مَرقُس ۱۶‏:‏۱‏-‏۸

  • رستاخیز عیسی ‏(‏۱-‏۸‏)‏

۱۶  وقتی روز سَبَّت* سپری شد،‏ مریم مَجدَلیّه،‏ سالومه و مریم،‏ مادر یعقوب مواد معطر* خریدند تا بروند و بر جسد عیسی بزنند.‏ ۲  روز اول هفته،‏ صبح زود هنگام طلوع آفتاب به مقبره رفتند.‏ ۳  آنان به یکدیگر می‌گفتند:‏ «چه کسی سنگ دهانهٔ مقبره را برای ما خواهد غلتاند؟‏» ۴  اما وقتی نگاه کردند،‏ دیدند که سنگ با این که بسیار بزرگ بود،‏ به کناری غلتانده شده است.‏ ۵  هنگامی که به مقبره داخل شدند،‏ مرد جوانی را دیدند که در سمت راست نشسته بود و جامه‌ای سفید بر تن داشت.‏ آنان مبهوت شدند.‏ ۶  او گفت:‏ «مبهوت مشوید.‏ می‌دانم که به دنبال عیسای ناصری هستید که بر تیر اعدام شد.‏ او برخیزانده شده است؛‏ اینجا نیست.‏ ببینید!‏ این جایی است که او را گذاشته بودند!‏ ۷  اکنون بروید و به شاگردان او و به پِطرُس بگویید:‏ ‹او پیش از شما به جلیل می‌رود و او را آنجا خواهید دید؛‏ درست همان طور که به شما گفته بود.‏›» ۸  پس آن زنان از مقبره بیرون آمدند و لرزان و حیران گریختند.‏ اما از ترس به هیچ کس چیزی نگفتند.‏*

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
‏«مواد معطر» یا:‏ «حَنوط».‏
در دست‌نوشته‌های معتبر و قدیمی کتاب مقدّس،‏ انجیل مَرقُس با کلمات آیهٔ هشت پایان می‌یابد.‏