مکاشفه ۱۵‏:‏۱‏-‏۸

  • هفت فرشته با هفت بلا ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • سرود موسی و سرود برّه ‏(‏۳،‏ ۴‏)‏

۱۵  آنگاه در آسمان نشانه‌ای دیگر دیدم؛‏ نشانه‌ای عظیم و شگفت‌انگیز.‏ هفت فرشته را دیدم که حامل هفت بلا بودند.‏ آن بلایا آخرین بلایا هستند؛‏ زیرا با آن‌ها خشم خدا پایان می‌یابد.‏ ۲  سپس چیزی دیدم که شبیه به دریایی شیشه‌ای و آمیخته به آتش بود.‏ همچنین کسانی را دیدم که بر وحش،‏ مجسمهٔ آن و عدد نام آن پیروز شده بودند.‏ آنان کنار آن دریای شیشه‌ای ایستاده بودند و چنگ‌هایی که متعلّق به خدا بود،‏ در دست داشتند ۳  و سرود غلام خدا موسی و سرود برّه را می‌خواندند و می‌گفتند:‏ ‏«عظیم و شگفت‌انگیز است اعمال تو،‏ ای یَهُوَه* خدا،‏ ای قادر مطلق.‏ عدل و راست است راه‌های تو،‏ ای پادشاه همهٔ اعصار.‏* ۴  ای یَهُوَه،‏* به‌راستی کیست که از تو نترسد و نام تو را جلال ندهد؟‏ زیرا تنها تو وفاداری.‏ تمامی قوم‌ها خواهند آمد و در پیشگاهت تو را پرستش خواهند کرد؛‏ زیرا داوری‌های عادلانهٔ تو آشکار شده است.‏»‏ ۵  بعد از آن دیدم که مکان مقدّسِ خیمهٔ عبادت* در آسمان گشوده شد.‏ ۶  آنگاه آن هفت فرشته که حامل هفت بلا بودند،‏ از آن مکان مقدّس بیرون آمدند.‏ آنان کتانی درخشان و تمیز به تن داشتند و شالی طلایی دور سینه‌شان پیچیده شده بود.‏ ۷  سپس یکی از آن چهار موجود زنده به آن هفت فرشته،‏ هفت کاسهٔ طلایی داد.‏ این کاسه‌ها از خشم خدا پر بود؛‏ خدایی که همیشه و تا ابد زنده است.‏ ۸  به سبب جلال خدا و قدرت او،‏ آن مکان مقدّس از دود پر شد،‏ طوری که تا پایان هفت بلای آن هفت فرشته،‏ هیچ کس قادر نبود به آن مکان مقدّس داخل شود.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «پادشاه ابدیت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «خیمهٔ شهادت».‏