مکاشفه ۲‏:‏۱‏-‏۲۹

  • پیام‌هایی به اِفِسُس ‏(‏۱-‏۷‏)‏‏،‏ اِزمیر ‏(‏۸-‏۱۱‏)‏‏،‏ پِرگاموم ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏‏،‏ تیاتیرا ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

۲  ‏«به فرشتهٔ جماعت اِفِسُس بنویس،‏ آن که هفت ستاره در دست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلایی گام برمی‌دارد،‏ چنین می‌گوید:‏ ۲  ‏‹من از اعمال،‏ زحمات و پایداری تو آگاهم.‏ می‌دانم که نمی‌توانی شریران را تحمّل کنی.‏ تو کسانی را که خود را رسول می‌خوانند،‏ اما نیستند آزموده‌ای و پی برده‌ای که دروغگو هستند.‏ ۳  تو از خود پایداری نیز نشان می‌دهی و به خاطر نام من استقامت کرده‌ای و خسته نشده‌ای.‏ ۴  با این حال،‏ این عیب را در تو می‌بینم که محبت نخستین خود را از دست داده‌ای.‏ ۵  ‏«‹به یاد آور که از کجا نزول کرده‌ای.‏ پس توبه کن و اعمال نخستین خود را به جا آور.‏ در غیر این صورت،‏ نزد تو خواهم آمد و چراغدانت را از مکانش برخواهم داشت.‏ ۶  اما این حُسن را داری که از اعمال فرقهٔ نیکولائوس متنفری،‏ چنان که من نیز از آن‌ها متنفرم.‏ ۷  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید:‏ به کسی که غالب آید،‏ اجازه خواهم داد از درخت حیات که در بهشت خداست،‏ بخورد.‏›‏ ۸  ‏«به فرشتهٔ جماعت اِزمیر بنویس،‏ ‹آن که نخستین و آخرین است،‏› آن که مُرد و به زندگی بازگشت،‏ چنین می‌گوید:‏ ۹  ‏‹من از سختی‌ها و فقر تو آگاهم،‏ با این حال ثروتمندی.‏ من از کفرگویی آنانی که خود را یهودی می‌خوانند باخبرم،‏ اما ایشان در واقع یهودی نیستند،‏ بلکه از کنیسهٔ شیطانند.‏ ۱۰  از رنج‌هایی که به‌زودی خواهی کشید،‏ مترس.‏ بنگر!‏ ابلیس همچنان برخی از شما را به زندان خواهد انداخت تا کاملاً آزموده شوید و برای ده روز سختی خواهید کشید.‏ اما تا پای مرگ وفادار بمان و من تاج حیات را به تو خواهم داد.‏ ۱۱  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید:‏ هر که غالب آید،‏ به هیچ وجه از مرگ دوم آسیبی نخواهد دید.‏›‏ ۱۲  ‏«به فرشتهٔ جماعت پِرگاموم بنویس،‏ آن که شمشیر تیز،‏ بلند و دودَم دارد،‏ چنین می‌گوید:‏ ۱۳  ‏‹می‌دانم کجا به سر می‌بری؛‏ جایی که تخت شیطان است.‏ با این حال،‏ به نام من وفادار مانده‌ای.‏ تو حتی در روزگار آنتیپاس،‏ ایمانی را که به من داشتی،‏ انکار نکردی؛‏ آری آنتیپاس،‏ همان شاهد وفادار من که او را در شهر شما،‏ جایی که شیطان به سر می‌بَرَد،‏ کشتند.‏ ۱۴  ‏«‹با این حال،‏ چند عیب در تو می‌بینم.‏ در آنجا کسانی را داری که به تعالیم بَلعام پای‌بندند؛‏ یعنی همان کسی که به بالاق آموخت که سبب لغزش بنی‌اسرائیل شود تا آنان از آنچه برای بت‌ها قربانی می‌شد،‏ بخورند و مرتکب اعمال نامشروع جنسی* شوند.‏ ۱۵  به همین شکل،‏ تو نیز کسانی را داری که به تعالیم فرقهٔ نیکولائوس پای‌بندند.‏ ۱۶  پس توبه کن.‏ اگر نکنی،‏ به‌زودی نزد تو می‌آیم و با شمشیر بلندِ دهانم با ایشان جنگ خواهم کرد.‏ ۱۷  ‏«‹آن که گوش شنوا دارد بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید:‏ کسی که غالب آید،‏ به او مقداری مَنّای پنهان خواهم داد.‏ همچنین به او سنگی سفید خواهم بخشید.‏ بر آن سنگ،‏ نامی جدید نوشته شده است؛‏ نامی که هیچ کس نمی‌داند،‏ جز کسی که آن را دریافت می‌کند.‏›‏ ۱۸  ‏«به فرشتهٔ جماعت تیاتیرا بنویس،‏ پسر خدا که چشمانی همچون آتش مشتعل دارد و پاهایش مانند مسِ خالص است،‏ چنین می‌گوید:‏ ۱۹  ‏‹من از اعمال تو،‏ همچنین از محبت،‏ ایمان،‏ خدمت و پایداری تو آگاهم.‏ می‌دانم که اعمالت اکنون بیش از گذشته است.‏ ۲۰  ‏«‹با این حال،‏ عیبی در تو می‌بینم.‏ تو روا می‌داری که آن زن،‏ یعنی ایزابل که خود را نبیه می‌خواند،‏ غلامان مرا با تعالیمش گمراه کند تا مرتکب اعمال نامشروع جنسی* شوند و از آنچه برای بت‌ها قربانی شده است،‏ بخورند.‏ ۲۱  من به او مهلت دادم تا توبه کند،‏ اما نمی‌خواهد از اعمال نامشروع جنسی* خود توبه نماید.‏ ۲۲  بنگر!‏ من به‌زودی او را بر بستر بیماری خواهم انداخت و آنانی را که با او مرتکب زنا می‌شوند،‏ به مصیبتی عظیم گرفتار خواهم ساخت،‏ مگر این که توبه کنند و اعمال وی را مرتکب نشوند.‏ ۲۳  فرزندان او را با بلای مرگبار خواهم کشت.‏ به این ترتیب،‏ همهٔ جماعت‌ها خواهند دانست،‏ من آن کسی هستم که عمیق‌ترین افکار* و دل‌ها را می‌کاود.‏ من به هر یک از شما مطابق اعمالتان عوض خواهم داد.‏ ۲۴  ‏«‹با این حال،‏ به باقی شما در تیاتیرا،‏ به تمامی شما که از این تعالیم پیروی نمی‌کنید و آنچه را که به اصطلاح «چیزهای عمیق شیطان» خوانده می‌شود نیاموخته‌اید،‏ این را می‌گویم:‏ من باری بر بارهای شما نمی‌افزایم.‏ ۲۵  فقط تا زمانی که بیایم،‏ آنچه را دارید حفظ کنید.‏ ۲۶  به کسی که غالب آید و تا به آخر از اعمال من پیروی کند،‏ اقتدار بر قوم‌ها را خواهم بخشید.‏ ۲۷  او مردم را با عصای آهنین شبانی خواهد کرد تا همچون ظروف گِلی خرد شوند،‏ همان طور که من اقتدار را از پدرم گرفته‌ام.‏ ۲۸  من به او ستارهٔ صبح را خواهم داد.‏ ۲۹  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود که روح به جماعت‌ها چه می‌گوید.‏›‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
به یونانی پُرنیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «عمیق‌ترین احساسات»؛‏ تحت‌اللفظی:‏ «کلیه‌ها».‏