رومیان ۳‏:‏۱‏-‏۳۱

  • ‏«بگذار راستگو بودن خدا به اثبات برسد!‏» ‏(‏۱-‏۸‏)‏

  • هم یهودیان و هم یونانیان زیر سلطهٔ گناهند ‏(‏۹-‏۲۰‏)‏

  • درستکاری از طریق ایمان ‏(‏۲۱-‏۳۱‏)‏

    • هیچ کس نمی‌تواند جلال خدا را به طور کامل منعکس کند ‏(‏۲۳‏)‏

۳  پس مزیت یهودی بودن یا ختنه شدن در چیست؟‏ ۲  مزایای آن از هر جهت بسیار است.‏ اول این که کلام مقدّس خدا به آنان به امانت سپرده شده است.‏ ۳  اما اگر بعضی امین نبودند،‏ آیا امین نبودن آنان،‏ امانت خدا را باطل خواهد ساخت؟‏ ۴  مسلّماً خیر!‏ حتی اگر ثابت شود که همهٔ انسان‌ها دروغگو هستند،‏ بگذار راستگو بودن خدا به اثبات برسد!‏ چنان که نوشته شده است:‏ «تا حقانیت تو در سخنانت اثبات شود و اگر مورد قضاوت قرار گیری،‏ پیروز گردی.‏» ۵  گفته می‌شود که نادرستی ما درستی* خدا را بیشتر آشکار می‌سازد.‏ اما در اینجا سؤالی برای ما مطرح می‌شود:‏ آیا وقتی خدا بر ما غضب می‌کند،‏ عدالت را به جا نمی‌آورد؟‏ (‏چنان که برخی چنین گمان می‌کنند.‏)‏ ۶  به هیچ وجه چنین نیست!‏ زیرا اگر خدا عادل نباشد،‏ چگونه می‌تواند دنیا را داوری کند؟‏ ۷  شاید کسی چنین استدلال کند:‏ «اگر با دروغ من،‏ راستی خدا آشکارتر می‌شود و او بیشتر جلال می‌یابد،‏ چرا من به عنوان گناهکار محکوم می‌شوم؟‏» ۸  پس یکباره بگوییم:‏ «بیایید بدی کنیم تا نیکویی به بار آید،‏» چنان که برخی به دروغ ادعا می‌کنند که ما چنین می‌گوییم!‏ به‌راستی که محکومیت این اشخاص عادلانه است!‏ ۹  پس چه نتیجه می‌گیریم؟‏ آیا وضعیت ما یهودیان بهتر از دیگران است؟‏ به هیچ وجه!‏ زیرا پیش از این بیان کردیم که هم یهودیان و هم یونانیان زیر سلطهٔ گناهند،‏ ۱۰  چنان که نوشته شده است:‏ «هیچ کس درستکار* نیست،‏ حتی یک نفر هم نه؛‏ ۱۱  هیچ کس بصیرت ندارد؛‏ هیچ کس خدا را نمی‌جوید.‏ ۱۲  همهٔ انسان‌ها گمراه گشته‌اند،‏ همگی بی‌ارزش شده‌اند؛‏ هیچ کس نیکوکاری نمی‌کند،‏ حتی یک نفر هم نه.‏» ۱۳  ‏«گلویشان قبری باز است؛‏ با زبان خود دیگران را فریب می‌دهند.‏» «زهر افعی بر لب‌هایشان است.‏» ۱۴  ‏«دهانشان پر از لعنت و تلخی است.‏» ۱۵  ‏«پاهایشان برای ریختن خون شتابان است.‏» ۱۶  ‏«به هر جا که می‌روند،‏ ویرانی و محنت به جا می‌گذارند ۱۷  و طریق صلح را نمی‌شناسند.‏» ۱۸  ‏«ترس خدا در چشمانشان نیست.‏»‏ ۱۹  اکنون ما می‌دانیم که هر آنچه شریعت می‌گوید،‏ خطاب به کسانی است که تحت شریعتند تا هر دهانی بسته شود و همچنین همهٔ مردم دنیا در پیشگاه خدا محکوم شناخته شوند.‏ ۲۰  پس هیچ کس با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر او درستکار* شمرده نخواهد شد؛‏ زیرا از طریق شریعت است که به شناختی دقیق از گناه دست می‌یابیم.‏ ۲۱  اما حال آشکار شده است که بدون به جا آوردن اعمال شریعت می‌توانیم در نظر خدا درستکار* شمرده شویم.‏ شریعت و نوشته‌های انبیا نیز بر این امر گواهی می‌دهد.‏ ۲۲  آری،‏ ما می‌توانیم در نظر خدا درستکار* شمرده شویم،‏ اما این از طریق ایمان به عیسی مسیح میسر است و شامل حال تمام کسانی می‌شود که ایمان دارند.‏ در این خصوص تفاوتی میان انسان‌ها وجود ندارد؛‏ ۲۳  زیرا همه گناه کرده‌اند و نمی‌توانند جلال خدا را به طور کامل منعکس کنند.‏ ۲۴  در واقع،‏ این که به لطف الٰهی،‏ از طریق بهای رهایی* که مسیحْ عیسی پرداخت،‏ درستکار* شمرده می‌شوند،‏ هدیه‌ای است از سوی خدا.‏ ۲۵  خدا مسیح را همچون قربانی کفّاره* تقدیم کرد تا انسان‌ها را از طریق ایمان به خون او با خود آشتی دهد.‏ او با انجام دادن این کار می‌خواست عدالت* خود را نشان دهد؛‏ زیرا به سبب شکیبایی* خود گناهانی را که در گذشته انجام می‌شد،‏ می‌بخشید.‏ ۲۶  او با این کار می‌خواست در این زمان حاضر عدالت* خود را نشان دهد تا وقتی کسی را که به عیسی ایمان دارد،‏ درستکار* می‌شمارد،‏ خود به عدالت* رفتار کرده باشد.‏ ۲۷  پس آیا باید فخر کرد؟‏ به هیچ وجه.‏ اما بر چه مبنایی نباید فخر کرد؟‏ آیا بر مبنای شریعتی که به اعمال اهمیت می‌دهد؟‏ خیر،‏ بلکه بر مبنای قانونی که می‌گوید باید ایمان داشت؛‏ ۲۸  زیرا می‌دانیم که شخص از طریق ایمان و بدون به جا آوردن اعمال شریعت،‏ درستکار* شمرده می‌شود.‏ ۲۹  آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟‏ مگر خدای غیریهودیان نیز نیست؟‏ البته که خدای غیریهودیان نیز است.‏ ۳۰  از آنجا که خدا یکی است،‏ هم ختنه‌شدگان را بر پایهٔ ایمان و هم کسانی را که ختنه نشده‌اند،‏ از طریق همان ایمان درستکار* خواهد شمرد.‏ ۳۱  پس آیا شریعت را از طریق ایمانمان باطل می‌کنیم؟‏ به هیچ وجه!‏ برعکس،‏ شریعت را استوار نگاه می‌داریم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «عدالت».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «فدیه‌ای»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «بهای رهایی».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «آشتی‌دهنده؛‏ پوشاننده».‏
یا:‏ «درستی».‏
یا:‏ «تحمّل».‏
یا:‏ «درستی».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «به‌درستی».‏
یا:‏ «عادل».‏
یا:‏ «عادل».‏