مکاشفه ۱‏:‏۱‏-‏۲۰

  • مکاشفه‌ای از جانب خدا که از طریق عیسی مسیح داده شد ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • سلام‌هایی به هفت جماعت ‏(‏۴-‏۸‏)‏

    • ‏«من الف و ی هستم» ‏(‏۸‏)‏

  • یوحنا تحت تأثیر روح‌القدس به روز سَرور برده شد ‏(‏۹-‏۱۱‏)‏

  • رؤیایی از عیسای جلال‌یافته ‏(‏۱۲-‏۲۰‏)‏

۱  این مکاشفه‌ای* از عیسی مسیح است که خدا به او داد تا آنچه باید به‌زودی رخ دهد،‏ بر غلامان خود آشکار سازد.‏ او فرشتهٔ خود را فرستاد و این مکاشفه را از طریق آن فرشته،‏ به صورت نشانه‌هایی بر خدمتگزار خود یوحنا نمایان ساخت.‏ ۲  یوحنا بر هر آنچه دید،‏ گواهی داد؛‏ یعنی بر آن کلامی که خدا بخشید و شهادتی که عیسی مسیح داد.‏ ۳  خوشا به حال کسی که کلام این پیشگویی را با صدای بلند می‌خواند و خوشا به حال کسانی که آن را می‌شنوند و آنچه را که در آن نوشته شده است،‏ به جا می‌آورند؛‏ زیرا زمان مقرّر نزدیک است.‏ ۴  از طرف یوحنا به هفت جماعتی که در ایالت آسیا هستند:‏ لطف و آرامش از جانب «آن که هست،‏ بود و می‌آید» با شما باد و از جانب هفت روح در پیشگاه تخت او ۵  و از جانب عیسی مسیح «آن شاهد امین،‏» «نخست‌زاده از مردگان» و «فرمانروای پادشاهان زمین.‏»‏ او که ما را دوست می‌دارد و از طریق خون خود ما را از گناهانمان رهایی بخشید ۶  و از ما پادشاهان و کاهنانی ساخت* که در خدمت خدا یعنی پدرش باشند؛‏ آری بر او تا ابد جلال و قدرت باد!‏ آمین.‏ ۷  بنگرید!‏ او با ابرها می‌آید و هر چشمی او را خواهد دید،‏ حتی چشم آنانی که بر او نیزه زدند.‏ همهٔ طایفه‌های زمین به خاطر او از فرط اندوه بر سینهٔ خود خواهند زد.‏ آری،‏ چنین خواهد شد.‏ آمین.‏ ۸  یَهُوَه* خدا می‌گوید:‏ «من ‹الف› و ‹ی› هستم،‏ آن که هست،‏ بود و می‌آید؛‏ آن قادر مطلق.‏»‏ ۹  من یوحنا،‏ برادر شما که به دلیل پیروی از مسیح،‏ مانند شما رنج می‌کشم و پایداری می‌کنم و در پادشاهی با شما شریکم،‏ چون در مورد خدا سخن می‌گفتم و بر عیسی شهادت می‌دادم،‏ به جزیره‌ای به نام پاتموس فرستاده شدم.‏ ۱۰  تحت تأثیر روح‌القدس به روز سَرور برده شدم و از پشت سر خود صدایی پرقدرت همچون صدای شیپوری شنیدم ۱۱  که می‌گفت:‏ «آنچه را که می‌بینی در طوماری بنویس و آن را به هفت جماعتِ اِفِسُس،‏ اِزمیر،‏ پِرگاموم،‏ تیاتیرا،‏ ساردِس،‏ فیلادِلفیه و لائودیکیه بفرست.‏»‏ ۱۲  آنگاه برگشتم که ببینم چه کسی با من سخن می‌گوید.‏ وقتی برگشتم،‏ هفت چراغدان طلایی دیدم ۱۳  و در میان چراغدان‌ها شخصی را دیدم که شبیه پسر انسان بود.‏ او جامه‌ای بلند بر تن داشت و شالی طلایی بر سینه بسته بود.‏ ۱۴  سر و موهایش همچون پشمِ سفید،‏ به سفیدی برف بود و چشمانش همچون آتشِ مشتعل.‏ ۱۵  پاهایش درخشنده بود،‏ همچون مس خالصی که در کوره گداخته می‌شود و صدایش همچون صدای آب‌های خروشان بود.‏ ۱۶  در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز،‏ بلند و دودَم بیرون می‌آمد و صورتش همچون خورشیدی بود که به طور کامل در درخشش است.‏ ۱۷  وقتی او را دیدم،‏ همچون مرده پیش پاهایش افتادم.‏ آنگاه دست راست خود را بر من گذاشت و گفت:‏ «مترس.‏ من هستم نخستین و آخرین ۱۸  و آن که زنده است؛‏ من مُردم،‏ اما حال بنگر!‏ همیشه و تا ابد زنده‌ام و کلیدهای مرگ و گور* را در اختیار دارم.‏ ۱۹  پس آنچه دیدی بنویس،‏ همچنین آنچه اکنون روی می‌دهد و آنچه پس از این‌ها روی خواهد داد.‏ ۲۰  راز مقدّس آن هفت ستاره‌ای که در دست راست من دیدی و آن هفت چراغدان طلایی این است:‏ هفت ستاره،‏ مظهر فرشتگان هفت جماعت هستند و هفت چراغدان،‏ مظهر آن هفت جماعت.‏

پاورقی‌ها

منظور از مکاشفه،‏ آشکارسازی و پرده‌برداری است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «از ما پادشاهی‌ای ساخت،‏ کاهنانی».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «هادیس»؛‏ مجازاً به مکانی اشاره دارد که کلیهٔ انسان‌ها در آن به خاک سپرده می‌شوند؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏