مکاشفه ۴‏:‏۱‏-‏۱۱

  • رؤیای حضور آسمانی یَهُوَه ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

    • ۲۴ پیر بر تخت‌هایشان نشسته‌اند ‏(‏۴‏)‏

    • چهار موجود زنده ‏(‏۶‏)‏

۴  پس از آن،‏ نگاه کردم و دری باز در آسمان دیدم.‏ آنگاه نخستین صدایی که شنیدم همچون صدای شیپور بود که به من چنین گفت:‏ «به اینجا بالا بیا و آنچه را که باید روی دهد،‏ به تو نشان خواهم داد.‏» ۲  سپس همان دم،‏ روح خدا مرا فرو گرفت و دیدم که تختی در آسمان قرار داشت و کسی بر آن تخت نشسته بود.‏ ۳  آن تخت‌نشین،‏ ظاهری همچون سنگ یَشب* و عقیق خرمایی* داشت و گرداگرد تخت را رنگین‌کمانی زُمرّدگون فرا گرفته بود.‏ ۴  در اطراف آن تخت ۲۴ تختِ دیگر بود و دیدم که بر آن‌ها ۲۴ پیر نشسته‌اند که رداهای سفید بر تن و تاج طلایی بر سر دارند.‏ ۵  از آن تخت،‏ برق‌هایی بیرون می‌جهید و صداها و غرّش رعد شنیده می‌شد.‏ در مقابل آن تخت،‏ هفت مشعلِ افروخته قرار داشت و این‌ها مظهر هفت روح خدا هستند.‏ ۶  در برابر آن تخت،‏ چیزی شبیه به دریایی شیشه‌ای بود،‏ به شفافیّت بُلور.‏ در میان و در اطراف تخت،‏ چهار موجود زنده بود که بدنشان از جلو و پشت پر از چشم بود.‏ ۷  موجود زندهٔ اول همچون شیر بود و دومی همچون گاو نر جوان.‏ موجود زندهٔ سوم صورتی همچون انسان داشت و چهارمی همچون عقابی بود در پرواز.‏ ۸  هر یک از آن چهار موجود زنده،‏ شش بال داشت و دورتادور و زیر بال‌هایشان پر از چشم بود و روز و شب پیوسته می‌گویند:‏ «قدّوس،‏ قدّوس،‏ قدّوس است یَهُوَه* خدا،‏ آن قادر مطلق،‏ آن که بود و هست و می‌آید.‏»‏ ۹  هر گاه که آن چهار موجود زنده،‏ جلال و حرمت و شکرگزاری نثار آن تخت‌نشین می‌کنند که همیشه و تا ابد زنده است،‏ ۱۰  آن ۲۴ پیر در مقابل آن تخت‌نشین زانو می‌زنند و او را که همیشه و تا ابد زنده است،‏ پرستش می‌کنند.‏ آنگاه تاج خود را پیش آن تخت می‌اندازند و می‌گویند:‏ ۱۱  ‏«ای یَهُوَه* خدای ما،‏ جلال و حرمت و قدرت شایستهٔ توست؛‏* زیرا تو همه چیز را آفریدی و به خواست تو بود که همه چیز به وجود آمد و آفریده شد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «ژاسپ».‏
یا:‏ «و سنگ قرمز گرانبها».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «تو شایسته‌ای که جلال و حرمت و قدرت را دریافت کنی».‏