عبرانیان ۲‏:‏۱‏-‏۱۸

  • با دقت بیش از معمول توجه کنیم ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • همه چیز تحت فرمان عیسی ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • عیسی و برادرانش ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

    • پیشوای نجات ‏(‏۱۰‏)‏

    • کاهن اعظمی رحیم ‏(‏۱۷‏)‏

۲  از این رو،‏ ضروری است که با دقتی بیش از معمول به آنچه شنیده‌ایم،‏ توجه کنیم،‏ مبادا به‌تدریج از راه ایمان دور شویم؛‏ ۲  زیرا اگر آن پیام* که از طریق فرشتگان گفته شد،‏ استوار می‌مانْد و مجازات هر خطا و نافرمانی مطابق عدالت می‌بود ۳  و اگر به نجاتی به این عظمت بی‌توجهی می‌کردیم،‏ چه راه گریزی می‌داشتیم؟‏ اما این سَرورمان بود که نخست از آن نجات سخن گفت و بعد کسانی که سخن او را شنیدند،‏ آن را برای ما تأیید کردند.‏ ۴  در عین حال،‏ خدا نیز با نشانه‌ها،‏ عجایب،‏ انواع معجزات* و عطایای روح‌القدس بر آن نجات گواهی داد؛‏ عطایایی که مطابق خواست خود تقسیم نمود.‏ ۵  او زمین آینده* را که در مورد آن صحبت می‌کنیم،‏ تحت فرمان فرشتگان قرار نداد.‏ ۶  اما شخصی در جایی چنین گواهی داده است:‏ «انسان چیست که او را در یاد نگاه می‌داری یا پسر انسان که از او مراقبت می‌کنی؟‏ ۷  او را اندکی پایین‌تر از فرشتگان گرداندی؛‏ تاج جلال و حرمت بر سر او گذاشتی و او را بر صنعت دست خود گماردی.‏ ۸  همه چیز را تحت فرمان و زیر پای او نهادی.‏» خدا همه چیز را تحت فرمان او قرار داد و چیزی باقی نگذاشت که تحت فرمان او نباشد.‏ با این حال،‏ هنوز نمی‌بینیم که همه چیز تحت فرمان او باشد.‏ ۹  اما می‌بینیم که هرچند عیسی پایین‌تر از فرشتگان گشت،‏ به خاطر مرگ رنج‌آوری که متحمّل شد،‏ اکنون تاج جلال و حرمت بر سر او گذاشته شده است.‏ به این ترتیب،‏ به سبب لطف خدا،‏ او طعم مرگ را به خاطر همگان چشید.‏ ۱۰  بجا بود خدا که همه چیز برای او و توسط او هستی دارد،‏ برای به جلال رساندن پسران بسیار،‏ بگذارد پیشوای نجاتشان* رنج کشد و بدین طریق او را کامل گرداند؛‏ ۱۱  زیرا هم آن که تقدیس می‌کند و هم آنان که تقدیس می‌شوند،‏ همه از یک پدرند.‏ به همین دلیل عیسی از این که آنان را «برادر» بخواند خجل نیست،‏ ۱۲  چنان که می‌گوید:‏ «من نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد؛‏ تو را در میان جماعت با خواندن سرود،‏ ستایش خواهم نمود.‏» ۱۳  همچنین می‌گوید:‏ ‏«من به او توکّل خواهم کرد» و می‌گوید:‏ «بنگرید!‏ من و فرزندانی که یَهُوَه* به من داده است.‏»‏ ۱۴  پس چون «فرزندان» از خون و جسم هستند،‏ او نیز خون و جسم شد تا با مرگ خود،‏ او را که می‌تواند باعث مرگ شود،‏ یعنی ابلیس را از میان بردارد ۱۵  و همهٔ کسانی را که تمام عمر به دلیل ترسشان از مرگ اسیر بودند،‏ آزاد سازد؛‏ ۱۶  زیرا او برای یاری فرشتگان نیامد،‏ بلکه در واقع آمد تا به نسل ابراهیم یاری رساند.‏ ۱۷  از این رو،‏ می‌بایست از هر جهت همچون «برادرانش» می‌شد تا بتواند کاهن اعظمی رحیم و وفادار در خدمت به خدا شود و قربانی کفّاره* را برای گناهان مردم تقدیم کند.‏* ۱۸  او خود هنگامی که آزموده می‌شد رنج کشید،‏ پس می‌تواند به کسانی که آزموده می‌شوند،‏ یاری رساند.‏

پاورقی‌ها

منظور شریعت موسی است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «اعمال خارق‌العاده».‏
یا:‏ «ساکنان آیندهٔ زمین».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پیشوای ارشد نجاتشان».‏
این یکی از ۲۳۷ مرتبه‌ای است که نام خدا «یَهُوَه» در این ترجمه به کار رفته است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «آشتی‌دهنده؛‏ پوشاننده».‏
یا:‏ «و گناهان مردم را کفّاره کند».‏