مَتّی ۳‏:‏۱‏-‏۱۷

  • موعظهٔ یحیای تعمیددهنده ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

  • تعمید عیسی ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

۳  در آن روزها یحیای تعمیددهنده به بیابان یهودیه آمد و در آنجا موعظه می‌کرد.‏ ۲  او می‌گفت:‏ «توبه کنید؛‏ زیرا پادشاهی آسمان‌ها* نزدیک شده است.‏» ۳  یحیی در واقع همان کسی است که اِشَعْیای نبی در مورد او چنین پیشگویی کرده بود:‏ «صدای کسی شنیده می‌شود که در بیابان فریاد برمی‌آورد:‏ ‹راه یَهُوَه* را آماده کنید!‏ طریق‌های او را هموار سازید.‏›» ۴  یحیی تن‌پوشی از پشم شتر بر تن و کمربندی چرمی بر کمر داشت و غذای او ملخ و عسل صحرایی بود.‏ ۵  مردم اورشلیم،‏ همچنین تمامی اهالی یهودیه و نواحی اطراف رود اردن نزد او می‌آمدند ۶  و آشکارا به گناهان خود اعتراف می‌کردند و در رود اردن به دست او تعمید می‌گرفتند.‏* ۷  وقتی یحیی دید که فَریسیان* و صَدّوقیانِ* بسیاری به محل تعمید آمده‌اند،‏ به آنان گفت:‏ «ای افعی‌زادگان!‏ چه کسی به شما هشدار داده است تا از غضبی که در پیش است،‏ بگریزید؟‏ ۸  پس ثمراتی بیاورید که نشانهٔ توبه باشد.‏ ۹  چنین گمان مکنید و پیش خود مگویید که ‹ابراهیم پدر ماست؛‏› زیرا به شما می‌گویم که خدا قادر است از این سنگ‌ها برای ابراهیم فرزند به وجود آورد.‏ ۱۰  اکنون نیز تیشه برای قطع ریشهٔ درختان آماده است.‏ هر درختی که ثمرهٔ نیکو نیاورد،‏ قطع و به آتش افکنده خواهد شد.‏ ۱۱  من شما را به نشان توبه‌تان،‏ با آب تعمید می‌دهم،‏ اما آن که بعد از من می‌آید،‏ از من تواناتر است و من حتی لایق نیستم که کفشش را در آورم.‏ او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد.‏ ۱۲  او وسیلهٔ جدا کردن گندم از کاه را در دست دارد و خرمنگاه خود را کاملاً پاک خواهد ساخت و گندم خود را در انبار جمع خواهد کرد،‏ اما کاه را با آتشی خاموش‌نشدنی خواهد سوزاند.‏»‏ ۱۳  در آن زمان عیسی از جلیل آمد تا در رود اردن به دست یحیی تعمید بگیرد.‏ ۱۴  اما یحیی کوشید او را باز دارد و گفت:‏ «من باید به دست تو تعمید بگیرم،‏ حال تو نزد من می‌آیی!‏» ۱۵  عیسی در پاسخ گفت:‏ «بگذار این بار چنین باشد؛‏ زیرا شایسته است که به طور کامل خواست خدا* را به جا آوریم.‏» پس یحیی،‏ دیگر مانع او نشد.‏ ۱۶  عیسی پس از تعمیدش فوراً از آب بیرون آمد.‏ سپس آسمان شکافته شد و روح خدا را دید که مانند کبوتری پایین آمد و بر او قرار گرفت.‏ ۱۷  همچنین ندایی از آسمان به گوش رسید که گفت:‏ «این است پسر من،‏ محبوب من که از او خشنودم.‏»‏*

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «در آب فرو می‌رفتند».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
‏«خواست خدا» یا:‏ «آنچه درست است؛‏ عدالت».‏
یا:‏ «خشنود بوده و هستم».‏