غَلاطیان ۳‏:‏۱‏-‏۲۹

  • اعمال شریعت در مقایسه با اعمال ایمان ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

    • درستکار به سبب ایمانش حیات خواهد داشت ‏(‏۱۱‏)‏

  • عهدی با ابراهیم،‏ نه میراثی بر مبنای شریعت ‏(‏۱۵-‏۱۸‏)‏

    • مسیح،‏ نسل ابراهیم ‏(‏۱۶‏)‏

  • منشأ شریعت و مقصود از آن ‏(‏۱۹-‏۲۵‏)‏

  • پسران خدا از طریق ایمان ‏(‏۲۶-‏۲۹‏)‏

    • آنان که به مسیح تعلّق دارند،‏ نسل ابراهیم هستند ‏(‏۲۹‏)‏

۳  ای غَلاطیان نادان!‏ چه کسی شما را فریب داده است؟‏ زیرا مرگ عیسی مسیح به گونه‌ای برای شما توضیح داده شد که گویی در مقابل چشمانتان به تیر میخکوب شده باشد.‏ ۲  می‌خواهم چیزی از شما بپرسم:‏ آیا روح را با حفظ اعمال شریعت یافتید یا به سبب ایمان به آنچه شنیدید؟‏ ۳  آیا تا این حد نادانید؟‏ آیا شما که راه را در مسیری روحانی* آغاز کردید،‏ حال می‌خواهید آن را در مسیری جسمانی* به پایان برسانید؟‏ ۴  آیا این همه رنج را بیهوده متحمّل شدید؟‏ اطمینان دارم که بیهوده نبوده است!‏ ۵  پس آیا او که روح را در اختیارتان می‌گذارد و در میان شما معجزات* به ظهور می‌رساند،‏ به خاطر این که اعمال شریعت را حفظ می‌کنید چنین می‌کند،‏ یا به خاطر ایمانتان به آنچه شنیدید؟‏ ۶  چنان که ابراهیم «به یَهُوَه* ایمان آورد و به این سبب درستکار* محسوب شد.‏»‏ ۷  یقیناً می‌دانید که فرزندان ابراهیم کسانی هستند که متکی به ایمانند.‏ ۸  نوشته‌های مقدّس از پیش،‏ زمانی را دید که خدا غیریهودیان را از طریق ایمان،‏ درستکار* خواهد شمرد.‏ از این رو،‏ از قبل به ابراهیم چنین بشارت داد:‏ «از طریق تو تمام قوم‌ها برکت خواهند یافت.‏» ۹  پس کسانی که به ایمان متکی هستند،‏ با ابراهیمِ ایماندار برکت می‌یابند.‏ ۱۰  همهٔ کسانی که به حفظ اعمال شریعت متکی هستند،‏ زیر لعنتند،‏ چون نوشته شده است:‏ «ملعون باد هر که پیوسته به تمام نوشته‌های طومارِ شریعت عمل نکند.‏» ۱۱  به علاوه،‏ بدیهی است که هیچ کس با حفظ شریعت،‏ در حضور خدا درستکار* شمرده نمی‌شود؛‏ زیرا «انسانِ درستکار* به سبب ایمانش حیات خواهد داشت.‏» ۱۲  حال آن که شریعت بر پایهٔ ایمان نیست،‏ بلکه در آن آمده است:‏ «هر که به این احکام عمل کند،‏ از طریق آن‌ها حیات خواهد داشت.‏» ۱۳  مسیح خود به جای ما ملعون شد و بهای رهایی ما را به این شکل پرداخت تا از زیر لعنت شریعت درآییم؛‏ زیرا نوشته شده است:‏ «هر که بر دار آویخته شود،‏ ملعون است.‏» ۱۴  چنین شد تا برکت ابراهیم از طریق مسیحْ عیسی نصیب غیریهودیان شود و ما نیز روح‌القدس موعود را از طریق ایمانمان بیابیم.‏ ۱۵  ای برادران،‏ مَثَلی از زندگی روزمره برایتان می‌آورم:‏ وقتی عهدی معتبر می‌شود،‏ حتی اگر فقط از طرف یک انسان باشد،‏ هیچ کس نمی‌تواند آن را لغو کند یا چیزی بر آن بیفزاید.‏ ۱۶  حال وعده‌ها به ابراهیم و نسل او داده شد.‏ آنجا نمی‌گوید:‏ «به نسل‌های تو،‏» گویی به بسیاری اشاره داشته باشد،‏ بلکه به یکی اشاره دارد و می‌گوید:‏ «به نسل تو» که منظور همان مسیح است.‏ ۱۷  این را نیز بگویم:‏ شریعت که ۴۳۰ سال بعد به وجود آمد،‏ عهدی را که خدا پیش از آن بسته بود لغو نمی‌کند،‏ به طوری که آن وعده باطل شود؛‏ ۱۸  زیرا اگر آن میراث بر مبنای شریعت باشد،‏ دیگر بر مبنای وعده نیست.‏ اما خدا آن میراث را از سر لطف از طریق وعده‌ای به ابراهیم داد.‏ ۱۹  پس شریعت برای چه داده شد؟‏ شریعت برای آشکار کردن خطاها افزوده شد و تا زمان آمدن آن نسل پا بر جا ماند؛‏ نسلی که وعده به او اشاره کرده بود.‏ همچنین نحوهٔ انتقال شریعت از طریق فرشتگان و به دست واسطه‌ای صورت گرفت.‏ ۲۰  اما عهدی که یک‌جانبه بسته شده باشد،‏ واسطه‌ای ندارد و خدا نیز عهدش را یک‌جانبه بست.‏ ۲۱  پس آیا شریعت برخلاف وعده‌های خداست؟‏ به هیچ وجه!‏ زیرا اگر شریعتی داده شده بود که می‌توانست حیات بخشد،‏ در واقع،‏ با حفظ شریعت می‌توانستیم درستکار* شمرده شویم.‏ ۲۲  اما آن نوشته‌های مقدّس همه را اسیر گناه ساخت تا آن وعده که از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می‌گردد،‏ به کسانی داده شود که ایمان می‌ورزند.‏ ۲۳  پیش از آمدن ایمان،‏* ما تحت محافظتِ شریعت و اسیر آن بودیم و در انتظار آن ایمانی به سر می‌بردیم که به‌زودی آشکار می‌شد.‏ ۲۴  پس شریعت محافظ* ما شد تا ما را به سوی مسیح هدایت کند و به سبب ایمان،‏ درستکار* شمرده شویم.‏ ۲۵  اما حال که ایمان آمده است،‏ دیگر زیر دست آن محافظ* نیستیم.‏ ۲۶  در واقع،‏ همهٔ شما از طریق ایمانتان به مسیحْ عیسی،‏ پسران خدایید؛‏ ۲۷  زیرا همهٔ شما که به خاطر تعمیدتان در اتحاد با مسیح هستید،‏ مسیح را بر تن کرده‌اید.‏* ۲۸  دیگر تفاوتی ندارد که یهودی باشید یا یونانی،‏ غلام باشید یا آزاد،‏ مرد باشید یا زن؛‏ زیرا همهٔ شما در اتحاد با مسیحْ عیسی یکی هستید.‏ ۲۹  به علاوه،‏ اگر به مسیح تعلّق دارید،‏ به‌راستی نسل ابراهیم و مطابق با وعده،‏ وارثان نیز هستید.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «در روح».‏
تحت‌اللفظی:‏ «در جسم».‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعمال خارق‌العاده».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
از قرار معلوم،‏ «ایمان» در اینجا به ایمان مسیحی اشاره دارد.‏
واژهٔ یونانی که در اینجا به کار رفته است به کسی اشاره دارد که از فرزندان مراقبت و محافظت می‌کرد.‏
یا:‏ «عادل».‏
واژهٔ یونانی که در اینجا به کار رفته است به کسی اشاره دارد که از فرزندان مراقبت و محافظت می‌کرد.‏
یا:‏ «همچون مسیح شده‌اید».‏