مکاشفه ۲۲‏:‏۱‏-‏۲۱

  • رودخانهٔ آب حیات ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • گفته‌های پایانی ‏(‏۶-‏۲۱‏)‏

    • ‏‹بیا!‏ به رایگان از آب حیات بنوش› ‏(‏۱۷‏)‏

    • ‏«بیا،‏ ای عیسای سَرور» ‏(‏۲۰‏)‏

۲۲  آن فرشته رودخانه‌ای از آب حیات به من نشان داد که همچون بلورْ شفاف بود و از تخت خدا و برّه جاری می‌شد ۲  و از میان خیابان اصلی شهر می‌گذشت.‏ در دو طرف رودخانه درختان حیات قرار داشت که ۱۲ بار میوه می‌داد،‏ یعنی هر ماه یک بار.‏ برگ‌های آن درختان برای شفای قوم‌ها بود.‏ ۳  دیگر در آنجا هیچ لعنتی نخواهد بود.‏ بلکه تخت خدا و برّه در شهر خواهد بود و غلامان خدا خدمت مقدّس را به حضور او به جا خواهند آورد.‏ ۴  آنان صورت او را خواهند دید و نام او بر پیشانی‌شان خواهد بود.‏ ۵  همچنین،‏ دیگر شب نخواهد بود و آنان نه به نور چراغ نیاز خواهند داشت و نه به نور خورشید؛‏ زیرا یَهُوَه* خدا بر آنان نور خواهد تاباند و ایشان در مقام پادشاه همیشه و تا ابد سلطنت خواهند کرد.‏ ۶  آنگاه او به من گفت:‏ «این گفته‌ها امین* و راست است؛‏ آری،‏ یَهُوَه* خدایی که به انبیا الهام کرد،‏ فرشتهٔ خود را فرستاد تا آنچه را باید به‌زودی به وقوع بپیوندد،‏ به غلامان خود نشان دهد.‏ ۷  بنگر!‏ من به‌زودی می‌آیم.‏ خوشا به حال هر کس که پیشگویی‌های این طومار را به گوش گیرد.‏»‏ ۸  من،‏ یوحنا،‏ همان کسی هستم که این چیزها را شنیدم و دیدم.‏ با شنیدن و دیدن این‌ها،‏ به پای فرشته‌ای که این چیزها را به من نشان داده بود،‏ افتادم تا او را پرستش کنم.‏ ۹  اما او به من گفت:‏ «مواظب باش!‏ چنین مکن!‏ من نیز همچون تو و برادرانت که پیامبرند و کسانی که سخنان این طومار را به گوش می‌گیرند،‏ غلامی بیش نیستم.‏ خدا را بپرست.‏»‏ ۱۰  او همچنین به من گفت:‏ «پیشگویی‌های این طومار را مُهر و موم مکن؛‏ زیرا زمان مقرّر نزدیک است.‏ ۱۱  بگذار آن که بدکار است در بدکاری خود پیش رود و فاسد همچنان به فساد خود بپردازد؛‏ اما بگذار درستکار به درستکاری خود ادامه دهد و آن که مقدّس است،‏ مقدّس بماند.‏ ۱۲  ‏«‹بنگر!‏ من به‌زودی می‌آیم تا به هر کس مطابق اعمالش پاداش و جزا دهم.‏ ۱۳  من «الف» و «ی» هستم،‏ نخستین و آخرین،‏ آغاز و پایان.‏ ۱۴  خوشا به حال آنانی که رداهای خود را می‌شویند تا حق رفتن نزد درختان حیات را داشته باشند و بتوانند از دروازه‌های شهر به آن داخل شوند.‏ ۱۵  بیرون شهر سگ‌ها* هستند و کسانی که به نیروهای غیبی* متوسل می‌شوند و کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌گردند و قاتلان و بت‌پرستان،‏ همچنین همهٔ آنانی که دروغ گفتن را دوست می‌دارند و آن را پیشهٔ خود می‌سازند،‏ آنجایند.‏›‏ ۱۶  ‏«‹من،‏ عیسی،‏ به خاطر جماعت‌ها فرشتهٔ خود را نزد شما فرستادم تا به شما در مورد این چیزها شهادت دهد.‏ من ریشه و نسل داوود و آن ستارهٔ درخشان صبح هستم.‏›»‏ ۱۷  روح و عروس همچنان می‌گویند:‏ «بیا!‏» و هر که می‌شنود،‏ بگوید:‏ «بیا!‏» و هر که تشنه است،‏ بیاید.‏ هر که می‌خواهد،‏ به‌رایگان از آب حیات بنوشد.‏ ۱۸  ‏«من به همهٔ کسانی که پیشگویی‌های این طومار را می‌شنوند،‏ چنین اعلام می‌کنم:‏ اگر کسی چیزی بر این‌ها بیفزاید،‏ خدا نیز بلایایی را که در این طومار نوشته شده است،‏ بر او خواهد افزود.‏ ۱۹  همچنین اگر کسی چیزی از کلام این طومار نبوی کم کند،‏ خدا او را از نصیبش محروم خواهد ساخت؛‏ یعنی از درختان حیات و شهر مقدّس که در این طومار توصیف شده است.‏ ۲۰  ‏«آن که به این امور شهادت می‌دهد،‏ می‌گوید:‏ ‹آری،‏ به‌زودی می‌آیم.‏›»‏ ‏«آمین!‏ بیا،‏ ای عیسای سَرور.‏»‏ ۲۱  لطف سَرور ما عیسی با مقدّسان باد!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «در خور اعتماد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور کسانی است که اعمالشان در چشم خدا نفرت‌انگیز است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «ارتباط با ارواح».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏