عبرانیان ۱‏:‏۱‏-‏۱۴

  • خدا از طریق پسرش با ما سخن گفته است ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • برتری پسر بر فرشتگان ‏(‏۵-‏۱۴‏)‏

۱  در ایّام قدیم،‏ خدا از طریق انبیا،‏ به‌کرّات و به شیوه‌های بسیار با پدران ما سخن گفت.‏ ۲  حال در پایان این روزها از طریق پسری که او را وارث همه چیز ساخت با ما سخن گفته است و از طریق او آنچه در آسمان و بر زمین است،‏* به وجود آورد.‏ ۳  او بازتاب جلال خدا و تصویری دقیق از ذات اوست و همه چیز را با کلام پرقدرتش نگاه می‌دارد.‏ او پس از آن که ما را از گناهان طاهر ساخت،‏ به دست راست آن متعال* در عرش برین نشست.‏ ۴  بدین سان به همان اندازه که نامی والاتر از فرشتگان به میراث برد،‏ به همان اندازه نیز از آنان برتر گشت.‏ ۵  برای مثال،‏ خدا تاکنون به کدام یک از فرشتگان گفته است:‏ «تو پسر من هستی؛‏ من امروز پدر تو شده‌ام» یا «من پدر او خواهم شد و او پسر من»؟‏ ۶  اما هنگامی که بار دیگر نخست‌زادهٔ خود را نزد ساکنان زمین آوَرَد،‏ می‌گوید:‏ «همهٔ فرشتگان خدا بیایند و به او تعظیم کنند.‏»‏* ۷  همچنین دربارهٔ فرشتگان می‌گوید:‏ «او فرشتگان خود را چون باد* پرقدرت می‌سازد و خادمان* خود را همچون شعله‌های آتش.‏» ۸  اما در مورد پسر می‌گوید:‏ «خدا همیشه و تا ابد تخت توست.‏* عصای پادشاهی تو،‏ عصای عدل و انصاف است.‏ ۹  تو دوستدار درستکاری بودی و متنفر از قانون‌شکنی.‏ از این رو،‏ خدا،‏ آری خدای تو،‏ تو را با روغن مسح کرد و بیش از همقطارانت* شادی بخشید.‏» ۱۰  همچنین این که «ای سَرور،‏* در آغاز تو بودی که بنیادهای زمین را نهادی و آسمان‌ها صنعت دست توست.‏ ۱۱  آن‌ها تباه خواهند شد،‏ اما تو باقی خواهی ماند.‏ آن‌ها همه چون لباس،‏ کهنه خواهند گشت ۱۲  و تو آن‌ها را مانند ردایی خواهی پیچید.‏ آن‌ها همچون لباسی،‏ تعویض خواهند شد،‏ اما تو تغییر نخواهی کرد و سال‌های تو هرگز به انتها نخواهد رسید.‏»‏ ۱۳  خدا تاکنون دربارهٔ کدام یک از فرشتگان گفته است:‏ «به دست راست من بنشین تا زمانی که دشمنانت را زیر پایت نهم»؟‏ ۱۴  آیا این فرشتگان همگی روح‌هایی* برای خدمت مقدّس* نیستند؟‏ آیا فرستاده نمی‌شوند تا به کسانی خدمت کنند که نجات را به میراث خواهند برد؟‏

پاورقی‌ها

‏«آنچه در آسمان و بر زمین است» یا:‏ «نظام‌ها؛‏ اعصار»؛‏ این واژهٔ یونانی می‌تواند همچنین به معنی دوران‌های مشخصی باشد که خدا طی آن‌ها مقاصد خود را به انجام رسانده است؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
یا:‏ «آن معظّم».‏
به نشانهٔ تکریم و ادای احترام.‏
یا:‏ «فرشتگان خود را روح می‌سازد»؛‏ به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
این خادمان به مردم خدمت می‌کنند.‏
یا:‏ «تخت تو تا ابد از جانب خداست».‏
به افرادی از نسل داوود اشاره دارد که بر مَسند پادشاهی بودند.‏
به یونانی کوریئوس؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «خداوند».‏
به یونانی پنویْما؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «روح».‏
یا:‏ «برای خدمت به مردم».‏