مکاشفه ۱۳‏:‏۱‏-‏۱۸

  • بالا آمدن وحش هفت‌سر از دریا ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • سر برآوردن وحش دوشاخ از زمین ‏(‏۱۱-‏۱۳‏)‏

  • مجسمه‌ای از وحش هفت‌سر ‏(‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

  • علامت و عدد وحش ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

۱۳  اژدها بر شن‌های دریا بی‌حرکت ایستاد.‏ آنگاه دیدم وحشی از دریا بالا آمد که ده شاخ و هفت سر داشت و بر شاخ‌هایش ده تاج* بود،‏ اما بر سرهایش نام‌های کفرآمیز نوشته شده بود.‏ ۲  وحشی که دیدم همچون پلنگ بود،‏ اما پاهایی مانند پاهای خرس و دهانی همچون دهان شیر داشت.‏ اژدها قدرت خود و تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به آن بخشید.‏ ۳  دیدم که به یکی از سرهای آن وحش،‏ ظاهراً ضربه‌ای کشنده وارد شده بود،‏ اما از آن زخم کشنده،‏ شفا یافته بود.‏ تمام مردم زمین آن وحش را تمجیدکنان پیروی می‌کردند.‏ ۴  آنان اژدها را پرستش نمودند؛‏ زیرا به وحش اقتدار بخشید.‏ همچنین مردم،‏ وحش را با این سخنان پرستش کردند:‏ «چه کسی همچون وحش است و کیست که می‌تواند با آن نبرد کند؟‏» ۵  به آن وحش دهانی داده شد تا سخنان متکبّرانه و کفرآمیز بگوید و اقتدار داده شد تا برای ۴۲ ماه،‏ اِعمال قدرت کند.‏ ۶  وحش دهان خود را با سخنان کفرآمیز علیه خدا گشود و به نام او،‏ به مسکن او و حتی به ساکنان آسمان کفر گفت.‏ ۷  آن وحش اجازه یافت تا با مقدّسان بجنگد و بر آنان غلبه کند.‏ همچنین اقتدار بر هر طایفه،‏ قوم،‏ زبان و ملت به آن داده شد.‏ ۸  همهٔ ساکنان زمین آن را پرستش خواهند کرد؛‏ یعنی تمام کسانی که نامشان از آغاز دنیا* در دفتر حیاتِ آن برّه که ذبح شده بود،‏ نوشته نشده است.‏ ۹  آن که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏ ۱۰  اگر قرار است کسی به اسارت رود،‏ به اسارت خواهد رفت.‏ اگر کسی با شمشیر بکشد،‏* باید با شمشیر کشته شود.‏ این برای مقدّسان مستلزم پایداری و ایمان است.‏ ۱۱  آنگاه وحشی دیگر دیدم که از زمین سر برآورد و دو شاخ همچون شاخ‌های برّه داشت،‏ اما مانند اژدها شروع به سخن گفتن کرد.‏ ۱۲  این وحش تحت نظارت وحش اول و با تمام اقتداری که از طرف او دارد،‏ اِعمال قدرت می‌کند.‏ همچنین زمین و ساکنان آن را به پرستش وحش اول که از زخم کشنده‌اش شفا یافته بود،‏ وامی‌دارد.‏ ۱۳  علاوه بر آن،‏ نشانه‌هایی عظیم به ظهور می‌رساند و حتی در مقابل چشمان انسان‌ها آتش از آسمان بر زمین فرود می‌آورد.‏ ۱۴  آن وحش ساکنان زمین را گمراه می‌کند؛‏ زیرا اجازه یافته بود که نشانه‌هایی تحت نظارت وحش اول به ظهور برساند.‏ در همین حال به ساکنان زمین می‌گوید که مجسمه‌ای از آن وحش اول بسازند که زخمِ شمشیر خورده،‏ اما احیا شده بود.‏ ۱۵  به وحش دوم اجازه داده شد که در مجسمهٔ وحش اول حیات* بدمد تا آن مجسمه هم سخن بگوید و هم باعث کشته شدن کسانی شود که از پرستش مجسمهٔ وحش سر باز می‌زنند.‏ ۱۶  همچنین همه کس را از کوچک و بزرگ،‏ ثروتمند و فقیر،‏ غلام و آزاد مجبور می‌کند که بر دست راست یا پیشانی‌شان علامت گذاشته شود ۱۷  تا هیچ کس نتواند خرید و فروش کند،‏ مگر کسی که آن علامت،‏ یعنی نام یا عدد نام آن وحش را داشته باشد.‏ ۱۸  این مستلزم حکمت است.‏ بگذار کسی که بینش* دارد عدد وحش را محاسبه کند؛‏ زیرا عدد انسان است و عدد آن ۶۶۶ است.‏

پاورقی‌ها

احتمالاً نوار یا حلقه‌ای بوده است که پادشاهان بر سر می‌گذاشتند.‏
‏«آغاز دنیا» تحت‌اللفظی:‏ «به جا گذاشتن [نسل]»؛‏ به فرزندان آدم و حوّا اشاره دارد.‏
یا احتمالاً:‏ «اگر قرار است کسی با شمشیر کشته شود».‏
یا:‏ «روح؛‏ نَفَس».‏
یا:‏ «بصیرت».‏