فیلیمون ۱‏:‏۱‏-‏۲۵

  • سلام‌ها ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • ایمان و محبت فیلیمون ‏(‏۴-‏۷‏)‏

  • درخواست پولُس برای اُنیسیموس ‏(‏۸-‏۲۲‏)‏

  • سلام‌های پایانی ‏(‏۲۳-‏۲۵‏)‏

۱  از طرف پولُس که به دلیل ایمان به مسیحْ عیسی،‏ زندانی است و از طرف برادرمان تیموتائوس به همکار عزیزمان فیلیمون ۲  و به جماعتی که در خانهٔ تو گرد هم می‌آیند،‏ همچنین به خواهرمان آپفیا و به همرزم مسیحی‌مان آرخیپوس:‏ ۳  لطف و آرامش از جانب پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏ ۴  هر بار که در دعاهایم از تو یاد می‌کنم،‏ خدایم را سپاس می‌گویم،‏ ۵  چون مرتباً می‌شنوم که چه ایمانی به سَرورمان عیسی و چه محبتی به او و به تمامی مقدّسان* داری.‏ ۶  دعایم این است،‏ همین ایمان که تو و هم‌ایمانانت از آن برخوردارید،‏ تو را به درک تمامی برکاتی برساند که از طریق مسیح نصیبمان شده است.‏ ۷  از شنیدن محبت‌های تو بسیار شاد شدم و تسلّی یافتم؛‏ زیرا تو ای برادر،‏ دل مقدّسان را گرمی* بخشیده‌ای.‏ ۸  از این رو،‏ گرچه به عنوان رسولِ مسیح،‏ آزادی کامل دارم که برای انجام دادن آنچه بجاست،‏ به تو امر کنم،‏ ۹  ترجیح می‌دهم که با توسل به محبت،‏ از تو استدعایی کنم.‏ این را من،‏ پولُس که مردی سالمندم و حال به دلیل ایمان به مسیحْ عیسی در زندانم از تو می‌خواهم.‏ ۱۰  استدعای من برای فرزندم اُنیسیموس* است؛‏ کسی که در مدت حبسم در زندان برایش همچون پدر شده‌ام.‏ ۱۱  او پیش از این برایت بی‌فایده بود،‏ اما حال،‏ هم برای تو و هم برای من مفید است.‏ ۱۲  من او را،‏ آری پارهٔ تن خود را،‏* نزد تو برمی‌گردانم.‏ ۱۳  البته من دوست دارم او را نزد خود نگاه دارم تا در مدتی که به دلیل اعلام بشارت در زندانم،‏ خدمتی را که تو می‌خواهی برای من بجا آوری،‏ او برای من بجا آورد.‏ ۱۴  اما نمی‌خواهم بدون موافقت تو کاری انجام دهم تا عمل نیک تو،‏ نه به اجبار،‏ بلکه داوطلبانه باشد.‏ ۱۵  شاید دلیل این که اُنیسیموس مدتی کوتاه از تو جدا شد،‏ واقعاً این بوده است که او را برای همیشه بازیابی،‏ ۱۶  اما نه دیگر چون غلام،‏ بلکه بیش از غلام،‏ همچون برادری عزیز.‏ او به‌خصوص برای من عزیز است،‏ اما مسلّماً برای تو بسیار عزیزتر است،‏ چون هم خدمتگزار توست و هم برادرت در خدمت به سَرور.‏ ۱۷  پس اگر مرا دوست* خود می‌شماری،‏ با گرمی او را بپذیر،‏ چنان که گویی من پیش تو آمده‌ام.‏ ۱۸  به علاوه،‏ اگر نسبت به تو خطایی مرتکب شده است یا از جهتی به تو مقروض است،‏ آن را به حساب من بگذار.‏ ۱۹  من،‏ پولُس که این را به دست خود می‌نویسم،‏ قول می‌دهم که همهٔ آن‌ها را جبران کنم.‏ البته لازم به گفتن نیست که تو حتی جانت را مدیون من هستی.‏ ۲۰  آری برادر،‏ اگر این کمک را در راه خدمت به سَرورمان انجام دهی،‏ دل من،‏ دل این خادم مسیح را گرمی* می‌بخشی.‏ ۲۱  این را به تو می‌نویسم؛‏ زیرا از همکاری تو اطمینان دارم و می‌دانم که حتی بیش از آنچه می‌گویم خواهی کرد.‏ ۲۲  در ضمن اتاقی هم برایم آماده کن؛‏ زیرا امیدوارم که مطابق با دعاهایتان مرا نزد شما بازگردانند.‏* ۲۳  اِپافْراس که با من به خاطر مسیحْ عیسی در زندان است،‏* به تو سلام می‌رساند.‏ ۲۴  همکارانم مَرقُس،‏ آریستارخوس،‏ دیماس و لوقا نیز به تو سلام می‌رسانند.‏ ۲۵  لطف سَرورمان عیسی مسیح با روحیه‌ای باد که از خود نشان می‌دهید!‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «مقدسان».‏
یا:‏ «تازگی».‏
‏«اُنیسیموس» به معنی «مفید» است.‏
یا:‏ «آری قلب خود را».‏
تحت‌اللفظی:‏ «شریک».‏
یا:‏ «تازگی».‏
یا:‏ «به خاطر شما آزاد شوم».‏
یا:‏ «همبند من در اتحاد با مسیحْ عیسی».‏