عبرانیان ۷‏:‏۱‏-‏۲۸

  • مِلکیصِدِق،‏ پادشاه و کاهنی خاص ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • برتری کهانت مسیح ‏(‏۱۱-‏۲۸‏)‏

    • مسیح قادر است کاملاً نجات بخشد ‏(‏۲۵‏)‏

۷  این مِلکیصِدِق،‏ پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود.‏ او به استقبال ابراهیم که از شکست دادنِ پادشاهان بازمی‌گشت،‏ رفت و او را برکت داد.‏ ۲  ابراهیم نیز یک‌دهم همه چیز را به او عطا کرد.‏* معنی نام او «پادشاه عدالت» است.‏ او پادشاه سالیم نیز خوانده می‌شود؛‏ یعنی «پادشاه صلح.‏» ۳  از آنجا که پدر،‏ مادر،‏ شجره‌نامه،‏ آغاز و پایان زندگی او مشخص نیست،‏ بدین سان همچون پسر خدا شد و برای همیشه کاهن می‌مانَد.‏ ۴  می‌بینید که این مرد چقدر بزرگ بود که ابراهیم،‏ بزرگِ خاندان،‏* یک‌دهم از بهترین غنایم را به او داد.‏ ۵  درست است که مطابق شریعت،‏ پسران لاوی که به مقام کهانت می‌رسند،‏ موظفند از قوم ده‌یک بگیرند،‏ یعنی از برادران خود،‏ هرچند آنان نیز از نسل* ابراهیم هستند.‏ ۶  اما این مرد که از نسل لاوی نبود،‏ ده‌یک از ابراهیم گرفت و ابراهیم را که وعده‌ها به او داده شده بود،‏ برکت داد.‏ ۷  بدیهی است که کوچک‌تر از بزرگ‌تر برکت می‌یابد.‏ ۸  لاویان که ده‌یک می‌گیرند،‏ مردانی هستند که می‌میرند،‏ اما آن مرد که ده‌یک گرفت،‏ شهادت داده شده که زنده است.‏ ۹  همچنین می‌توان گفت،‏ حتی خود لاوی که ده‌یک می‌گرفت،‏ از طریق ابراهیم ده‌یک داده است؛‏ ۱۰  زیرا هنگامی که مِلکیصِدِق به استقبال ابراهیم رفت،‏ لاوی به نوعی در وجود* جد خود ابراهیم بود.‏ ۱۱  حال اگر رسیدن به کاملیت،‏ از طریق کهانت لاوی میسر می‌بود،‏ (‏زیرا این کهانت یکی از جنبه‌های شریعت بود که به قوم داده شد)‏ دیگر چه نیازی بود که گفته شود،‏ کاهنی به شیوهٔ مِلکیصِدِق برخواهد خاست و نه به شیوهٔ هارون؟‏ ۱۲  پس اگر کهانت در حال تغییر است،‏ شریعت نیز لازم است تغییر کند،‏ ۱۳  چون کسی که این مطالب در مورد او گفته می‌شود،‏ از طایفه‌ای دیگر آمد؛‏ طایفه‌ای که هیچ کس از آن در برابر مذبح خدمت نکرده است؛‏ ۱۴  زیرا روشن است که سَرور ما از نسل یهودا بود،‏ اما موسی نگفت که کاهنان از طایفهٔ یهودا می‌آیند.‏ ۱۵  این امور حتی هنگامی روشن‌تر می‌شود که می‌بینیم کاهنی دیگر برخاست که همچون مِلکیصِدِق است.‏ ۱۶  او بر پایهٔ آن قانونی که مربوط به اصل و نسب می‌شود،‏ کاهن نشد،‏ بلکه بر مبنای قدرتی که به او حیاتِ تباهی‌ناپذیر می‌بخشد،‏ کهانت را یافت؛‏ ۱۷  زیرا در مورد او چنین شهادت داده شد:‏ «تو به شیوهٔ مِلکیصِدِق تا ابد کاهن هستی.‏»‏ ۱۸  پس حکم سابق به این دلیل که ضعیف است و کارآیی ندارد،‏ منسوخ شد؛‏ ۱۹  زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد،‏ اما آن امیدِ بهتر که جایگزین آن شد،‏ چنین کرد و از طریق آن به خدا نزدیک می‌شویم.‏ ۲۰  همچنین،‏ از آنجا که این امر بدون سوگند انجام نشد،‏ ۲۱  ‏(‏چون مردانی بودند که بدون سوگند کاهن شدند،‏ اما این شخص با سوگند کاهن شد.‏ آری،‏ خدا در مورد او چنین سوگند خورد:‏ «یَهُوَه* سوگند خورده است و نظر خود را تغییر نخواهد داد،‏* ‹تو تا ابد کاهن هستی›»)‏ ۲۲  به همین خاطر،‏ عیسی نیز ضامن عهدی بهتر شده است.‏ ۲۳  به علاوه،‏ چون مرگ مانع می‌شد که کاهنان به خدمت خود ادامه دهند،‏ بسیاری باید جانشین آنان می‌شدند.‏ ۲۴  اما از آنجا که او تا ابد زنده است،‏ نیاز به جانشینی برای کهانت او نیست.‏ ۲۵  از این رو،‏ او قادر است کسانی را که از طریق وی نزد خدا می‌آیند،‏ کاملاً نجات بخشد؛‏ زیرا همیشه زنده است تا برای آنان شفاعت کند.‏ ۲۶  لازم است که ما چنین کاهن اعظمی داشته باشیم؛‏ کاهنی وفادار،‏ بی‌گناه،‏ پاک،‏ جدا از گناهکاران و دارای مقامی بالاتر از آسمان‌ها.‏ ۲۷  او برخلاف دیگر کاهنان اعظم،‏ نیازی ندارد که روزانه نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم قربانی بگذراند؛‏ زیرا هنگامی که خود را تقدیم کرد،‏ آن قربانی را یک بار برای همیشه گذراند؛‏ ۲۸  زیرا مردانی که طبق شریعت به عنوان کاهن اعظم منصوب می‌شوند،‏ ضعف‌هایی دارند.‏ اما طبق آن سوگندی که پس از شریعت یاد شد،‏ پسری منصوب می‌شود که برای همیشه کامل شده است.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «تقسیم کرد».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پاتْریارْک».‏
تحت‌اللفظی:‏ «از صُلب».‏
تحت‌اللفظی:‏ «صُلب».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «و پشیمان نخواهد شد».‏