مَتّی ۱۶‏:‏۱‏-‏۲۸

  • درخواست نشانه ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • خمیرمایهٔ فَریسیان و صَدّوقیان ‏(‏۵-‏۱۲‏)‏

  • کلیدهای پادشاهی خدا ‏(‏۱۳-‏۲۰‏)‏

    • جماعت بناشده بر صخره ‏(‏۱۸‏)‏

  • پیشگویی عیسی در خصوص مرگش ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • پیرو حقیقی عیسی باید پیوسته از او پیروی کند ‏(‏۲۴-‏۲۸‏)‏

۱۶  روزی فَریسیان و صَدّوقیان نزد عیسی آمدند تا او را بیازمایند.‏ آنان از او خواستند که از آسمان نشانه‌ای برایشان نمایان سازد.‏ ۲  او در جواب گفت:‏ ‏«هنگام غروب معمولاً می‌گویید:‏ ‹هوا خوب خواهد بود؛‏ چون آسمان سرخ است› ۳  و سحرگاه می‌گویید:‏ ‹امروز هوا سرد و بارانی خواهد بود؛‏ چون آسمان سرخ و گرفته است.‏› شما می‌دانید که چگونه نشانه‌های آسمان را تعبیر کنید،‏ اما نشانه‌های زمان‌ها را نمی‌توانید تعبیر کنید!‏ ۴  نسلی شریر و زناکار* پیوسته در پی نشانه‌ای هستند،‏ اما نشانه‌ای جز نشانهٔ یونُس به ایشان داده نخواهد شد.‏» سپس آنان را ترک کرد و از آنجا رفت.‏ ۵  شاگردان به آن طرف دریا رفتند و فراموش کردند نان با خود ببرند.‏ ۶  عیسی به آنان گفت:‏ «مراقب باشید و از خمیرمایهٔ فَریسیان و صَدّوقیان دوری کنید.‏» ۷  پس آنان به گفتگو پرداختند و به یکدیگر می‌گفتند:‏ «ما که نانی با خود نیاورده‌ایم.‏» ۸  عیسی که از بحث آنان آگاه بود،‏ گفت:‏ «ای کم‌ایمانان،‏ چرا دربارهٔ نداشتن نان این طور با یکدیگر بحث می‌کنید؟‏ ۹  آیا هنوز متوجه نشده‌اید یا آن پنج نان و ۵۰۰۰ نفر* و جمع کردن آن چندین سبد را فراموش کرده‌اید؟‏ ۱۰  یا آیا آن هفت نان و ۴۰۰۰ نفر* و جمع کردن آن چندین سبدِ بزرگ* را از یاد برده‌اید؟‏ ۱۱  چرا تشخیص نمی‌دهید که در مورد نان با شما صحبت نکردم؟‏ بلکه گفتم،‏ از خمیرمایهٔ فَریسیان و صَدّوقیان دوری کنید.‏» ۱۲  آنگاه متوجه شدند که گفتهٔ او در مورد دوری کردن از تعالیم فَریسیان و صَدّوقیان بود،‏ نه از خمیرمایهٔ نان.‏ ۱۳  هنگامی که عیسی به ناحیهٔ قیصریهٔ فیلیپُس رسید،‏ از شاگردانش چنین سؤال کرد:‏ «مردم پسر انسان را چه کسی می‌دانند؟‏» ۱۴  گفتند:‏ «بعضی می‌گویند،‏ یحیای تعمیددهنده است،‏ بعضی دیگر می‌گویند،‏ ایلیّاست* و بعضی دیگر نیز می‌گویند،‏ اِرْمیا یا یکی از پیامبران است.‏» ۱۵  عیسی گفت:‏ «شما چه می‌گویید؟‏ شما مرا که می‌دانید؟‏» ۱۶  شَمعونِ پِطرُس پاسخ داد:‏ «تو مسیح هستی،‏ پسر خدای زنده.‏» ۱۷  پس عیسی به او گفت:‏ «خوشا به حال تو شَمعون پسر یونا؛‏ زیرا نه جسم و خون،‏* بلکه پدر من که در آسمان است،‏ این را به تو آشکار کرد.‏ ۱۸  همچنین به تو می‌گویم که تو پِطرُس* هستی و بر این صخره،‏ جماعت* خود را بنا خواهم کرد و قدرت مرگ* بر آن چیره نخواهد شد.‏ ۱۹  من به تو کلیدهای پادشاهی آسمان‌ها* را خواهم داد و آنچه بر زمین خواهی بست،‏ همان خواهد بود که در آسمان‌ها بسته شده است و آنچه بر زمین باز خواهی کرد،‏ همان خواهد بود که در آسمان‌ها باز کرده شده است.‏» ۲۰  سپس به شاگردان فرمان اکید داد که به کسی نگویند که او مسیح است.‏ ۲۱  از آن پس،‏ عیسی به شاگردانش توضیح داد که باید به اورشلیم برود و به دست ریش‌سفیدان،‏ سران کاهنان و علمای دین،‏ آزارهای بسیار ببیند،‏ کشته و در روز سوم برخیزانده شود.‏ ۲۲  پس پِطرُس عیسی را به کناری برد و سرزنش‌کنان به او گفت:‏ «سَرورم،‏ به خود سخت مگیر.‏* تو ابداً چنین عاقبتی نخواهی داشت.‏» ۲۳  اما عیسی روی گرداند و به پِطرُس گفت:‏ «از پیش روی من برو،‏* ای شیطان!‏* تو مانعی* در راه من هستی؛‏ زیرا افکار تو افکار انسان است،‏ نه افکار خدا.‏»‏ ۲۴  سپس عیسی به شاگردانش گفت:‏ «هر کس که بخواهد پیرو من شود،‏ دیگر نباید برای خود زندگی کند،‏ بلکه باید تیر شکنجهٔ* خود را بر دوش کشد و پیوسته از من پیروی کند؛‏ ۲۵  زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد،‏ آن را از دست خواهد داد،‏ اما هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد،‏ آن را خواهد یافت؛‏ ۲۶  زیرا چه فایده دارد که کسی تمام دنیا را به دست آورد،‏ اما جان خود را از دست بدهد؟‏ یا انسان در عوض جان خود چه خواهد داد؟‏ ۲۷  زیرا پسر انسان در جلال پدر خود همراه فرشتگانش خواهد آمد و سپس به هر کس مطابق با رفتارش عوض خواهد داد.‏ ۲۸  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ بعضی اینجا ایستاده‌اند که تا آمدن پسر انسان را در پادشاهی‌اش نبینند،‏ طعم مرگ را نخواهند چشید.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «خیانتکار».‏
یا:‏ «مرد».‏
یا:‏ «مرد».‏
یا:‏ «زنبیل».‏
یا:‏ «الیاس است».‏
یا:‏ «زیرا نه انسان».‏
در یونانی به معنی «سنگ» است.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «دروازه‌های گور؛‏ دروازه‌های هادیس»؛‏ هادیس مجازاً به مکانی اشاره دارد که کلیهٔ انسان‌ها در آن به خاک سپرده می‌شوند؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
تحت‌اللفظی:‏ «با خود مهربان باش».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پشت سر من برو»؛‏ واضح است که پِطرُس نباید مانعی پیش روی عیسی می‌بود،‏ بلکه باید همچون دیگر پیروان او پشت سر عیسی می‌رفت و از او پشتیبانی می‌کرد.‏
در اینجا به معنی «مخالفت‌کننده» است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «سنگ لغزش».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏