مَتّی ۲۸‏:‏۱‏-‏۲۰

  • رستاخیز عیسی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • به نگهبانان رشوه داده می‌شود تا دروغ بگویند ‏(‏۱۱-‏۱۵‏)‏

  • مأموریت شاگردسازی ‏(‏۱۶-‏۲۰‏)‏

۲۸  بعد از سَبَّت،‏* در روز اول هفته،‏ مریم مَجدَلیّه و آن مریم دیگر سپیده‌دم برای دیدن مقبره رفتند.‏ ۲  ناگاه،‏ زمین‌لرزه‌ای شدید روی داد؛‏ زیرا فرشتهٔ یَهُوَه* از آسمان پایین آمده بود و سنگ دهانهٔ مقبره را به کناری غلتانده،‏ روی آن نشسته بود.‏ ۳  درخشش ظاهر او همچون برقِ آسمان و لباسش همچون برف،‏ سفید بود.‏ ۴  آری،‏ نگهبانان* چنان از او ترسیدند که به لرزه درآمدند و همچون مردگان شدند.‏ ۵  اما فرشته به زنان گفت:‏ «مترسید؛‏ زیرا می‌دانم که در جستجوی عیسی که بر تیر اعدام شد،‏ هستید.‏ ۶  او اینجا نیست؛‏ زیرا همان طور که خود گفته بود،‏ برخیزانده شده است.‏ بیایید و جایی را که او آرمیده بود،‏ ببینید.‏ ۷  سپس بی‌درنگ بروید و به شاگردانش بگویید که او از مردگان برخیزانده شده است و پیش از شما به جلیل می‌رود.‏ آنجا وی را خواهید دید.‏ من برای گفتن این‌ها پیش شما آمدم.‏»‏ ۸  پس زنان به‌سرعت مقبره را ترک کردند و دوان‌دوان با ترس،‏ اما با شادی بسیار رفتند تا این خبر را به شاگردان او برسانند.‏ ۹  عیسی با آنان روبرو شد و گفت:‏ «سلام بر شما باد!‏» آن زنان نزدیک عیسی آمدند،‏ بر خاک افتادند و پاهای او را گرفته،‏ به او ادای احترام کردند.‏ ۱۰  عیسی به آنان گفت:‏ «مترسید!‏ بروید و به برادران* من بگویید که به جلیل بروند.‏ در آنجا مرا خواهند دید.‏»‏ ۱۱  هنگامی که زنان در راه بودند،‏ شماری از نگهبانان به شهر رفتند و تمام وقایع را به سران کاهنان گفتند.‏ ۱۲  سران کاهنان پس از جمع شدن با ریش‌سفیدان و مشورت با یکدیگر،‏ تعداد زیادی سکهٔ نقره به سربازان دادند ۱۳  و گفتند:‏ «به مردم بگویید:‏ ‹شاگردان او شب‌هنگام،‏ وقتی ما خواب بودیم،‏ آمدند و جسدش را دزدیدند.‏› ۱۴  اگر این به گوش والی برسد،‏ خودمان موضوع را برایش توضیح خواهیم داد؛‏* نیازی نیست که شما نگران باشید.‏» ۱۵  پس سربازان سکه‌های نقره را گرفتند و طبق دستور آنان عمل کردند.‏ به طوری که این داستان حتی تا به امروز در میان یهودیان شایع است.‏ ۱۶  آن ۱۱ شاگرد به جلیل،‏ به کوهی رفتند که عیسی گفته بود،‏ آنان را در آنجا خواهد دید.‏ ۱۷  وقتی او را دیدند،‏ در مقابل او تعظیم کردند،‏* اما برخی شک کردند که او عیسی است.‏ ۱۸  سپس عیسی نزدیک آمد و به ایشان گفت:‏ «تمامی اقتدار در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است.‏ ۱۹  پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید،‏ آنان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید ۲۰  و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏ بدانید که من هر روز تا پایان نظام حاضر* با شما هستم.‏»‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «دیده‌بانان».‏
یا:‏ «شاگردان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «خودمان او را متقاعد خواهیم کرد».‏
به نشانهٔ تکریم و ادای احترام.‏
یا:‏ «عصر حاضر»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «دوران پایانی نظام حاضر».‏