مکاشفه ۸‏:‏۱‏-‏۱۳

  • باز شدن مُهر هفتم ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • دمیدن در چهار شیپور اول ‏(‏۷-‏۱۲‏)‏

  • اعلام آمدن سه وای ‏(‏۱۳‏)‏

۸  هنگامی که برّه مُهر هفتم را باز کرد،‏ حدود نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد.‏ ۲  آنگاه دیدم که به آن هفت فرشته که در حضور خدا می‌ایستند،‏ هفت شیپور داده شد.‏ ۳  سپس فرشته‌ای دیگر که بخورسوزی* از طلا در دست داشت،‏ آمد و کنار مذبح ایستاد.‏ آنگاه مقدار فراوانی بخور به او داده شد تا آن را با دعاهای تمام مقدّسان بر مذبح طلایی که در مقابل تخت بود،‏ تقدیم کند.‏ ۴  از دست آن فرشته،‏ دود بخور همراه با دعاهای مقدّسان به حضور خدا بالا رفت.‏ ۵  اما آن فرشته بی‌درنگ بخورسوز را برداشت و آن را با آتش مذبح پر کرد و به سوی زمین انداخت.‏ آنگاه،‏ غرّش رعدها و صداها برخاست و صاعقه‌های نورانی پدید آمد و زمین‌لرزه‌ای روی داد.‏ ۶  سپس آن هفت فرشته که هفت شیپور داشتند،‏ آمادهٔ دمیدن در آن‌ها شدند.‏ ۷  فرشتهٔ اول در شیپور خود دمید.‏ آنگاه تگرگ و آتشی که به خون آمیخته بود به زمین فرو ریخته شد و یک‌سوم زمین سوخت و یک‌سوم درختان سوختند و تمام گیاهانِ سبز نیز سوختند.‏ ۸  فرشتهٔ دوم در شیپور خود دمید.‏ آنگاه چیزی شبیه به کوهی بزرگ و مشتعل به دریا پرتاب شد.‏ پس یک‌سوم دریا به خون مبدّل گردید ۹  و یک‌سوم موجودات جاندار دریا مردند و یک‌سوم کشتی‌ها درهم شکستند.‏ ۱۰  فرشتهٔ سوم در شیپور خود دمید.‏ آنگاه ستاره‌ای بزرگ که همچون مشعلی می‌سوخت از آسمان سقوط کرد و بر یک‌سوم رودخانه‌ها و چشمه‌های آب فرو افتاد.‏ ۱۱  نام آن ستاره اَفسَنتین* است.‏ یک‌سوم آب‌ها به اَفسَنتین مبدّل شد و بسیاری از انسان‌ها از آن آب‌ها مردند؛‏ زیرا آب‌ها تلخ شده بود.‏ ۱۲  فرشتهٔ چهارم در شیپور خود دمید.‏ آنگاه به یک‌سوم خورشید و به یک‌سوم ماه و به یک‌سوم ستارگان ضربه‌ای وارد شد تا بدین گونه یک‌سوم آن‌ها تاریک گردد و یک‌سوم روز،‏ بی‌نور باشد و یک‌سوم شب نیز.‏ ۱۳  آنگاه نگاه کردم و صدای عقابی را که در دل آسمان* در پرواز بود،‏ شنیدم که به بانگ بلند می‌گوید:‏ «وای،‏ وای،‏ وای بر ساکنان زمین،‏ چون به‌زودی صدای شیپورهای دیگر که آن سه فرشته در آن‌ها می‌دمند،‏ برخواهد خاست!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «آتشدانی».‏
ماده‌ای تلخ و سمی است.‏
واژهٔ یونانی که «دل آسمان» ترجمه شده است به بخشی از آسمان اشاره دارد که پرندگان در آن پرواز می‌کنند.‏