عبرانیان ۱۳‏:‏۱‏-‏۲۵

  • سفارش‌های پایانی و سلام‌ها ‏(‏۱-‏۲۵‏)‏

    • مهمان‌نوازی را فراموش مکنید ‏(‏۲‏)‏

    • حفظ حرمت پیوند ازدواج ‏(‏۴‏)‏

    • اطاعت از آنان که هدایت را بر عهده دارند ‏(‏۷‏،‏ ۱۷‏)‏

    • تقدیم قربانی حمد و ستایش ‏(‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏

۱۳  باشد که محبت برادرانه در میانتان برقرار بماند.‏ ۲  مهمان‌نوازی* را فراموش مکنید؛‏ زیرا اینچنین برخی ندانسته از فرشتگان پذیرایی کردند.‏ ۳  کسانی را که در زندانند به یاد داشته باشید،‏ چنان که گویی خود با آنان در بندید.‏ همچنین کسانی را که آزار می‌بینند،‏ از یاد مبرید؛‏ زیرا شما نیز اعضای همان بدنید.‏* ۴  پیوند ازدواج باید در نظر همگان محترم باشد.‏ بستر زناشویی نیز باید از ناپاکی به دور باشد؛‏ زیرا خدا کسانی را که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* می‌شوند،‏ چه مجرّد و چه متأهل،‏ محکوم خواهد کرد.‏ ۵  شیوهٔ زندگی شما بَری از پول‌دوستی باشد و به آنچه دارید،‏ قانع باشید؛‏ زیرا خدا گفته است:‏ «من هرگز تو را ترک نخواهم کرد و هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.‏» ۶  بنابراین،‏ می‌توانیم با اطمینان بگوییم:‏ «یَهُوَه* یاور من است؛‏ پس نخواهم ترسید.‏ انسان به من چه می‌تواند بکند؟‏»‏ ۷  کسانی که هدایت را در میان شما بر عهده دارند و کلام خدا را با شما در میان گذاشته‌اند،‏ از یاد مبرید.‏ با ملاحظهٔ نتایج نیکوی رفتارشان،‏ ایمان آنان را سرمشق قرار دهید.‏ ۸  عیسی مسیح،‏ امروز همان است که دیروز بود و تا ابد نیز چنین خواهد بود.‏ ۹  مگذارید تعالیم گوناگون و غریب،‏ شما را منحرف کند؛‏ زیرا بهتر است که دل با لطف الٰهی تقویت شود تا با پرهیز از بعضی خوردنی‌ها؛‏* این پرهیزکاری‌ها به کسانی که خود را با آن مشغول می‌کنند،‏ فایده‌ای نمی‌رساند.‏ ۱۰  ما مذبحی داریم که خدمتگزاران خیمه* اختیار ندارند از آنچه بر آن است،‏ بخورند؛‏ ۱۱  زیرا جسد حیواناتی که کاهن اعظم خونشان را به عنوان قربانی گناه به مکان اقدس* می‌بَرَد،‏ خارج از اردوگاه سوخته می‌شود.‏ ۱۲  از این رو،‏ عیسی نیز بیرون دروازهٔ شهر رنج کشید تا قوم را با خون خود تقدیس کند.‏ ۱۳  پس بیایید در حالی که متحمّل ننگی می‌شویم که او متحمّل شد،‏ بیرون اردوگاه نزد او برویم؛‏ ۱۴  زیرا در اینجا شهری نداریم که ماندگار باشد،‏ بلکه با اشتیاق در انتظار آن شهری هستیم که خواهد آمد.‏ ۱۵  بیایید از طریق عیسی همواره قربانی حمد و ستایش را به خدا تقدیم کنیم؛‏ یعنی ثمرهٔ لب‌هایمان را که با آن‌ها نام او را به همگان اعلام می‌کنیم.‏ ۱۶  به علاوه،‏ از یاد مبرید که به دیگران نیکویی کنید و آنان را در آنچه دارید،‏ سهیم سازید؛‏ زیرا چنین قربانی‌هایی خدا را بسیار خشنود می‌کند.‏ ۱۷  از کسانی که هدایت را در میان شما بر عهده دارند،‏ اطاعت و فرمانبرداری کنید؛‏ زیرا همواره از جان‌های شما پاسداری می‌کنند و برای آن حساب پس خواهند داد.‏ پس اگر چنین کنید،‏ آنان می‌توانند وظیفه‌شان را با شادی انجام دهند،‏ نه با آه و ناله،‏ چون اگر با آه و ناله انجام دهند،‏ به ضرر شما خواهد بود.‏ ۱۸  از دعا کردن برای ما دست مکشید؛‏ زیرا اطمینان داریم که از وجدانی پاک* برخورداریم و می‌خواهیم از هر جهت در زندگی صادق باشیم.‏ ۱۹  به‌خصوص از شما تمنا دارم که دعا کنید تا بتوانم هر چه زودتر نزد شما بازگردم.‏ ۲۰  حال خدای آرامش که شبان اعظمِ گوسفندان را از مردگان برخیزانید،‏ یعنی سَرورمان عیسی را که خون عهد ابدی را به همراه داشت،‏ ۲۱  شما را با هر آنچه نیکوست برای انجام دادن خواستش مجهز سازد.‏ باشد که او از طریق عیسی مسیح ما را بر آن دارد که آنچه مایهٔ خشنودی اوست انجام دهیم.‏ جلال برای همیشه و تا ابد بر او باد!‏ آمین.‏ ۲۲  حال ای برادران،‏ از شما تمنا دارم که با حوصله به این کلام دلگرم‌کننده گوش دهید،‏ چون نامه‌ای مختصر برایتان نوشتم.‏ ۲۳  می‌خواهم بدانید که برادر ما تیموتائوس آزاد شده است.‏ اگر به زودی بیاید،‏ همراه او به دیدار شما خواهم آمد.‏ ۲۴  سلام مرا به تمام کسانی که هدایت را در میان شما بر عهده دارند و به تمام مقدّسان برسانید.‏ برادران در ایتالیا به شما سلام می‌رسانند.‏ ۲۵  لطف الٰهی با همهٔ شما باد!‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «محبت به غریبان».‏
یا احتمالاً:‏ «گویی با آنان رنج می‌کشید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
منظور محدودیت‌های شریعت موسی برای خوراکی‌هاست.‏
تحت‌اللفظی:‏ «آنان که در خیمه،‏ خدمت مقدّس را به جا می‌آورند».‏
منظور قدس‌الاقداس است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «قدس‌الاقداس».‏
یا:‏ «وجدانی صادق؛‏ وجدانی نیکو».‏