مَتّی ۱۱‏:‏۱‏-‏۳۰

  • تمجید از یحیای تعمیددهنده ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • محکوم شدن نسلی بی‌توجه ‏(‏۱۶-‏۲۴‏)‏

  • عیسی پدرش را از این که به متواضعان توجه دارد،‏ ستود ‏(‏۲۵-‏۲۷‏)‏

  • یوغ عیسی نیرویی تازه می‌بخشد ‏(‏۲۸-‏۳۰‏)‏

۱۱  پس از این که عیسی این فرمان‌ها را به ۱۲ شاگردش داد،‏ از آنجا برای تعلیم و موعظه راهی شهرهای مجاور شد.‏ ۲  وقتی یحیی در زندان،‏ گزارش کارهای مسیح را شنید،‏ شاگردان خود را نزد او فرستاد ۳  تا از او بپرسند:‏ «آیا تو همان کسی هستی که منتظر آمدنش بودیم یا باید منتظر شخصی دیگر باشیم؟‏» ۴  عیسی در جواب به آنان گفت:‏ «بروید و آنچه می‌شنوید و می‌بینید به یحیی گزارش دهید ۵  که اکنون نابینایان بینا می‌شوند،‏ لنگان راه می‌روند،‏ جذامیان پاک می‌گردند،‏ ناشنوایان شنوا می‌شوند،‏ مردگان برخیزانده می‌شوند و به فقیران بشارت داده می‌شود.‏ ۶  خوشا به حال کسی که در مورد من هیچ شک نکند.‏»‏* ۷  وقتی شاگردان یحیی به راه افتادند،‏ عیسی خطاب به جمعیت در مورد یحیی لب به سخن گشود و گفت:‏ «برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟‏ برای دیدن یک نی که با وزش باد به جنبش درمی‌آید؟‏ ۸  پس برای دیدن چه چیز رفتید؟‏ برای دیدن مردی در جامه‌ای لطیف؟‏* کسانی که جامه‌های لطیف بر تن می‌کنند،‏ در قصرهای پادشاهان به سر می‌برند.‏ ۹  واقعاً برای چه رفتید؟‏ برای دیدن یک پیامبر؟‏ آری،‏ به شما می‌گویم،‏ او حتی بسیار بزرگ‌تر از یک پیامبر است.‏ ۱۰  او همان کسی است که در مورد وی نوشته شده است:‏ ‹بنگر!‏ من پیام‌آور خود را پیش از تو* می‌فرستم؛‏ کسی که راه تو را پیشاپیش تو آماده خواهد ساخت.‏› ۱۱  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ بزرگ‌تر از یحیای تعمیددهنده از مادر زاده نشده است،‏ اما در پادشاهی آسمان‌ها* کوچک‌ترها نیز از او بزرگ‌ترند.‏ ۱۲  از ایّام یحیای تعمیددهنده تاکنون،‏ پادشاهی آسمان‌ها هدفی بوده است که انسان‌ها برای رسیدن به آن مصرّانه تلاش کرده‌اند و آنان که مصرّانه تلاش می‌کنند،‏ آن را به چنگ می‌آورند؛‏ ۱۳  زیرا تا زمان یحیی،‏ هم در نوشته‌های انبیا و هم در شریعت* پیشگویی‌هایی شد ۱۴  و چه بپذیرید،‏ چه نپذیرید،‏ یحیی خود همان ایلیّا* است که آمدنش پیشگویی شده بود.‏* ۱۵  هر که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏ ۱۶  ‏«این نسل را با چه کسانی مقایسه کنم؟‏ اینان مانند بچه‌هایی هستند که در بازارها می‌نشینند و با صدای بلند به همبازی‌هایشان ۱۷  می‌گویند:‏ ‹ما برای شما نی زدیم،‏ اما نرقصیدید؛‏ نوحه خواندیم،‏ اما بر سینه نزدید.‏› ۱۸  به همین سان،‏ یحیی آمد که نه می‌خورَد و نه می‌نوشد،‏ مردم می‌گویند:‏ ‹دیو دارد.‏› ۱۹  اما پسر انسان آمد که هم می‌خورَد و هم می‌نوشد و در مورد او می‌گویند:‏ ‹این مرد،‏ پرخور و میگسار است و دوست خراجگیران و گناهکاران.‏› اما بر حق بودن حکمت* از اعمال* آن ثابت می‌شود.‏»‏ ۲۰  سپس،‏ عیسی به سرزنش شهرهایی پرداخت که گرچه اکثرِ معجزاتش* در آن‌ها صورت گرفته بود،‏ ساکنان آن‌ها توبه نکرده بودند.‏ ۲۱  او گفت:‏ «وای بر تو،‏ ای خورَزین!‏ وای بر تو،‏ ای بیت‌صِیدا!‏ زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد،‏ در صور و صیدون* انجام شده بود،‏ ساکنان آن‌ها بسیار پیش از این در پلاس و خاکستر توبه کرده بودند.‏ ۲۲  اما به شما می‌گویم،‏ تحمّل روز داوری برای ساکنان صور و صیدون آسان‌تر خواهد بود تا برای شما.‏ ۲۳  تو ای کَفَرناحوم،‏ آیا گمان می‌کنی که تا به آسمان سرافراز خواهی شد؟‏ خیر،‏ تا به گور* پایین خواهی رفت؛‏ زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد،‏ در سُدوم انجام شده بود،‏ آن شهر تا به امروز باقی بود.‏ ۲۴  اما به شما می‌گویم،‏ تحمّل روز داوری برای سرزمین سُدوم آسان‌تر خواهد بود تا برای تو.‏»‏* ۲۵  آنگاه عیسی چنین دعا کرد:‏ «ای پدر،‏ خداوند آسمان و زمین،‏ تو را نزد همگان می‌ستایم که این امور را از خردمندان و اندیشمندان مخفی داشته‌ای و بر کودکان آشکار ساخته‌ای.‏ ۲۶  آری ای پدر،‏ زیرا خشنودی تو در این است.‏» ۲۷  عیسی چنین ادامه داد:‏ «همه چیز را پدرم به من سپرده است و هیچ کس پسر را کاملاً نمی‌شناسد،‏ جز پدر و هیچ کس پدر را کاملاً نمی‌شناسد،‏ جز پسر و نیز کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنان آشکار کند.‏ ۲۸  بیایید نزد من،‏ ای همهٔ زحمتکشان و گرانباران و من به شما نیرویی تازه خواهم بخشید.‏* ۲۹  یوغ* مرا بر دوش گیرید* و از من تعلیم یابید؛‏* زیرا خویی ملایم و دلی افتاده دارم و در جان‌های خود نیرویی تازه خواهید یافت؛‏ ۳۰  زیرا یوغ من راحت* و بار من سبک است.‏»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «در من هیچ دلیلی برای لغزش نیابد».‏
یا:‏ «فاخر».‏
یا:‏ «پیش روی تو».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «پادشاهی خدا».‏
منظور از «نوشته‌های انبیا و شریعت» تمامی نوشته‌های مقدّس عبرانی است.‏
یا:‏ «الیاس».‏
برای مثال،‏ در ملاکی ۴:‏۵‏.‏
یا:‏ «درستی حکمت».‏
یا:‏ «نتایج».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعمال خارق‌العاده‌اش».‏
یا:‏ «صِیدا»؛‏ صور و صِیدا شهرهای یهودی‌نشین نبودند.‏
یا:‏ «هادیس»؛‏ مجازاً به مکانی اشاره دارد که کلیهٔ انسان‌ها در آن به خاک سپرده می‌شوند؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور از «تو» شهر کَفَرناحوم است.‏
یا:‏ «من می‌گذارم شما فراغت یابید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «با من زیر یوغ من بیایید».‏
یا:‏ «شاگرد من شوید»؛‏ با داوران ۷:‏۱۷ مقایسه شود.‏
یا:‏ «حمل یوغ من راحت».‏