مکاشفه ۲۱‏:‏۱‏-‏۲۷

  • آسمانی جدید و زمینی جدید ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • دیگر مرگ نخواهد بود ‏(‏۴‏)‏

    • همه چیز نو می‌شود ‏(‏۵‏)‏

  • توصیف اورشلیم جدید ‏(‏۹-‏۲۷‏)‏

۲۱  آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم؛‏ زیرا آسمان پیشین و زمین پیشین از میان رفته بود.‏ دریا نیز دیگر وجود ندارد.‏ ۲  همچنین شهر مقدّس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان،‏ از جانب خدا پایین می‌آمد و به آراستگی عروسی بود که برای دامادش آماده شده باشد.‏ ۳  آنگاه صدایی بلند از تخت شنیدم که گفت:‏ «نگاه کن!‏ خیمهٔ خدا با انسان‌هاست.‏ او با آنان ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خودِ خدا با آنان خواهد بود.‏ ۴  خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏»‏ ۵  آن تخت‌نشین گفت:‏ «نگاه کن!‏ من همه چیز را نو می‌سازم.‏» همچنین گفت:‏ «بنویس؛‏ زیرا این گفته‌ها امین* و راست است.‏» ۶  آنگاه به من گفت:‏ «این‌ها به انجام رسیده است!‏ من ‹الف› و ‹ی› و آغاز و پایان هستم.‏ به هر که تشنه باشد به‌رایگان از چشمهٔ آبِ حیات خواهم داد.‏ ۷  آن که غالب آید،‏ این‌ها را به میراث خواهد برد و من خدای او و او پسر من خواهد بود.‏ ۸  اما بزدلان،‏ بی‌ایمانان،‏ افراد ناپاک و نفرت‌انگیز،‏ قاتلان،‏ کسانی که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ کسانی که به نیروهای غیبی متوسل می‌شوند،‏* بت‌پرستان و تمام دروغگویان،‏ نصیبشان در دریاچهٔ مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود.‏ این همان مرگ دوم است.‏»‏ ۹  آنگاه یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت کاسهٔ پر از هفت بلای آخر را داشتند،‏ آمد و به من گفت:‏ «بیا و من عروس را که همسر برّه است،‏ به تو نشان خواهم داد.‏» ۱۰  پس با قدرت روح مرا به کوهی بزرگ و بلند برد و شهر مقدّسِ اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان از جانب خدا پایین می‌آمد ۱۱  و جلال خدا را داشت.‏ درخشش آن همچون گرانبهاترین سنگ بود؛‏ مانند سنگ یَشبی بود که همچون بلورِ شفاف بدرخشد.‏ ۱۲  دیواری بزرگ و بلند و ۱۲ دروازه داشت.‏ ۱۲ فرشته کنار دروازه‌ها بودند و نام ۱۲ طایفهٔ بنی‌اسرائیل،‏ بر دروازه‌ها نوشته شده بود.‏ ۱۳  سه دروازه در سمت شرق،‏ سه دروازه در سمت شمال،‏ سه دروازه در سمت جنوب و سه دروازه در سمت غرب شهر بود.‏ ۱۴  دیوار شهر نیز بر ۱۲ پی سنگی قرار داشت و بر آن‌ها نام ۱۲ رسولِ برّه نوشته شده بود.‏ ۱۵  آن که با من صحبت می‌کرد،‏ یک نی طلایی برای اندازه‌گیری داشت تا شهر و دروازه‌ها و دیوار آن را اندازه بگیرد.‏ ۱۶  شهر به شکل مربعی با طول و عرض برابر بود.‏ او با آن نی شهر را اندازه‌گیری کرد.‏ طول،‏ عرض و ارتفاع آن یکسان و ۱۲٬۰۰۰ اِستادیون* بود.‏ ۱۷  دیوار شهر را نیز اندازه گرفت و آن ۱۴۴ ذراع* بود.‏ این مطابق معیار انسانی،‏ یعنی معیاری بود که فرشته به کار برد.‏ ۱۸  دیوار از یَشب ساخته شده بود.‏ شهر نیز از طلای خالص بود و همچون شیشه شفاف.‏ ۱۹  پی دیوارِ زیبای شهر از انواع سنگ‌های گرانبها* ساخته شده بود؛‏ پی اول از یَشب بود،‏ دوم از یاقوت کبود،‏ سوم از عقیق سپید،‏ چهارم از زمرّد،‏ ۲۰  پنجم از عقیق ساردُنیکس،‏ ششم از عقیق خرمایی،‏ هفتم از زبرجد،‏ هشتم از بِریل،‏ نهم از توپاز،‏ دهم از عقیق سبز،‏ یازدهم از زَرگون آبی و دوازدهم از گَمَست بود.‏ ۲۱  همچنین آن ۱۲ دروازه از ۱۲ مروارید بود؛‏ هر یک از دروازه‌ها از یک مروارید ساخته شده بود.‏ خیابان اصلی شهر از طلای خالص و همچون شیشه شفاف بود.‏ ۲۲  معبدی در آن شهر ندیدم؛‏ زیرا یَهُوَه* خدای قادر مطلق و برّه،‏ معبد آن هستند.‏ ۲۳  این شهر نه نیازی به خورشید دارد که بر آن بتابد و نه نیازی به ماه؛‏ زیرا جلال خدا روشنی‌بخش آن و برّه چراغ آن است.‏ ۲۴  قوم‌ها در نور آن،‏ گام برخواهند داشت و پادشاهان زمین شکوه خود را به آنجا خواهند آورد.‏ ۲۵  دروازه‌های آن در روز هرگز بسته نخواهد شد،‏ چون در آنجا شب وجود نخواهد داشت.‏ ۲۶  جلال و عزّت قوم‌ها به آنجا آورده خواهد شد.‏ ۲۷  اما هیچ چیز ناپاک و کسی که اعمال نفرت‌انگیز و فریبکارانه انجام می‌دهد،‏ به هیچ وجه داخل آن نخواهد شد.‏ فقط کسانی که نامشان در دفترِ حیاتِ برّه نوشته شده است،‏ به آن شهر داخل خواهند شد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «درخور اعتماد».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «ارتباط با ارواح».‏
حدود ۲۲۲۰ کیلومتر؛‏ یک اِستادیون معادل ۱۸۵ متر بود.‏
حدود ۶۴ متر.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «سنگ‌های گرانبها».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏