مکاشفه ۱۱‏:‏۱‏-‏۱۹

 • دو شاهد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • نبوّت دو شاهد پلاس‌پوش برای ۱۲۶۰ روز ‏(‏۳‏)‏

  • کشته شدن و رها شدن اجسادشان در خیابان شهر ‏(‏۷-‏۱۰‏)‏

  • بعد از سه روز و نیم به زندگی بازگردانده می‌شوند ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

 • وایِ دوم گذشت،‏ سومی می‌آید ‏(‏۱۴‏)‏

 • شیپور هفتم ‏(‏۱۵-‏۱۹‏)‏

  • پادشاهی خداوندِ ما و مسیح او ‏(‏۱۵‏)‏

  • کسانی که زمین را به نابودی می‌کشند،‏ نابود می‌شوند ‏(‏۱۸‏)‏

۱۱  آنگاه ساقه‌ای از نی که همچون چوبی بلند* بود به من داده شد و او به من گفت:‏ «برخیز و مکان مقدّسِ معبدِ خدا و مذبح را اندازه بگیر و کسانی را که در آنجا پرستش می‌کنند،‏ بشمار.‏ ۲  اما صحن معبد را که بیرون از مکان مقدّسِ معبد قرار دارد،‏ کاملاً نادیده گرفته،‏ اندازه مگیر؛‏ زیرا به قوم‌ها داده شده است.‏ آنان برای ۴۲ ماه شهر مقدّس را زیر پاهای خود پایمال خواهند کرد.‏ ۳  آنگاه سبب خواهم شد که دو شاهدم پلاس بپوشند و برای ۱۲۶۰ روز نبوّت کنند.‏» ۴  این دو شاهد مظهر آن دو درختِ زیتون و دو چراغدان هستند و در برابر خداوندِ زمین ایستاده‌اند.‏ ۵  اگر کسی بخواهد به آنان آسیب رساند،‏ آتش از دهانشان بیرون آمده،‏ دشمنانشان را فرو می‌بلعد.‏ آری،‏ هر که قصد آسیب رساندن به ایشان را داشته باشد،‏ باید به این گونه کشته شود.‏ ۶  آنان اختیار دارند که آسمان را ببندند تا در روزهایی که نبوّت می‌کنند،‏ باران نبارد و اختیار دارند که آب‌ها را به خون مبدّل کنند و هر چند بار که بخواهند،‏ هر گونه بلا را بر سرِ زمین بیاورند.‏ ۷  هنگامی که شهادت دادن خود را به پایان رسانند،‏ آن وحش که از چاه بی‌انتها* بیرون می‌آید،‏ با آنان به نبرد خواهد پرداخت و بر آنان غالب آمده،‏ آنان را خواهد کشت.‏ ۸  اجساد ایشان در خیابان اصلی آن شهرِ عظیم خواهد بود؛‏ شهری که به مفهوم مجازی سُدوم و مصر خوانده می‌شود و سَرورشان نیز در آنجا بر تیر اعدام شد.‏ ۹  مردمانی از همهٔ قوم‌ها،‏ طایفه‌ها،‏ زبان‌ها و ملت‌ها برای سه روز و نیم بر اجساد آنان خواهند نگریست و اجازه نخواهند داد که اجسادشان دفن شود.‏ ۱۰  ساکنان زمین از بابت مرگ آنان شاد شده،‏ جشن خواهند گرفت و برای یکدیگر هدایا خواهند فرستاد؛‏ زیرا آن دو نبی،‏ ساکنان زمین را عذاب می‌دادند.‏ ۱۱  بعد از آن سه روز و نیم،‏ روح حیات از جانب خدا بدیشان داخل شد و ایشان بر پا ایستادند و کسانی که آنان را دیدند،‏ بسیار وحشت کردند.‏ ۱۲  آنگاه صدایی بلند از آسمان شنیدند که به آنان گفت:‏ «به اینجا بالا بیایید.‏» پس در برابر چشمان دشمنانشان در ابری به آسمان بالا رفتند.‏ ۱۳  در آن ساعت،‏ زلزله‌ای عظیم به وقوع پیوست و یک‌دهم شهر فرو ریخت.‏ در آن زلزله ۷۰۰۰ نفر کشته شدند و باقی مردم را ترس فرا گرفت و خدای آسمان را جلال دادند.‏ ۱۴  وایِ دوم گذشت.‏ بنگر!‏ وایِ سوم به‌زودی می‌آید.‏ ۱۵  فرشتهٔ هفتم در شیپور خود دمید.‏ آنگاه صداهایی بلند در آسمان پیچید که می‌گفت:‏ «پادشاهی دنیا متعلّق به خداوند ما و مسیح او شده است و او همیشه و تا ابد در مقام پادشاه سلطنت خواهد کرد.‏»‏ ۱۶  آنگاه آن ۲۴ پیر که در پیشگاه خدا بر تخت‌های خود نشسته بودند،‏ روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کردند ۱۷  و گفتند:‏ «ای یَهُوَه* خدا،‏ ای قادر مطلق،‏ ای آن که هستی و بودی،‏ از تو سپاسگزاریم؛‏ زیرا قدرت عظیم خود را به دست گرفته‌ای و در مقام پادشاه سلطنت را آغاز کرده‌ای.‏ ۱۸  قوم‌ها خشمناک شدند و خشم تو نیز برآمد.‏ آنگاه زمان مقرّر فرارسید تا مردگان داوری شوند و غلامانت انبیا و مقدّسان و کسانی که از نام تو می‌ترسند چه کوچک و چه بزرگ پاداش یابند و کسانی که زمین را به نابودی می‌کشند،‏ نابود شوند.‏»‏ ۱۹  آنگاه مکان مقدّس معبدِ خدا که در آسمان است،‏ باز شد و صندوق عهدِ او در مکان مقدّسِ معبدش نمایان گشت.‏ ناگهان صاعقه‌های نورانی پدید آمد و صداها و رعدها برخاست و زلزله‌ای و تگرگی عظیم رخ داد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «چوب اندازه‌گیری».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏