عبرانیان ۱۲‏:‏۱‏-‏۲۹

  • عیسی کامل‌کنندهٔ ایمان ما ‏(‏۱-‏۳‏)‏

    • ابری عظیم از شاهدان ‏(‏۱‏)‏

  • تأدیب یَهُوَه را خوار مشمار ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

  • راه‌ها را برای پاهای خود هموار سازید ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

  • نزدیک شدن به اورشلیم آسمانی ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

۱۲  پس،‏ از آنجا که چنین گروهی عظیم از شاهدان را همچون ابری گرداگرد خود داریم،‏ بیایید هر بار سنگین و آن گناهی را که به‌راحتی به دست و پای ما می‌پیچد،‏ از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرّر شده است،‏ بدویم ۲  و در عین حال،‏ به عیسی که پیشوای ارشد و کامل‌کنندهٔ ایمانمان است،‏ چشم بدوزیم.‏ او به خاطر شادی‌ای که پیش رو داشت تیر شکنجه* را تحمّل کرده،‏ شرمساری را بی‌اهمیت شمرد و حال به دست راست تخت خدا نشسته است.‏ ۳  پس برای این که خسته و دلسرد نشوید به او بیندیشید،‏ به او که تمام آن سخنان خصمانه را از سوی گناهکاران تحمّل کرد؛‏ سخنانی که در واقع به ضرر خودشان بود.‏ ۴  شما در نبرد با آن گناه،‏ هنوز لازم نبوده است که تا پای جانتان* ایستادگی کنید.‏ ۵  همچنین آن پند صمیمانه را کاملاً فراموش کرده‌اید که شما را پسر خطاب کرده،‏ می‌گوید:‏ «ای پسرم،‏ تأدیب یَهُوَه* را خوار مشمار و هنگامی که تو را اصلاح می‌کند،‏ دلسرد مشو؛‏ ۶  زیرا یَهُوَه* کسی را که دوست می‌دارد،‏ تأدیب می‌کند.‏ در واقع او هر کسی را که همچون پسر خود می‌پذیرد،‏ با چوبِ تأدیب تنبیه می‌کند.‏»‏ ۷  شما باید تحمّل کنید،‏ چون این تحمّل جزو تأدیب* شماست.‏ خدا با شما همچون پسرانش رفتار می‌کند.‏ به‌راستی کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟‏ ۸  اگر همچون همه تأدیب نمی‌شدید،‏ فرزندان نامشروع می‌بودید،‏ نه پسران حقیقی.‏ ۹  به علاوه،‏ پدران زمینی ما،‏* ما را تأدیب می‌کردند و ما به آنان احترام می‌گذاشتیم.‏ پس چقدر بیشتر باید تسلیم پدر روحانی‌مان* باشیم تا حیات یابیم!‏ ۱۰  زیرا پدران ما،‏ ما را برای مدتی کوتاه و مطابق آنچه خود صلاح می‌دانستند،‏ تأدیب کردند،‏ اما خدا برای منفعت ماست که ما را تأدیب می‌کند تا در قدّوسیت او سهیم شویم.‏ ۱۱  البته هیچ تأدیبی هنگامی که به کار برده می‌شود خوشایند نیست،‏ بلکه دردآور است.‏ اما پس از مدتی،‏ برای کسانی که با آن تربیت یافته‌اند،‏ آرامش و درستکاری* را به ثمر می‌آورد.‏ ۱۲  پس دست‌های سست و زانوهای لرزان را قوی کنید.‏ ۱۳  راه‌ها را برای پاهای خود هموار سازید تا کسی که لنگ است،‏ بدتر نشود،‏ بلکه شفا یابد.‏ ۱۴  بکوشید که با همهٔ مردم در صلح باشید و تقدّسی را بجویید که بدون آن،‏ هیچ کس سَرور* را نخواهد دید.‏ ۱۵  مراقب باشید که کسی از لطف خدا محروم نشود و در میانتان ریشهٔ سمی نموّ نکند،‏ مبادا موجب آشفتگی شده،‏ بسیاری را آلوده سازد.‏ ۱۶  مراقب باشید که در میان شما کسی نباشد که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* شود و نه کسی که امور مقدّس را بی‌ارزش شمارد.‏ عیسو چنین بود.‏ او در عوضِ وعده‌ای غذا،‏ حق نخست‌زادگی خود را فروخت ۱۷  و همان طور که می‌دانید،‏ بعدها هنگامی که می‌خواست آن برکت را میراث خود سازد،‏ درخواستش پذیرفته نشد.‏ او با این که تلاش کرد با اشک و زاری نظر پدرش را تغییر دهد،‏ به مقصودش نرسید.‏ ۱۸  شما به کوهی نزدیک نشده‌اید که بتوان آن را لمس کرد؛‏ همچون آن کوهی که با آتش شعله‌ور گشت و با ابری تیره،‏ تاریکی غلیظ و توفان پوشیده شد ۱۹  و از آنجا صدای شیپور شنیده شد و ندایی که سخن می‌گفت؛‏ همان ندایی که قوم با شنیدنش از موسی تمنا کردند که دیگر چیزی به آنان گفته نشود؛‏ ۲۰  زیرا آنان طاقت این حکم را نداشتند که گفت:‏ «حتی اگر حیوانی کوه را لمس کند،‏ باید سنگسار شود.‏» ۲۱  همچنین آن صحنه چنان هولناک بود که موسی گفت:‏ «من از ترس می‌لرزم.‏» ۲۲  حال آن که شما به کوه صهیون و شهر خدای زنده،‏ یعنی به اورشلیم آسمانی نزدیک شده‌اید،‏ به ده‌ها هزار فرشته ۲۳  که گرد هم آمده‌اند همچنین به جماعت نخست‌زادگان که نام‌هایشان در آسمان نوشته شده است.‏ به خدا نزدیک شده‌اید که داور همگان است و به حیات روحانی آن درستکاران* که کامل شده‌اند.‏ ۲۴  همچنین به عیسی نزدیک شده‌اید که واسطهٔ عهدی جدید است و به خون پاشیده‌شده‌ای که به نحوی بهتر از خون هابیل سخن می‌گوید.‏ ۲۵  مراقب باشید که از گوش دادن به او که سخن می‌گوید،‏ سر باز نزنید؛‏* زیرا اگر قوم به دلیل امتناع از گوش دادن به کسی که بر زمین هشدار الٰهی داد،‏ از مجازات راه گریزی نداشتند،‏ پس ما اگر از او که از آسمان سخن می‌گوید،‏ رویگردان شویم چه راه گریزی خواهیم داشت!‏ ۲۶  در آن زمان صدای او زمین را به لرزه درآورد،‏ اما حال چنین وعده داده است:‏ «یک بار دیگر نه تنها زمین،‏ بلکه آسمان را نیز به لرزه در خواهم آورد.‏» ۲۷  عبارت «یک بار دیگر» به از میان برداشته شدن چیزهای متزلزل اشاره دارد؛‏ چیزهایی که ساخته شده است تا آنچه تزلزل‌ناپذیر است،‏ باقی بماند.‏ ۲۸  پس حال که پادشاهی‌ای تزلزل‌ناپذیر به ما می‌رسد،‏ بیایید همچنان از لطف الٰهی بهره ببریم تا بتوانیم خدا را آن گونه که پسندیده است،‏ با خداترسی و احترام خدمت* کنیم؛‏ ۲۹  زیرا خدای ما آتشی نابودکننده است.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «تا حد خون».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «چون برای تربیت شدن».‏
تحت‌اللفظی:‏ «پدران جسم ما».‏
یا:‏ «پدر حیات روحانی‌مان».‏
یا:‏ «عدالت».‏
یا احتمالاً:‏ «خداوند»؛‏ به یونانی کوریئوس.‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
یا:‏ «عادلان».‏
یا:‏ «مراقب باشید برای او که سخن می‌گوید،‏ بهانه نیاورید؛‏ مراقب باشید او را که سخن می‌گوید،‏ نادیده نگیرید».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «خدمت مقدّس».‏