مکاشفه ۳‏:‏۱‏-‏۲۲

  • پیام‌هایی به ساردِس ‏(‏۱-‏۶‏)‏‏،‏ فیلادِلفیه ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏‏،‏ لائودیکیه ‏(‏۱۴-‏۲۲‏)‏

۳  ‏«به فرشتهٔ جماعت ساردِس بنویس،‏ آن که هفت روحِ خدا و هفت ستاره دارد،‏ چنین می‌گوید:‏ ‹من از اعمال تو آگاهم.‏ می‌دانم که نزد مردم شهرت* داری که زنده‌ای،‏ اما در واقع مرده‌ای.‏ ۲  هوشیار شو و آنچه را باقی مانده و در شرف مردن است،‏ تقویت کن؛‏ زیرا دریافته‌ام که کارهای خود را آن گونه که مورد پسند خداست،‏ به طور کامل به انجام نرسانده‌ای.‏* ۳  پس آنچه را دریافت کرده و شنیده‌ای همواره مد نظر داشته باش؛‏ آن را نگاه دار و توبه کن.‏ به‌راستی اگر بیدار نشوی،‏ همچون دزد بر تو خواهم آمد و نخواهی دانست که در چه ساعتی می‌آیم.‏ ۴  ‏«‹با این حال،‏ در ساردِس،‏ چند نفر* در میان تو هستند که ردای خود را آلوده نساخته‌اند.‏ آنان با رداهای سفید با من گام برخواهند داشت؛‏ زیرا شایستهٔ آنند.‏ ۵  کسی که غالب آید نیز ردای سفید بر تن خواهد کرد و من هرگز نام او را از دفتر حیات پاک نخواهم نمود،‏* بلکه در حضور پدرم و فرشتگانش نام او را اعلام خواهم کرد و خواهم گفت که او با من است.‏ ۶  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید.‏›‏ ۷  ‏«به فرشتهٔ جماعت فیلادِلفیه بنویس،‏ او که مقدّس و حقیقی* است،‏ او که کلید داوود را دارد و دری را که باز می‌کند کسی نخواهد بست و دری را که می‌بندد کسی باز نخواهد کرد،‏ چنین می‌گوید:‏ ۸  ‏‹من از کارهای تو آگاهم.‏ بنگر!‏ من دری باز را در مقابل تو قرار داده‌ام که هیچ کس نمی‌تواند ببندد.‏ می‌دانم با این که قدرتت ناچیز است،‏ کلام مرا نگاه داشتی و نام مرا انکار نکردی.‏ ۹  بنگر!‏ من آنانی را که از کنیسهٔ شیطانند و خود را یهودی می‌خوانند،‏ اما نیستند و دروغ می‌گویند،‏ وادار خواهم کرد،‏ آری،‏ وادارشان خواهم کرد که بیایند و در مقابل پاهای تو تعظیم کنند* و بدانند که من تو را دوست داشته‌ام.‏ ۱۰  حال که مرا در پایداری سرمشق قرار دادی،‏ من نیز تو را از ساعت آزمایشی حفظ خواهم کرد که بر تمام مناطق مسکونی زمین خواهد آمد تا ساکنان زمین آزموده شوند.‏ ۱۱  من به‌زودی می‌آیم.‏ آنچه را داری،‏ محکم حفظ کن تا کسی تاج تو را نرباید.‏ ۱۲  ‏«‹کسی که غالب آید،‏ او را در معبد خدایم ستونی خواهم ساخت و دیگر هرگز از آنجا خارج نخواهد شد.‏ بر او نام خدایم،‏ نام شهر خدایم،‏ یعنی اورشلیم جدید که از آسمان از جانب خدای من پایین می‌آید و همچنین نام جدید خود را خواهم نوشت.‏ ۱۳  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید.‏›‏ ۱۴  ‏«به فرشتهٔ جماعت لائودیکیه بنویس،‏ آن آمین،‏* آن شاهد امین و حقیقی،‏* آن که آغاز آفرینشِ خداست،‏ چنین می‌گوید:‏ ۱۵  ‏‹از اعمال تو آگاهم.‏ می‌دانم که نه سردی و نه گرم.‏ ای کاش که سرد یا گرم بودی.‏ ۱۶  پس چون ولرمی،‏ یعنی نه سردی و نه گرم،‏ تو را چون تُف از دهانم بیرون خواهم انداخت.‏ ۱۷  تو می‌گویی:‏ «ثروتمندم و مال بسیار اندوخته‌ام و به هیچ چیز نیاز ندارم،‏» اما نمی‌دانی که تو بیچاره،‏ اسف‌انگیز،‏ فقیر،‏ کور و برهنه‌ای.‏ ۱۸  پس به تو توصیه می‌کنم که این‌ها را از من بخری:‏ طلای تصفیه‌شده با آتش را تا ثروتمند شوی،‏ ردای سفید را تا بر تن کنی و برهنگی شرم‌آور تو آشکار نشود و مرهم چشم را تا بر چشمان خود بمالی و بینا شوی.‏ ۱۹  ‏«‹من تمام کسانی را که دوست می‌دارم،‏* توبیخ و تأدیب می‌کنم.‏ پس غیور باش و توبه کن.‏ ۲۰  بنگر!‏ من پشت در ایستاده‌ام و در را می‌کوبم.‏ اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند،‏ به خانهٔ او وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من همسفره خواهد شد.‏ ۲۱  کسی که غالب آید،‏ به او اجازه خواهم داد که با من بر تخت خودم بنشیند،‏ چنان که من غالب آمدم و با پدرم بر تخت او نشستم.‏ ۲۲  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید.‏›»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «نام».‏
یا:‏ «به پایان نرسانده‌ای».‏
تحت‌اللفظی:‏ «چند نام».‏
یا:‏ «نخواهم زدود».‏
یا:‏ «راستگو».‏
به نشانهٔ تکریم و ادای احترام.‏
نامی سمبولیک برای عیسی.‏
یا:‏ «راستگو».‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «محبت».‏