عبرانیان ۳‏:‏۱‏-‏۱۹

  • عیسی بزرگ‌تر از موسی ‏(‏۱-‏۶‏)‏

    • سازندهٔ همه چیز خداست ‏(‏۴‏)‏

  • هشدار در مورد بی‌ایمانی ‏(‏۷-‏۱۹‏)‏

    • ‏«امروز اگر صدای مرا می‌شنوید» ‏(‏۷‏،‏ ۱۵‏)‏

۳  پس ای برادرانِ مقدّس،‏ ای کسانی که در دعوت آسمانی شریک هستید،‏ در آن کسی که تصدیق می‌کنیم* رسول و کاهن اعظم است،‏ تأمّل کنید؛‏ یعنی در عیسی.‏ ۲  عیسی به کسی که او را منصوب کرد وفادار بود،‏ چنان که موسی نیز در تمام خانهٔ خدا* وفادار بود.‏ ۳  از آنجا که سازندهٔ خانه حرمتی بیش از خود خانه دارد،‏ عیسی نیز شایستهٔ جلالی بیش از موسی شمرده شد.‏ ۴  البته هر خانه‌ای به دست کسی ساخته می‌شود،‏ اما سازندهٔ همه چیز خداست.‏ ۵  موسی در مقام خدمتگزار،‏ در تمام خانهٔ خدا وفادار بود تا گواهی* باشد بر آنچه بعدها می‌بایست گفته می‌شد.‏ ۶  اما مسیح در مقام پسر،‏ در سرپرستی خانهٔ خدا وفادار بود.‏ ما خانهٔ خدا هستیم،‏ به شرط آن که تا به انتها شهامتمان* و امیدی را که به آن افتخار می‌کنیم،‏ محکم نگاه داریم.‏ ۷  از این رو،‏ همان طور که از طریق روح‌القدس نوشته شده است:‏* «امروز اگر صدای مرا* می‌شنوید،‏ ۸  دل خود را سخت مسازید،‏ همچون آن روز که مرا در بیابان آزمودند و به‌شدّت خشمگین ساختند؛‏ ۹  در آنجا پدران شما،‏ با این که ۴۰ سال اعمالم را دیده بودند،‏ مرا آزمودند و امتحان کردند.‏ ۱۰  به همین دلیل،‏ از آن نسل بیزار شده،‏ گفتم:‏ ‹آنان همواره در دل خود به بیراهه می‌روند و راه‌های مرا نشناخته‌اند.‏› ۱۱  پس در خشم خود قسم خورده،‏ گفتم:‏ ‹آنان به آرامی من راه نخواهند یافت.‏›»‏ ۱۲  ای برادران،‏ مراقب باشید که مبادا در میان شما کسی از خدای زنده رویگردان شده،‏ دلش بی‌ایمان و شریر گردد،‏ ۱۳  بلکه هر روز و تا زمانی که هنوز «امروز» خوانده می‌شود،‏ یکدیگر را قوّت قلب دهید تا قدرت فریبندهٔ گناه،‏ دل هیچ یک از شما را سخت نسازد؛‏ ۱۴  زیرا تنها زمانی در مسیح شریک می‌شویم* که اعتماد نخستین خود را تا به انتها محکم نگاه داریم.‏ ۱۵  چنان که گفته شده است:‏ «امروز اگر صدای او را می‌شنوید،‏ دل خود را سخت مسازید،‏ همچون زمانی که پدران شما او را به‌شدّت خشمگین ساختند.‏»‏ ۱۶  مردمانی که سخنان خدا را شنیدند و با این حال او را به خشم آوردند،‏ چه کسانی بودند؟‏ آیا در واقع همهٔ آنانی نبودند که موسی از مصر بیرون آورد؟‏ ۱۷  به علاوه،‏ خدا از چه کسانی ۴۰ سال بیزار شد؟‏ آیا از آنانی بیزار نشد که گناه کردند و جسدشان در بیابان افتاد؟‏ ۱۸  همچنین در مورد چه کسانی قسم خورده،‏ به آنان گفت که به آرامی او راه نخواهند یافت؟‏ آیا در مورد آنانی نبود که از او نافرمانی کردند؟‏ ۱۹  پس می‌بینیم که به دلیل بی‌ایمانی بود که نتوانستند به آرامی او راه یابند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «که معترفیم».‏
منظور جماعت خداست.‏
یا:‏ «شهادتی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «آزادی در گفتار».‏
تحت‌اللفظی:‏ «همان طور که روح‌القدس می‌گوید».‏
تحت‌اللفظی:‏ «او را».‏
یا:‏ «با مسیح سهمی داریم».‏