهر به فروتنی و در ریاضت بدنی،‏ حکیمانه به نظر می‌آید،‏ برای مبارزه با امیال نفسانی هیچ ارزشی ندارد.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «که صورت مرا در جسم ندیده‌اند».‏
یا:‏ «دولتی؛‏ ثروتی».‏
یا:‏ «طعمهٔ خود نسازد».‏
یا:‏ «به کمالی دست یافته‌اید».‏
یا:‏ «محو کرد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا احتمالاً:‏ «از طریق او».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
در اینجا پولُس عبارتی به کار برد که در آیین‌های مرموز مشرکان (‏در مراسم پذیرش)‏ به کار می‌رفت.‏